#16 Polski MatHandel (Polish Math Trade)
Adam Badura
Poland
Wrocław
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
58 
 Thumb up
13.07
 tip
 Hide
Informacje Ogólne

MatHandel jest akcją zbiorowej wymiany gier planszowych na inne gry planszowe. Głównym celem jest dobra zabawa, choć można też starać się zrobić na tym jakiś interes (uczciwy!) - jak na przykład zdobycie trudno dostępnej gry.

Więcej informacji znaleźć można na forum Gry-Planszowe w wątku ogólnym, w wątku tej edycji lub przeglądając listy poprzednich edycji.

Zasady uległy drobnym poprawkom i wyklarowaniu od poprzedniej edycji. Teraz są spisane w osobnym dokumencie: Ogólne zasady i zalecenia (v. 1.1).

W tej edycji aktywny jest OLWLG (On-Line Want List Generator). Jest to dobrowolny system wspomagający tworzenie list preferencji. Opis użycia można znaleźć na Wiki.

Poprzednie Edycje

Polski MatHandel (Polish Math Trade)

Zasady

Cała akcja rozgrywa się w trzech etapach, łącznie od 2 września 2013 do 23 września 2013.

Etap I (2 września - 15 września)

Pierwszy etap rozpoczyna się 2 września i trwa do 7:00 (rano) 16 września.

W etapie tym wszyscy uczestnicy dodają do tej listy gry jakie chcą wymienić. Czym więcej gier dodamy tym większa szansa na wymiany. Zachęcam do dużej aktywności na tym etapie, albowiem nic ona nie kosztuje (poza czasem) i nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Gdy bowiem przyjdzie do deklarowania chęci faktycznych wymian (w etapie II) to zawsze możemy zrezygnować z wymiany jakichś (a nawet wszystkich!) gier jakie w tym etapie zadeklarujemy.

Etap II (16 września - 22 września)

Drugi etap rozpoczyna się 16 czerwca o 7:00 (rano) i trwa do 7:00 (rano) 23 września.

W tej edycji aktywny jest OLWLG (On-Line Want List Generator). Jest to dobrowolny system wspomagający tworzenie list preferencji. Opis użycia można znaleźć na Wiki. Alternatywą do użycia tego systemu jest tradycyjne ręczne sporządzanie listy preferencji jak opisane niżej.

W etapie tym wszyscy uczestnicy wysyłają do mnie GeekMail'a z listą preferencji. Brak takiego GeekMail'a to brak wymian dla tego uczestnika (nikt nie dostanie jego/jej gier ani on/ona nie dostanie żadnej gry). Proszę zatytułować GeekMail'a „MatHandel #16 – Lista wymian”.

Lista preferencji to ciąg linii tekstu, każda w następującym formacie:
(NICK) NUMER_MOJEJ_GRY : NUMER_GRY_1 NUMER_GRY_2 ... NUMER_GRY_n
gdzie: NICK to nasz nick na BGG, NUMER_MOJEJ_GRY to numer naszej oferty (gry) dla której podajemy listę preferencji (numer to liczba porządkowa wpisu na liście), NUMER_GRY_1, NUMER_GRY_2, ..., NUMER_GRY_n to numery (ponownie liczby porządkowe wpisów) gier które nas interesują w zamian za grę NUMER_MOJEJ_GRY. Lista preferencji może być pusta, co oznacza, że gry NUMER_MOJEJ_GRY nie chcemy wymienić w ogóle. Lista ta może być dowolnie długa. Kolejność na liście nie ma znaczenia. Na liście może pojawić się średnik (;) który wyznacza pierszeństwo. Gry za średnikiem interesują nas w wymianie mniej niż te przed średnikiem. Średniki kumulują się.

