#11,5 Polski MatHandel (Polish Math Trade)
Adam Badura
Poland
Wrocław
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
24 
 Thumb up
1.25
 tip
 Hide
Informacje Ogólne

MatHandel jest akcją zbiorowej wymiany gier planszowych na inne gry planszowe. Głównym celem jest dobra zabawa, choć można też starać się zrobić na tym jakiś interes (uczciwy!) - jak na przykład zdobycie trudno dostępnej gry.

Więcej informacji znaleźć można na forum Gry-Planszowe w wątku ogólnym, w wątku tej edycji lub przeglądając listy poprzednich edycji.

Zasady uległy zmianie od poprzedniej edycji.

Zmianą jest doprecyzowanie kwestii usuwania elementów z listy. Żeby uniknąć problemów poprzedniej edycji. Ustalamy od teraz, że oficjalnym i jedynym wyznacznikiem tego, jakie gry są na liście i w jakiej kolejności jest lista skrócona generowana przez administratora. Staje się ona oficjalna w momencie przejścia do etapu II (listy wymian).

Edycja ta jest "dogrywką". Oczekuje się, że przytłaczająca większość gier będzie grami niewymienionymi z poprzedniej edycji (nie jest to jednak wymóg!). Stąd też krótkie terminy.

Poprzednie Edycje

1, 2, 3, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5, 9, 10, 10,5, 11

Zasady

Cała akcja rozgrywa się w trzech etapach, łącznie od 6 lutego 2012 do 21 lutego 2012.

Etap I (6 lutego - 12 lutego)

Pierwszy etap rozpoczyna się 6 lutego i trwa do końca (do północy) 12 lutego.

W etapie tym wszyscy uczestnicy dodają do tej listy gry jakie chcą wymienić. Czym więcej gier dodamy tym większa szansa na wymiany. Zachęcam do dużej aktywności na tym etapie, albowiem nic ona nie kosztuje (poza czasem) i nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Gdy bowiem przyjdzie do deklarowania chęci faktycznych wymian (w etapie II) to zawsze możemy zrezygnować z wymiany jakichś (a nawet wszystkich!) gier jakie w tym etapie zadeklarujemy.

Akcja dotyczy wymiany gier planszowych, dlatego innych przedmiotów nie należy dodawać (w tym gier komputerowych/konsolowych czy pieniędzy). Gry mogą być używane lub nowe. Możemy ich nawet nie mieć, ale jeśli je wymienimy to będziemy musieli je jakoś zdobyć (na przykład kupić!), żeby wymiany dokonać.

Wymogi i zalecenia (wymogi bez zmian od poprzedniej edycji)
(1) Każdy wpis jest ofertą. Nie wolno dodawać na listę wpisów które nie mają być ofertami gier na wymianę.
(2) Wpisy i komentarze z ofertami raz na listę dodane nie mogą zostać usunięte. Natomiast samą treść wpisu/komentarza można zmieniać, w szczególności można w niej napisać, że ta oferta jest już nieaktualna. (Zalecam wyedytowanie takiego wpisu/komentarza na treść "nieaktualne", dzięki temu automatyczne skrypty pomocnicze będą wiedziały o co chodzi.)
(3) Każdy wpis na listę to jedna gra stanowiąca pojedynczą ofertę. Jeśli ofertą ma być zestaw gier (na przykład gra i dodatki do niej) to owe dodatkowe elementy należy umieścić jako komentarze do wpisu, każda w oddzielnym komentarzu. (W ostateczności można też wymienić je wszystkie w jednym wpisie, podając linki BGG do tych gier.)
(4) Każdy wpis i komentarz musi zawierać informacje o stanie gry (nowa/używana, stopień uszkodzeń, kompletność, ...), wydaniu, wersji językowej i ewentualnych ograniczeniach w dostawie (domyślnie przyjmujemy możliwość wysyłki na terenie kraju na koszt nadawcy). Warto zwrócić uwagę, że komentarze nie mają zdjęcia i tytułu gry. By więc ułatwić identyfikację można ręcznie dodać zdjęcie do komentarza.
(5) Warto dodać we wpisie nick z forum Gry-Planszowe.pl (jeśli takowy mamy) dla zwiększenia wiarygodności. Jednak nie jest to wymagane.
(6) Warto przy dodawaniu wpisu zadać sobie trud i wybrać obrazek który pasuje do naszej edycji. To ułatwia identyfikację i zmniejsza ryzyko pomyłki.
(7) Nie polecam dodawania komentarzy nie będących ofertami. Jeśli chcemy o coś zapytać czy poprosić o wyjaśnienie to lepiej napisać GeekMail'a do autora wpisu i poprosić o wyjaśnienie (a autor powinien poprawić wpis tak żeby rozwiać wątpliwości innych uczestników).
(8) Nie polecam dodawania komentarzy do samej listy. Do dyskusji niech służy właściwy wątek na forum.
(9) Zainteresowanie jakąś pozycją można wyrazić dając jej "kciuka". Nie jest to ani wymagane ani wiążące, ale pozwala właścicielowi zorientować się w zainteresowaniu ofertą.

