$10.00
$25.00
Information
Designer
Artist
Publisher
Year Published
2013
# of Players
2 − 4
User Suggested # of Players
Best with 4 players
Recommended with 3–4 players
(3 voters) [poll]
Mfg Suggested Ages
12 and up
Playing Time
120 minutes
User Suggested Ages
14+
(1 voter) [poll]
Language Dependence
No necessary in-game text
(4 voters) [poll]
Subdomain
(7 voters) [vote]
Category
Mechanism
Primary Name
Enclave: Zakon Krańca Świata
Alternate Names
Website
wrong website?
Website
 
 Corrections
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 126274
Description Edit | History

Twelve spiritual leaders, known as the Masters of Brilliance, have gained a great influence and many followers. At the night of solstice, they brought an unexpected end upon the world, precisely by the rules they had foretold. Anything that people could imagine happened on that night. During that tragic spectacle, the Masters of Brilliance separated wheat from chaff, taking the chosen ones to a new nice little hell they had built in a higher dimension somewhere at the doorstep of afterlife. No one knows how they got there or how they managed to affect reality. Anyway, only rigorous cooperation could grant them enough power.

The end of the world brought about by these wise guys was not as perfect as they had planned. Soon it turned out that some men left in the ashes of the past world could enter the realm of the Masters of Brilliance. Perhaps the power they cast upon the world to destroy it left a solid print? Or perhaps the transition was not that difficult?

The first man to discover he possessed this ability was Jonas Arvani. When he found out he was not the only one, he founded a guild. The boarding ability – that is, the ability to jump into a much higher plane, where the Masters of Brilliance have their twisted utopia – soon turned into an enormous business. Not everyone managed to follow the guild's strict rules. Therefore competitive undertakings began to appear that were less able and less honest. Now retrievers have been trained by guilds to steal inventions and devices from the enclave of the Masters of Brilliance. Those items become artifacts in the ruined world. The most valuable prizes are schematics that allow mankind to recreate lost devices, so that they can serve people again.

In the board game Enclave: Zakon Krańca Świata, each player starts with a retriever card along with the machine that boosts their boarding ability. During the game, which lasts six turns, players are allowed to:

  • Upgrade their retriever (mental and physical condition)
  • Upgrade their jump machine (sarcophagus and sesame)
  • Buy items to protect themselves from deadly traps in the enclave of the Masters of Brilliance
  • Buy medication needed to heal their mental damage and physical wounds
  • Boarding the enclave of the Masters of Brilliance to find valuable prizes and knowledge
  • Do the job for the "Shepherd" without any risk, but with fewer profits
  • Visit the oracle to peek at the future and gain initiative in the next turn
  • Use the character or location card on the path "to the tree"

This path is the main way to victory, known as becoming "the chosen of the Tree".


Dwunastu przywódców religijnych zwanych Mistrzami Blasku zyskało wielkie wpływy oraz mnóstwo wyznawców, aby w noc przesilenia niespodziewanie wywołać koniec świata dokładnie według przepowiedzianych przez siebie reguł.

Właściwie stało się wszystko, co tylko ludzie zdołali sobie wyobrazić. A podczas tego dramatycznego spektaklu Mistrzowie Blasku odsiewali ziarno od plew. Zabierali wybranych, żeby zbudować im nowe, miłe piekiełko w wyższym wymiarze. Gdzieś w takim przedsionku do zaświatów. Nie wiadomo, jak zdołali się tam dostać ani jakim sposobem potrafili wpływać na rzeczywistość. W każdym razie odpowiednią moc mogli uzyskać wyłącznie dzięki ścisłej współpracy.

Koniec świata panów mądrali nie był tak perfekcyjny, jak można by się spodziewać. Wkrótce okazało się, że niektórzy z ludzi pozostawionych własnemu losowi na zgliszczach minionego świata potrafią przenikać do rzeczywistości Mistrzów Blasku. Może moc, którą Mistrzowie Blasku tchnęli w świat, żeby go rozwalić, zostawiła jakiś trwały ślad? A może przejście po prostu nie jest takie trudne? Pierwszym człowiekiem, który odkrył u siebie te niezwykłe zdolności, był Jonas Arvani. Niedługo potem przekonał się, że nie jest jedyny i założył gildię.

