Information
Designer
Artist
Publisher
Year Published
2012
# of Players
3 − 5
User Suggested # of Players
Best with 5 players
Recommended with 3–5 players
(9 voters) [poll]
Mfg Suggested Ages
12 and up
Playing Time
120 minutes
User Suggested Ages
12+
(4 voters) [poll]
Language Dependence
No necessary in-game text
(7 voters) [poll]
Honors
Subdomain
(7 voters) [vote]
Category
Mechanism
Expansion
Family
Primary Name
Sigismundus Augustus: Dei gratia rex Poloniae
Alternate Names
Website
wrong website?
Website
 
 Corrections
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 133534
Description Edit | History

Sigismundus Augustus: Dei gratia rex Poloniae is a board game for 3 to 5 players. During the game, each player rules one of the 16th-century noble families. The aim is to establish the position of the House in Rzeczpospolita and in the international arena. To gain more prestige than other players and win the game, each House has to fight for the influence in Sejm or for authority among neighbors, while also maintaining a strong and effective army.

Famous families compete in a game for the title of the first magnate in Rzeczpospolita. Who meets the challenge gains eternal glory and enters the history books!


Sigismundus Augustus ist ein Brettspiel für 3 bis 5 Spieler. Die Spieler leiten die Adelsgeschlechter aus dem 16. Jahrhundert. Der Zweck ist die Begründung ihrer Position in Rzeczpospolita und auf internationaler Ebene. Um das zu erzielen, muss jedes Adelsgeschlechtr um den Einfl uss im Sejm und das Gehör bei den Nachbarn kämpfen und eine kräftige und erfolgreiche Armee haben.

Im Wettbewerb um den Titel der ersten Magnaten von Rzeczpospolita stehen auch andere Adelsgeschlechte. Wer stellt sich der Herausforderung, verschafft sich ewigen Ruhm und geht in die Geschichte ein?


Rzeczpospolita szlachecka w najlepszym wydaniu! Pokieruj jednym z magnackich rodów walcząc o potęgę i wpływy w jednym z największych mocarstw XVI-wiecznej Europy.

Dróg do celu jest wiele. Możesz wykazać się żołnierską fantazją, wejść na ścieżkę polityki zagranicznej i pozyskać potężnych sojuszników z innych państw Europy, lub też zyskać sławę i poparcie na sejmach decydując o wewnętrznej polityce Rzeczpospolitej. Nie zaniedbuj jednak kultury - stań się mecenasem sztuki, przyjmując pod swoją opiekę artystów, którzy będą wychwalali Twój ród w swoich nieśmiertelnych dziełach. W walce o tytuł pierwszego magnata Rzeczpospolitej będziesz miał licznych konkurentów. Czy sprostasz wyzwaniu i osiągniesz wieczną chwałę oraz stałe miejsce w historii Rzeczpospolitej?

Akcja gry Sigismundus Augustus zaczyna się w 1548 r. od objęcia rządów przez Zygmunta Augusta. Kończy się zaś śmiercią monarchy w 1572 r. W tym czasie graczom przyjdzie decydować o najważniejszych sprawach państwowych dotyczących wewnętrznej sytuacji kraju oraz roli Polski na arenie międzynarodowej.

Gra oparta jest na dwóch głównych mechanikach (licytacja oraz worker placement), które znakomicie oddają klimat XVI-wiecznej Polski. W trakcie swojej rundy gracze będą wysyłać klientów swojego rodu, aby wykonywali dla nich najróżniejsze sprawy: od prowadzenia zaciągu, poprzez pozyskiwanie ważnych osobistości i stronników, aż po zagraniczne misje dyplomatyczne. Mechanika licytacji zostanie natomiast wykorzystana podczas rozgrywania kolejnych sejmów, na które szlachta była zwoływana przez panującego władcę. Gracze, w trakcie trwania szlacheckich zjazdów, dzięki pozyskanemu poparciu posłów, senatorów oraz króla, będą walczyć o obsadzenie najważniejszych urzędów w państwie. Zadecydują również o uchwaleniu, lub nie, najistotniejszych dla ówczesnych dziejów RP ustaw. Nie będzie to jednak czysta gra, w której niejednokrotnie złoto odegra istotną rolę w pozyskaniu poparcia.