Przykład (hipotetyczny):
(adambadura) 12 : 3 7 ; 11 28
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce za swoją grę przedstawioną we wpisie 12, grę z wpisu 3 lub grę z wpisu 7 (obie tak samo). Mniej chętnie, ale ciągle akceptowalnie, gotów jest się wymienić na grę z wpisu 11 lub grę z wpisu 28. Jeśli dojdzie do wymiany i użytkownik adambadura będzie musiał oddać komuś grę 12 to na pewno dostanie za nią jedną z gier 3, 7, 11 lub 28 i nic innego. Musi się jednak liczyć z tym, że może to być owo 28 a nie 3.

Popularne tytuły często pojawiają się na liście (są zgłaszane do wymiany) wiele razy. Na ogół jest nam obojętne którą konkretnie sztukę dostaniemy, ale chcemy tylko jedną, a nie więcej. Tak więc jeśli chcemy jakiś tytuł który występuje więcej niż raz to powinniśmy użyć dodatkowej sztuczki w postaci nazwanej listy.

Nazwane listy mają ten sam format co wcześniej opisane listy preferencji, z tą jedynie różnicą, że zamiast numeru naszej gry (NUMER_MOJEJ_GRY) podajemy nazwę listy rozpoczynającą się od znaku procenta (%). Nazwa może składać się jedynie z liter, podkreśleń "_" i cyfr (ale nie mogą zaczynać się cyfrą). Nazwy takiej (razem z owym procentem) możemy dalej używać w listach preferencji (i w innych listach nazwanych) tak jakby była to jedna gra.

Przykład (hipotetyczny)
(adambadura) %BRASS : 3 7 24 119
(adambadura) 5 : X X %BRASS X X
(adambadura) 16 : X %BRASS X X X
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce w wymianie dostać jedną z gier (3, 7, 24 lub 119) ale tylko jedną. System ustalający wymiany zapewni więc, że nie stanie się tak iż adambadura dostanie za grę 5 grę 3, a za grę 16 grę 7. Warto zwrócić uwagę, że oczywiście gry wymienione na takiej nazwanej liście mogą być zupełnie różne, ale na ogół korzystamy z tego do oznaczania wielu wystąpień tej samej gry.

Takie wpisy, każdy w osobnej linii, uczestnicy robią dla każdej gry w ofercie i wysyłają to do mnie. (Jeśli ktoś nie uwzględni preferencji dla jakichś swoich gier to ich nie wymieni.) Tekstu nie formatujemy ani nie upiększamy w żaden sposób. Choć dopuszczam zmianę zdania i aktualizację listy preferencji, to jednak upraszam o nie nadużywanie tego.

Zalecam, żeby uczestnicy nie chcący wymienić jakiejś gry wysyłali dla niej pustą listę preferencji, a nie pomijali ją zupełnie. W ten sposób nie będę miał wątpliwości, że ten ktoś nie chce wymienić tej gry, a nie że zapomniał o niej. (To się uogólnia też na przypadek, że ktoś nie chce wymienić żadnej gry.)

Etap III (23 września - …)

W tym etapie najpierw wyznaczam wstępne wymiany i publikuję je.

Potem do północy 23 września jest czas na zgłaszanie zażaleń. Zażalenia rozpatruję ja i nie ma wyższych instancji. Po tym czasie (w którym wyniki mogą się zmieniać - proszę więc nie przyzwyczajać się do nich) ogłoszę ostateczny koniec i można będzie przejść do wymian. Zastrzegam sobie możliwość wydłużenia terminu na poprawki, jeśli jakieś poprawki zostaną wniesione późno.

Dalej uczestnicy wymieniają się danymi adresowymi za pomocą GeekMail'i. Ważne jest użycie (przynajmniej do pierwszego kontaktu, jak potem dalej będzie wyglądała komunikacja to już sprawa uczestników) GeekMail'i bo biorąc pod uwagę uwarunkowania realizacji akcji to jedyny pewny sposób. Zaleca się, by to odbiorca podał dane adresowe (czy co tam innego trzeba) nadawcy, więc to na odbiorcy winien wykazać się inicjatywą.

Informacje Końcowe

Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za wyniki akcji. Nieuczciwi uczestnicy są rzadkością, ale jednak zdarzają się. Podobnie nie dość dokładne opisy stanu używanych gier też miewają miejsce. Upraszam więc o uwagę i rozwagę. Także przy przygotowywaniu list wymian, byśmy nie byli nieprzyjemnie zaskoczeni.