Etap II (13 lutego - 19 lutego)

Drugi etap rozpoczyna się 13 lutego i trwa do końca (do północy) 19 lutego.

W etapie tym wszyscy uczestnicy wysyłają do mnie GeekMail'a z listą wymian. Brak takiego GeekMail'a to brak wymian dla tego uczestnika (nikt nie dostanie jego/jej gier ani on/ona nie dostanie żadnej gry). Proszę zatytułować GeekMail'a „MatHandel #11,5 – Lista wymian”.

Lista wymian to ciąg linii tekstu, każda w następującym formacie:
(NICK) NUMER_MOJEJ_GRY : NUMER_GRY_1 NUMER_GRY_2 ... NUMER_GRY_n
gdzie: NICK to nasz nick na BGG, NUMER_MOJEJ_GRY to numer naszej oferty (gry) dla której podajemy listę wymian (numer to liczba porządkowa wpisu na liście), NUMER_GRY_1, NUMER_GRY_2, ..., NUMER_GRY_n to numery (ponownie liczby porządkowe wpisów) gier które nas interesują w zamian za grę NUMER_MOJEJ_GRY. Lista wymian może być pusta, co oznacza, że gry NUMER_MOJEJ_GRY nie chcemy wymienić w ogóle. Lista ta może być dowolnie długa. Kolejność na liście nie ma znaczenia. Na liście może pojawić się średnik (;) który wyznacza preferencje. Gry za średnikiem interesują nas w wymianie mniej niż te przed średnikiem. Średniki kumulują się.

Przykład (hipotetyczny):
(adambadura) 12 : 3 7 ; 11 28
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce za swoją grę przedstawioną we wpisie 12, grę z wpisu 3 lub grę z wpisu 7 (obie tak samo). Mniej chętnie, ale ciągle akceptowalnie, gotów jest się wymienić na grę z wpisu 11 lub grę z wpisu 28. Jeśli dojdzie do wymiany i użytkownik adambadura będzie musiał oddać komuś grę 12 to na pewno dostanie za nią jedną z gier 3, 7, 11 lub 28 i nic innego. Musi się jednak liczyć z tym, że może to być owo 28 a nie 3.

Popularne tytuły często pojawiają się na liście (są zgłaszane do wymiany) wiele razy. Na ogół jest nam obojętne którą konkretnie sztukę dostaniemy, ale chcemy tylko jedną, a nie więcej. Tak więc jeśli chcemy jakiś tytuł który występuje więcej niż raz to powinniśmy użyć dodatkowej sztuczki w postaci nazwanej listy.

Nazwane listy mają ten sam format co wcześniej opisane listy wymian, z tą jedynie różnicą, że zamiast numeru naszej gry (NUMER_MOJEJ_GRY) podajemy nazwę listy rozpoczynającą się od znaku procenta (%). Nazwa może składać się jedynie z liter, podkreśleń "_" i cyfr (ale nie mogą zaczynać się cyfrą). Nazwy takiej (razem z owym procentem) możemy dalej używać w listach wymian (i w innych listach nazwanych) tak jakby była to jedna gra.

Przykład (hipotetyczny)
(adambadura) %BRASS : 3 7 24 119
(adambadura) 5 : X X %BRASS X X
(adambadura) 16 : X %BRASS X X X
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce w wymianie dostać jedną z gier (3, 7, 24 lub 119) ale tylko jedną. System ustalający wymiany zapewni więc, że nie stanie się tak iż adambadura dostanie za grę 5 grę 3, a za grę 16 grę 7. Warto zwrócić uwagę, że oczywiście gry wymienione na takiej nazwanej liście mogą być zupełnie różne, ale na ogół korzystamy z tego do oznaczania wielu wystąpień tej samej gry.

Takie wpisy, każdy w osobnej linii, uczestnicy robią dla każdej gry w ofercie i wysyłają to do mnie. (Jeśli ktoś nie uwzględni wymian dla jakichś swoich gier to ich nie wymieni.) Tekstu nie formatujemy ani nie upiększamy w żaden sposób. Choć dopuszczam zmianę zdania i aktualizację listy wymian, to jednak upraszam o nie nadużywanie tego.