W Sigismundus Augustus występuje także element walki. W grze funkcjonują 3 rodzaje jednostek: piechota, husaria i artyleria. Dzięki użyciu prywatnych armii gracze będą mogli skutecznie zaszkodzić innym graczom porywając ich sprzymierzeńców, grabiąc ich majątek lub też dokonując zajazdu na dwór znienawidzonego rodu.

Updating...
Thumbs Up
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
More Information Edit | History

Components

 • 1 game board
 • 144 cards
   • 8 Sejm cards
  • 24 Figure cards
  • 9 Royal Demand cards
  • 5 reference sheets
  • 15 cards with symbol descriptions
  • 5 House cards
  • 3 Representative cards
  • 15 Senatorial Offi ce cards
  • 20 Foreign Policy cards
  • 20 Internal Policy cards
  • 20 Military Policy cards
 • 200 markers
   • 33 military markers (10 Infantry markers, 16 Hussars markers, 7 Artillery markers)
  • 6 markers of Foreign Policy Directions
  • First player marker
  • 50 ducats
  • 40 votes
  • 70 House markers (14 for each players, including: 10 House markers, 1 victory point marker, 1 Parliamentary Support marker, 1 Senatorial Support marker, 1 Royal Support marker)
 • 20 Client tokens
 • 2 dice
 • Rulebook
Versions
Sort: Nickname | Year Published
Language:
Pg. 1
Sigismundus Augustus: Dei gratia rex Poloniae
Nick: 
Multilingual first edition
Publisher: Fabryka Gier Historycznych
Artist: 
Year: 2012
Size: 10.43 x 15.55 x 1.77 inches
2.56 pounds
English, German, Polish
Release Date: Dec 2012
Released
View
Corrections
Link Image
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
4 Russian short rules / Правила на русском
Fixed some of the errors (after first play, re-reading english rules v1.1 and forum answers).
Russian
2016-01-12
5 Reglamento en Español del Sigismundus Augustus
os dejo con las reglas preparadas y traducidas de este juago, cualquier error avisad insensatos!!!
Spanish
2015-08-31
21 English Rules Re-write, Version 1.1
An un-official re-write of the English rules. This is version 1.1 with a few typos corrected.
English
2014-01-02
5 German short rules
German short rules for Sigismundus Augustus
German
2013-09-25
12 Sigismundus Augustus semi-official FAQ
Questions w/ official answers from HGF
English
2013-09-24
11 Player Aid
I scanned all the player aid cards so you can see all the icons on 1 single page. I have also condensed the rules and placed some important notes after my questions have been answered.
English
2013-06-23
7 Pomoc gracza inaczej objaśniona
Player aid / Pomoc gracza inaczej objaśniona
Polish
2013-04-17
9 plansze pomocy PL
Zestawienie wszystkich kart pomocy na 2 planszach A4.
Polish
2013-01-23
23 Sigismundus Augustus_PL_ENG_DE_rulebook
"Sigismundus Augustus. Dei gratia rex Poloniae" rulebook in polish, english and german.
English
2013-01-05
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
Board Game Rank: 2798
Strategy Game Rank: 1046
Num Ratings: 152
Average Rating: 7.46
Standard Deviation: 1.42
Num Views: 30601
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 3.8
Fans: 19
Personal Comments: 47
Users Owning: 285
Users Wanting: 29
Users Trading: 9 [find trade matches]
Has Parts For Trade: 1
Want Parts In Trade: 0
Price History: View
Total Plays: 178
Plays This Month: 0
Linked Items
Relationship: Sort: Category: Mechanic:
Pg. 1
Num Ratings 8
Average Rating 7.86
Average Weight 0.00
Num Owned 85
Prev. Owned 7
For Trade 9
Want in Trade 0
Wishlist 5
Comments 7
Year Published 2013
Linked Podcasts/Periodicals
Relationship:
Pg. 1
No Episodes Found
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Tags
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.