W sprawach „administracyjnych” należy kontaktować się ze mną. Preferuję GeekMail'a z tytułem zaczynającym się od „MatHandel #16 – ”. Można też pisać na forum.

%Options%
Deadline-Offers: Mon, 16 Sep 2013, 06:00:00 +0100
Deadline-Wants: Mon, 23 Sep 2013, 06:00:00 +0100
%End%
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [48]  |  
1. Board Game: Samurai Battles [Average Rating:7.44 Overall Rank:4066]
Board Game: Samurai Battles
Marcin Mościcki
msg tools
Where is Ishtar's nipple??!
Avatar
Microbadge: A Study in Emerald fanMicrobadge: A Game of Thrones fanMicrobadge: Hegemonic fanMicrobadge: Clash of Cultures fanMicrobadge: Runewars fan - Waiqar the Undying
Stan: bdb-. Trzech włóczników ma ułamane włócznie, instrukcja z ręcznie dopisanymi poprawkami

Język: en

nick na g-p.pl: schizofretka

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski. W Warszawie preferowany odbiór osobisty. Uwaga! Ze względu na złamaną nogę będę musiał wysyłać gry po jednej, tak że wysyłka może się minimalnie opóźnić.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: Mythic Battles [Average Rating:6.87 Overall Rank:4176]
From gallery of IelloGames
Marcin Mościcki
msg tools
Where is Ishtar's nipple??!
Avatar
Microbadge: A Study in Emerald fanMicrobadge: A Game of Thrones fanMicrobadge: Hegemonic fanMicrobadge: Clash of Cultures fanMicrobadge: Runewars fan - Waiqar the Undying
Stan: bdb

Język: en

nick na g-p.pl: schizofretka

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski. W Warszawie preferowany odbiór osobisty. Uwaga! Ze względu na złamaną nogę będę musiał wysyłać gry po jednej, tak że wysyłka może się minimalnie opóźnić.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: Okko: Era of the Asagiri [Average Rating:6.69 Overall Rank:2921]
Board Game: Okko: Era of the Asagiri
Marcin Mościcki
msg tools
Where is Ishtar's nipple??!
Avatar
Microbadge: A Study in Emerald fanMicrobadge: A Game of Thrones fanMicrobadge: Hegemonic fanMicrobadge: Clash of Cultures fanMicrobadge: Runewars fan - Waiqar the Undying
Stan: pudełko db (rozerwzane na jednej krawędzi), gra bdb

Język: en

nick na g-p.pl: schizofretka

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski. W Warszawie preferowany odbiór osobisty. Uwaga! Ze względu na złamaną nogę będę musiał wysyłać gry po jednej, tak że wysyłka może się minimalnie opóźnić.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
4. Board Game: Resident Evil Deck Building Game: Mercenaries [Average Rating:7.24 Overall Rank:4282] [Average Rating:7.24 Unranked]
Board Game: Resident Evil Deck Building Game: Mercenaries
Marcin Mościcki
msg tools
Where is Ishtar's nipple??!
Avatar
Microbadge: A Study in Emerald fanMicrobadge: A Game of Thrones fanMicrobadge: Hegemonic fanMicrobadge: Clash of Cultures fanMicrobadge: Runewars fan - Waiqar the Undying
Stan: jak nowa

Język: en

nick na g-p.pl: schizofretka

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski. W Warszawie preferowany odbiór osobisty. Uwaga! Ze względu na złamaną nogę będę musiał wysyłać gry po jednej, tak że wysyłka może się minimalnie opóźnić.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
5. Board Game: Dungeon Lords [Average Rating:7.40 Overall Rank:224]
Board Game: Dungeon Lords
Marcin Mościcki
msg tools
Where is Ishtar's nipple??!
Avatar
Microbadge: A Study in Emerald fanMicrobadge: A Game of Thrones fanMicrobadge: Hegemonic fanMicrobadge: Clash of Cultures fanMicrobadge: Runewars fan - Waiqar the Undying
Stan: pudełko lekko obtarte na krawędziach, gra bdb