Zalecam, żeby uczestnicy nie chcący wymienić jakiejś gry wysyłali dla niej pustą listę wymian, a nie pomijali ją zupełnie. W ten sposób nie będę miał wątpliwości, że ten ktoś nie chce wymienić tej gry, a nie że zapomniał o niej. (To się uogólnia też na przypadek, że ktoś nie chce wymienić żadnej gry.)

Etap III (20 lutego - …)

W tym etapie najpierw wyznaczam wstępne wymiany i publikuję je (mam zamiar uczynić to 20 lutego, raczej bliżej 00:00 niż 24:00 – ale nie mogę tego obiecać).

Od ogłoszenia wstępnych wyników daję 24 godziny na zgłaszanie zażaleń. Zażalenia rozpatruję ja i nie ma wyższych instancji. Po tym czasie (w którym wyniki mogą się zmieniać - proszę więc nie przyzwyczajać się do nich) ogłoszę ostateczny koniec i można będzie przejść do wymian.

Dalej uczestnicy wymieniają się danymi adresowymi za pomocą GeekMail'i. Ważne jest użycie (przynajmniej do pierwszego kontaktu, jak potem dalej będzie wyglądała komunikacja to już sprawa uczestników) GeekMail'i bo biorąc pod uwagę uwarunkowania realizacji akcji to jedyny pewny sposób. Zaleca się, by to odbiorca podał dane adresowe (czy co tam innego trzeba) nadawcy, więc to na odbiorcy winien wykazać się inicjatywą.

Poprawka do listy wymian przysłana w tym (trzecim) etapie (w drugim etapie można poprawiać bez ograniczeń!) będzie dopuszczona wtedy i tylko wtedy jeśli będzie dotyczyła gry w liście nazwanej. Dokładniej:
(1) jeśli gra na liście nazwanej nie jest grą sugerowaną przez nazwę listy to:
(1.1) można w ramach poprawki ją usunąć,
(1.2) można w ramach poprawki zamienić ją na właściwą grę (a więc taką, która pasuje do nazwy),
(2) jeśli gry która pasuje do nazwy nie ma na liście to można ją dodać.

Przykład (hipotetyczny)
(adambadura) %BRASS : 3 7 24 119

Jeśli 3 to nie Brass, to użytkownik adambadura może w ramach poprawek: (1) poprosić o usunięcie 3 z tej nazwanej listy, (2) poprosić o zamianę 3 na 31 jeśli 31 to Brass i (3) poprosić o dodanie 31 do listy jeśli 31 to Brass.

Nazwana lista klarownie wyznacza preferencje użytkownika. Dzięki temu możemy dać wiarę, że pomyłka, to pomyłka a nie lekkomyślność przy wymianie.

Proszę zwrócić uwagę, że nazwana lista musi mieć nazwę która klarownie identyfikuje grę. Nazwa w stylu „%FAJNE_GRY” nie daje żadnych podstaw do zgłaszania poprawek.

Informacje Końcowe

Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za wyniki akcji. Nieuczciwi uczestnicy są rzadkością, ale jednak zdarzają się. Podobnie nie dość dokładne opisy stanu używanych gier też miewają miejsce. Upraszam więc o uwagę i rozwagę. Także przy przygotowywaniu list wymian, byśmy nie byli nieprzyjemnie zaskoczeni.

W sprawach „administracyjnych” należy kontaktować się ze mną. Preferuję GeekMail'a z tytułem zaczynającym się od „MatHandel #11,5 – ”. Można też pisać na forum.
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [17] | 
1. Board Game: Power Grid [Average Rating:7.92 Overall Rank:26]
Grzegorz Bernat
Poland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
NIEAKTUALNE
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: Tigris & Euphrates [Average Rating:7.71 Overall Rank:65]
Grzegorz Bernat
Poland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
NIEAKTUALNE
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: Roma [Average Rating:6.80 Overall Rank:832] [Average Rating:6.80 Unranked]
Marcin Komsta
Poland
Legnica
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: bdb

język:EN,DE, gra niezależna językowo, wydrukowana instrukcja pl

pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski

możliwy odbiór: Wrocław, Legnica, Lubin

nick na forum gry-planszowe: Komsta
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
4. Board Game: Eketorp [Average Rating:6.37 Overall Rank:2224]
Grzegorz Bernat
Poland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
wersja międzynarodowa (wielojęzykowa, instrukcję polską doślę w pdf),
wyd. Queen Games
gra nowa, w folii

Uwaga! wysyłka TYLKO za pomocą paczkomatów (paczkomaty.pl). Wysyłka na mój koszt. Odbiór osobisty możliwy we Wrocławiu.

mój nick na forum gry-planszowe.pl: berni
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
5. Board Game: Piraci: Córka Gubernatora [Average Rating:5.92 Overall Rank:11137]
Ewelina i Wojtek
Poland
Gdynia
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Stan: db, pudełko lekko zgniecione
Język: PL, stara wersja!