Umiejętność dokonywania abordaży, to znaczy skoków w wyższy wymiar, w którym Mistrzowie Blasku zbudowali swoją kaleką utopię, stała się wkrótce wielkim biznesem. Gildia miała twarde zasady, którym nie każdy mógł podołać. Zaczęły powstawać konkurencyjne ugrupowania, mniej sprawne i mniej uczciwe.

Zadaniem pozyskiwaczy czy też szkolonych w gildii grabieżców jest wykradanie z enklawy Mistrzów Blasku wynalazków i urządzeń, które w zrujnowanym świecie zyskiwały rangę artefaktów. Najcenniejszymi pryzami, jakie można wynieść z abordażu, są schematy budowy urządzeń pozwalające odtworzyć daną rzecz, tak, aby znów mogła służyć ludziom.

I tak w grze planszowej każdy z graczy otrzymuje kartę pozyskiwacza wraz z maszyną wspomagającą abordaże.

Podczas rozgrywki, która będzie trwała 6 tur, gracze mają możliwość:
- ulepszać swojego pozyskiwacza (psychika i kondycja fizyczna)
- ulepszać wyposażenie maszyny do skoków (sarkofagu i sezamu)
- zakupić przedmioty umożliwiające ominięcie pułapek będących śmiertelnym zagrożeniem w enklawie Mistrzów Blasku
- zakupić niezbędne medykamenty, aby chronić swoje zdrowie psychiczne oraz fizyczne
- wykonać abordaż do enklawy Mistrzów Blasku dla cennego pryzu jak i zdobycia wiedzy
- wykonać zlecenie dla „Pasterza” bez ponoszenia ryzyka, lecz z mniejszymi korzyściami
- udać się do wyroczni celem podejrzenia swojej przyszłości, jak i przejęcia inicjatywy w kolejnej turze
- skorzystać z karty osoby lub lokacji na ścieżce „Ku Drzewu” będącej główną osia prowadzącą do zwycięstwa, jakim jest zostanie „wybrańcem mistycznego Drzewa”

Updating...
Thumbs Up
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
More Information Edit | History

Game contents:
- Game board
- Rules
- 4 snatcher cards
- 18 trap cards
- 18 pryze cards
- 12 Maggot’s Outlet cards
- 18 Enclave mission cards
- 34 Knives Square cards
- 15 Tree cards
- 4 sets of player action cards (6 cards each)
- 4 In Sync tokens
- 30 Knowledge tokens
- 10 Tree tokens
- 5 Initiative Phase tokens
- 4 preparation tokens
- 4 critical nullification tokens
- 5 wooden Tree markers
- 1 wooden turn marker
- 60 money tokens
- 4 sets of wooden player markers in 4 colours (5 large cubes – action markers, 2 small cubes – maximum condition markers, 6 round discs – score track, current condition, and player order markers)

Versions
Sort: Nickname | Year Published
Language:
Pg. 1
Enclave: Zakon Krańca Świata
Nick: 
Multilingual first edition
Publisher: G3
Artist: Maciej "ACIDONE" Kozik
Year: 2013
Product Code:  104326
Size: 11.61 x 11.61 x 2.95 inches
3.75 pounds
English, German, Polish
Release Date: Aug 2013
Released
View
Corrections
Link Image
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
1 Les règles en français
Les règles en français avec la mise en page
French
2013-12-05
2 Italian Rules
Official Italian rules of Enclave
English
2013-10-18
5 Polish rules
Official Polish rules for Enclave: Zakon Krańca Świata.
Polish
2013-07-23
5 German rules
Official German rules for Enclave.
German
2013-07-23
18 English rules
Updated game rules for Enclave.
English
2013-07-23
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
Board Game Rank: 4193
Thematic Rank: 545
Num Ratings: 120
Average Rating: 6.86
Standard Deviation: 1.58
Num Views: 24628
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 3.2
Fans: 22
Personal Comments: 26
Users Owning: 145
Users Wanting: 8
Users Trading: 12 [find trade matches]
Has Parts For Trade: 0
Want Parts In Trade: 0
Price History: View
Total Plays: 110
Plays This Month: 0
Linked Items
Relationship: Sort: Category: Mechanic:
Pg. 1
No Items Found
Linked Podcasts/Periodicals
Relationship:
Pg. 1
No Episodes Found
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: radar [+] thematic [+] watch [+] Watchlist [+] Essen-2013 [+] sci-fi [+] euro [+] want [+] adventure [+] wishlist [+] [View All]
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.