Język: en

nick na g-p.pl: schizofretka

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski. W Warszawie preferowany odbiór osobisty. Uwaga! Ze względu na złamaną nogę będę musiał wysyłać gry po jednej, tak że wysyłka może się minimalnie opóźnić.
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
6. Board Game: Dominant Species [Average Rating:7.85 Overall Rank:52]
Board Game: Dominant Species
Marcin Mościcki
msg tools
Where is Ishtar's nipple??!
Avatar
Microbadge: A Study in Emerald fanMicrobadge: A Game of Thrones fanMicrobadge: Hegemonic fanMicrobadge: Clash of Cultures fanMicrobadge: Runewars fan - Waiqar the Undying
Stan - używana w stanie bdb-. Drobne otarcia na pudełku.

język: en, wydanie pierwsze


nick na gry-planszowe.pl: schizofretka

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski. W Warszawie preferowany odbiór osobisty. Uwaga! Ze względu na złamaną nogę będę musiał wysyłać gry po jednej, tak że wysyłka może się minimalnie opóźnić.
5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
7. Board Game: Ventura [Average Rating:6.45 Overall Rank:4587]
Board Game: Ventura
Marcin Mościcki
msg tools
Where is Ishtar's nipple??!
Avatar
Microbadge: A Study in Emerald fanMicrobadge: A Game of Thrones fanMicrobadge: Hegemonic fanMicrobadge: Clash of Cultures fanMicrobadge: Runewars fan - Waiqar the Undying
Stan - pudełko lekko poobcierane, gra bdb. Figurki mają pomalowane numery na biało.
Język - en

nick na gry-planszowe.pl: schizofretka

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski. W Warszawie preferowany odbiór osobisty. Uwaga! Ze względu na złamaną nogę będę musiał wysyłać gry po jednej, tak że wysyłka może się minimalnie opóźnić.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
8. Board Game: Condottiere [Average Rating:6.81 Overall Rank:833]
Board Game: Condottiere
Marcin Mościcki
msg tools
Where is Ishtar's nipple??!
Avatar
Microbadge: A Study in Emerald fanMicrobadge: A Game of Thrones fanMicrobadge: Hegemonic fanMicrobadge: Clash of Cultures fanMicrobadge: Runewars fan - Waiqar the Undying
Stan - bdb
Język - pl

nick na gry-planszowe.pl: schizofretka

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski. W Warszawie preferowany odbiór osobisty. Uwaga! Ze względu na złamaną nogę będę musiał wysyłać gry po jednej, tak że wysyłka może się minimalnie opóźnić.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
9. Board Game: War for Edaðh [Average Rating:6.47 Overall Rank:8294]
Board Game: War for Edaðh
Marcin Mościcki
msg tools
Where is Ishtar's nipple??!
Avatar
Microbadge: A Study in Emerald fanMicrobadge: A Game of Thrones fanMicrobadge: Hegemonic fanMicrobadge: Clash of Cultures fanMicrobadge: Runewars fan - Waiqar the Undying
Stan - pudełko trochę zmaltretowane (b. cieńki karton), karty db. Brak oryginalnych znaczników. Jak ogarnę ile ich powinno być i jakie, to wymyślę jakieś zamienniki.

Język - en

nick na gry-planszowe.pl: schizofretka

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski. W Warszawie preferowany odbiór osobisty. Uwaga! Ze względu na złamaną nogę będę musiał wysyłać gry po jednej, tak że wysyłka może się minimalnie opóźnić.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
10. Board Game: Razzia! [Average Rating:6.81 Overall Rank:1510]
Board Game: Razzia!
Marcin Mościcki
msg tools
Where is Ishtar's nipple??!
Avatar
Microbadge: A Study in Emerald fanMicrobadge: A Game of Thrones fanMicrobadge: Hegemonic fanMicrobadge: Clash of Cultures fanMicrobadge: Runewars fan - Waiqar the Undying
Stan - bdb
Język - de + drukowana instrukcja pl