Pokrywam koszty wysyłki.
Możliwy odbiór: Trójmiasto

Nick na forum gry-planszowe: ewejka
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
6. Board Game: 51st State [Average Rating:6.90 Overall Rank:890] [Average Rating:6.90 Unranked]
Grzegorz Bernat
Poland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
wersja polska,
wyd. Portal
stan bardzo dobry (na krawędziach przetarcia farby), karty od nowości w koszulkach, zawiera dodatkowe żetony (te dosyłane przez Wydawnictwo)

Uwaga! wysyłka TYLKO za pomocą paczkomatów (paczkomaty.pl). Wysyłka na mój koszt. Odbiór osobisty możliwy we Wrocławiu.

mój nick na forum gry-planszowe.pl: berni
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
7. Board Game: Il Principe [Average Rating:6.45 Overall Rank:2100]
Grzegorz Bernat
Poland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
wersja niemiecko-angielska (polska instrukcja w sieci)
wyd. Amigo,
stan bardzo dobry

Uwaga! wysyłka TYLKO za pomocą paczkomatów (paczkomaty.pl). Wysyłka na mój koszt. Odbiór osobisty możliwy we Wrocławiu.

mój nick na forum gry-planszowe.pl: berni
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
8. Board Game: Neuland [Average Rating:6.52 Overall Rank:1829]
Marcin Komsta
Poland
Legnica
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: bdb

język: wydanie niemieckie, gra niezależna językowo, instrukcje ENG/DE w pudełku

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski

możliwy odbiór: Wrocław, Legnica, Lubin

nick na forum gry-planszowe: Komsta
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
9. Board Game: Modern Art [Average Rating:7.33 Overall Rank:222]
Marcin Komsta
Poland
Legnica
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: bdb

język: wydanie Pegasus Spiele z nową grafiką, niezależne językowo, jest polska instrukcja

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski

możliwy odbiór: Wrocław, Legnica, Lubin

nick na forum gry-planszowe: Komsta
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
10. Board Game: Harry Potter Hogwarts [Average Rating:6.02 Overall Rank:5069]
Joanna Falkowska
Poland
Wrocław
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: bdb, już złożona z klocków
język: angielski, instrukcja wielojęzyczna, w tym polska

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.

odbiór osobisty: Białystok, Warszawa

nick na forum gry-planszowe: Senthe
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
11. Board Game: The Little Orchard [Average Rating:6.53 Overall Rank:3856]
Joanna Falkowska
Poland
Wrocław
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: bdb+
język: polski

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.

odbiór osobisty: Białystok, Warszawa

nick na forum gry-planszowe: Senthe
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
12. Board Game: Mustang [Average Rating:5.03 Overall Rank:13764]
Joanna Falkowska
Poland
Wrocław
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: bdb
język: polski

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.

odbiór osobisty: Białystok, Warszawa

nick na forum gry-planszowe: Senthe
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
13. Board Game: Labyrinth: The Paths of Destiny [Average Rating:5.96 Overall Rank:10284]
Joanna Falkowska
Poland
Wrocław
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: folia
język: polski

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.

odbiór osobisty: Białystok, Warszawa

nick na forum gry-planszowe: Senthe
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
14. Board Game: Folko-Boks [Average Rating:4.28 Unranked]
Piotr
Poland
Gdańsk
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: bardzo dobry minus (grana 3 razy), elementy powycinane i gotowe do gry
Język: polski

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.
Możliwy odbiór osobisty: Toruń

Nick na forum gry-planszowe: szutek
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
15. Board Game: Outside the Scope of BGG [Average Rating:6.74 Overall Rank:2474]
Joanna Falkowska
Poland
Wrocław
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Łamigłówka jednoosobowa Troja wydana przez Grannę.

stan: bdb
język: polski

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.

odbiór osobisty: Białystok, Warszawa

nick na forum gry-planszowe: Senthe
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
16. Board Game: Pandemic [Average Rating:7.66 Overall Rank:66]
Marcin Przybylski
Poland
Lodz
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan:
- pudełko: idealny
- komponenty: idealny, karty w koszulkach
Język: angielski