nick na gry-planszowe.pl: schizofretka

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski. W Warszawie preferowany odbiór osobisty. Uwaga! Ze względu na złamaną nogę będę musiał wysyłać gry po jednej, tak że wysyłka może się minimalnie opóźnić.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
11. Board Game: Homesteaders [Average Rating:7.26 Overall Rank:625]
Board Game: Homesteaders
Marcin Mościcki
msg tools
Where is Ishtar's nipple??!
Avatar
Microbadge: A Study in Emerald fanMicrobadge: A Game of Thrones fanMicrobadge: Hegemonic fanMicrobadge: Clash of Cultures fanMicrobadge: Runewars fan - Waiqar the Undying
Stan: Brak kilku żetonów pieniędzy, ale jest ich duuuużo za dużo i tak. Brak oryginalnej instrukcji, jest wydrukowana w kolorze na A4. Reszta bdb.

Język: en, 1ed

Nick na forum: schizofretka

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski. W Warszawie preferowany odbiór osobisty. Uwaga! Ze względu na złamaną nogę będę musiał wysyłać gry po jednej, tak że wysyłka może się minimalnie opóźnić.
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
12. Board Game: Veto! Szlachecka Gra Karciana 2 edycja (2ed) [Average Rating:6.70 Overall Rank:8178]
Board Game: Veto! Szlachecka Gra Karciana 2 edycja (2ed)
Marcin Przybylski
Poland
Lodz
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Język: polski
Stan: pudełko sfatygowane, karty mint/n.mint.

Starter Osmanowie, nowa, z kart ściągnięta folia, pudełko zewnętrzne trochę sfatygowane.
Karty mint/n.mint (ewentualne jakieś mikroobtarcia od leżenia w pudełku).

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju (poczta i paczkomat)
Możliwy odbiór osobisty: Łódź

Nick na gry-planszowe: elprzybyllo
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
13. Board Game: Cuba: El Presidente [Average Rating:7.69 Unranked] [Average Rating:7.69 Unranked]
Board Game: Cuba: El Presidente
Marcin Przybylski
Poland
Lodz
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Język: niemiecki
Stan: nowa, w folii

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju (poczta i paczkomat)
Możliwy odbiór osobisty: Łódź

Nick na gry-planszowe: elprzybyllo
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
14. Board Game: Shadows over Camelot [Average Rating:7.12 Overall Rank:371]
Board Game: Shadows over Camelot
Marcin Przybylski
Poland
Lodz
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Język: angielski
Stan: Gra w stanie dobrym/dobrym+. Najbardziej zużycie widać na białych kartach. Plansze są w stanie bardzo dobrym.
Reszta nosi normalne ślady zużycia. Figurki Piktów, Celtów i katapulty pomalowane. Kilku rycerzy pomalowanych nie-do-końca.

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju (poczta i paczkomat)
Możliwy odbiór osobisty: Łódź

Nick na gry-planszowe: elprzybyllo4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
15. Board Game: Cuba [Average Rating:7.15 Overall Rank:484]
Board Game: Cuba
Marcin Przybylski
Poland
Lodz
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Język: niemiecki
Stan: nowa, w folii

Łącznie z dodatkiem.

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju (poczta i paczkomat)
Możliwy odbiór osobisty: Łódź

Nick na gry-planszowe: elprzybyllo
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
16. Board Game: A Game of Thrones: The Card Game [Average Rating:6.87 Overall Rank:888]
Board Game: A Game of Thrones: The Card Game
Marcin Przybylski
Poland
Lodz
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Język: angielski
Stan: używana, stan pudełek - bardzo dobry, kart idealny. Grana dwa razy, zawsze w koszulkach.
Wszystko kompletne.