Pokrywam koszty wysyłki (Poczta Polska, paczkomaty)
Możliwy odbiór: Łódź

Nick na forum gry-planszowe: elprzybyllo
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
17. Board Game: Star Wars Customizable Card Game [Average Rating:6.61 Overall Rank:1517]
Marcin Przybylski
Poland
Lodz
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan:
- pudełko: wiekowe, poprzecierane rogi, ale od przenoszenia
- komponenty: karty idealne, nigdy nie grane
Język: angielski

Pokrywam koszty wysyłki (Poczta Polska, paczkomaty)
Możliwy odbiór: Łódź

Nick na forum gry-planszowe: elprzybyllo

dodatkowe uwagi: na wymianę idą dwie talie, po 60 kart dla jasnej i ciemnej strony mocy (w sumie 120)
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
18. Board Game: The Lord of the Rings: The Card Game [Average Rating:7.63 Overall Rank:99]
Marcin Przybylski
Poland
Lodz
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan:
- pudełko: idealny
- komponenty: idealny, karty od nowości w koszulkach, ale na wymianę idzie bez koszulek
Język: polski, również dodatków

Pokrywam koszty wysyłki (Poczta Polska, paczkomaty)
Możliwy odbiór: Łódź

Nick na forum gry-planszowe: elprzybyllo

dodatkowe uwagi: dodatki wraz z pudełkami
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
19. Board Game: Outside the Scope of BGG [Average Rating:6.74 Overall Rank:2474]
Jarry Teo
Poland
Warsaw
flag msg tools
mbmbmbmbmb
stan: nowa
Język - angielski
Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski
możliwy odbiór: Warszawa
nick na forum gry-planszowe: veljarek
dodatkowe uwagi:
Ekskluzywny zestaw gier podróżnych znanego projektanta PHILIPPI (TRAVEL GAME SET) (braku możliwości nabycia w Polsce), wykonanie to naturalna skóra. Wszystkie gry w zestawie nie były otwierane i są w foliach.
W skład zestawu wchodzi:
- 2 talie kart w folii
- 5 kostek aluminiowych
- klocki domina w folii
- ołówek nieużywany
- notesik na wyniki nieużywany
Na BGG nie ma tego zestawu i można go zobaczyć na stronie http://www.philippi.com zestaw jest pod nazwą: GIORGIO REISESPIELSET lub TRAVEL GAME SET. Uwaga zestaw ma logo HTC. (idealne na prezent)
Zdjęcie http://94.23.0.158/~veljarek/philippi.jpg]
Mogę podesłać zdjęcia.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
20. Board Game: Vinhos [Average Rating:7.52 Overall Rank:286]
Jarry Teo
Poland
Warsaw
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Stan:
- pudełko: bardzo dobry,
- komponenty: idealny,
Język: Polski

Pokrywam koszty wysyłki (Poczta Polska, paczkomaty)
Możliwy odbiór: Warszawa

Nick na forum gry-planszowe: veljarek
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
21. Board Game: A Castle for All Seasons [Average Rating:6.77 Overall Rank:1013]
Marcin Komsta
Poland
Legnica
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: bdb, grana raz

język: wydanie niemieckie, gra praktycznie niezależna językowo, tylko kilka kart posiada tekst, jest polska instrukcja

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski

możliwy odbiór: Wrocław, Legnica, Lubin

nick na forum gry-planszowe: Komsta
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
22. Board Game: Maya [Average Rating:6.33 Overall Rank:3148]
Poland
Warsaw (The Capital of Poland)
flag msg tools
mbmbmbmbmb
stan: bdb

wersja,DE, gra niezależna językowo

pokrywam koszty wysyłki Kurierem na terenie Polski

możliwy odbiór: Warszawa

nick na forum gry-planszowe: jerrymagu
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
23. Board Game: That's Life! [Average Rating:6.51 Overall Rank:1468]
Poland
Warsaw (The Capital of Poland)
flag msg tools
mbmbmbmbmb
NIEAKTUALNE
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
24. Board Game: Old Men of the Forest [Average Rating:5.61 Overall Rank:10455]
Poland
Warsaw (The Capital of Poland)
flag msg tools
mbmbmbmbmb
stan: bdb

wersja,EN, gra niezależna językowo - autograf M. Wallace na pudełku

pokrywam koszty wysyłki Kurierem na terenie Polski

możliwy odbiór: Warszawa

nick na forum gry-planszowe: jerrymagu
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
25. Board Game: 2 de Mayo [Average Rating:6.96 Overall Rank:994]
Poland
Warsaw (The Capital of Poland)
flag msg tools
mbmbmbmbmb
NIEAKTUALNE
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [17] | 
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [17] | 
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.