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju (poczta i paczkomat)
Możliwy odbiór osobisty: Łódź

Nick na gry-planszowe: elprzybyllo
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
17. Board Game: Pirates of the Spanish Main [Average Rating:6.04 Overall Rank:3789] [Average Rating:6.04 Unranked]
Board Game: Pirates of the Spanish Main
Marcin Przybylski
Poland
Lodz
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Język: angielski
Stan: używane, 33 złożone okręty, różnych nacji. Jeden ma ułamany maszt.
Do tego kilka fortów, załoga, wyspy, jakieś itemy, kostki, słowem spore pudełko stuffu.
Niektóre karty statków i załogi poprzycierane, ale całość oceniam na dobry+. Same modele były używane, więc widać ślady po wyjmowaniu i wkładaniu masztów. Ale trzymają się mocno.

Lista statków:
Piraci Tiger
Piraci Lightning
Piraci Adventure
Piraci Gilded Monkey
Piraci Raven
Piraci Bonnie Liz
Piraci Cutlass
Piraci Batavian Bat
Piraci Scepter
Piraci Arabella
Amerykanie Boston
Amerykanie Carolina
Hiszpanie El Rayo
Hiszpanie El Duque
Hiszpanie El Neptuno
Hiszpanie El Corazon Del Mar
Francuzi Le Triton
Francuzi L'Intrepide - ułamany maszt
Francuzi La Vengeance
Francuzi L'Auguste
Francuzi Le St. Michel
Francuzi Le Solitaire
Francuzi La Provence
Francuzi L'Orient
Francuzi Le Courageux
Anglicy HMS Lord Lineton
Anglicy HMS Cumberland
Anglicy HMS Sultan
Anglicy HMS Nautilus
Anglicy HMS King Edward
Anglicy HMS Swiftsure
Anglicy HMS Belle of Exeter
Anglicy HMS Oxley


Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju (poczta i paczkomat)
Możliwy odbiór osobisty: Łódź

Nick na gry-planszowe: elprzybyllo

Satki


Dodatki


I piękna całość
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
18. Board Game: Manoeuvre [Average Rating:7.30 Overall Rank:801] [Average Rating:7.30 Unranked]
Board Game: Manoeuvre
Przemysław Krajewski
Poland
Wysokie Mazowieckie
-
flag msg tools
mbmbmbmb
Stan: Bardzo dobry, grana kilka razy, dwie z ośmiu armii jeszcze w folii.

Język: Angielski.

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju Pocztą bądź paczkomatem.

Możliwy odbiór osobisty: Warszawa

Nick na gry-planszowe: e.Paku
6 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
19. Board Game: Caylus Magna Carta [Average Rating:6.93 Overall Rank:820]
Board Game: Caylus Magna Carta
Przemysław Krajewski
Poland
Wysokie Mazowieckie
-
flag msg tools
mbmbmbmb
Stan: Bardzo dobry-

Język: Angielski

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju Pocztą bądź paczkomatem.

Możliwy odbiór osobisty: Warszawa

Nick na gry-planszowe: e.Paku
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
20. Board Game: Suburbia [Average Rating:7.55 Overall Rank:118]
Board Game: Suburbia
Przemysław Krajewski
Poland
Wysokie Mazowieckie
-
flag msg tools
mbmbmbmb
Stan: Nigdy nie grana, jedynie wyjęta z wyprasek. Tak się złożyło że znajomi też kupili i wszystkie partie były grane na ich egzemplarzu

Język: Polski

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju Pocztą bądź paczkomatem.

Możliwy odbiór osobisty: Warszawa

Nick na gry-planszowe: e.Paku
5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
21. Board Game: Mercurius [Average Rating:6.23 Overall Rank:6023]
Board Game: Mercurius
Przemysław Krajewski
Poland
Wysokie Mazowieckie
-
flag msg tools
mbmbmbmb
Stan: Bardzo dobry

Język: PL

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju Pocztą bądź paczkomatem.

Możliwy odbiór osobisty: Warszawa

Nick na gry-planszowe: e.Paku
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
22. Board Game: The Cave [Average Rating:6.54 Overall Rank:2059]
Board Game: The Cave
Przemysław Krajewski
Poland
Wysokie Mazowieckie
-
flag msg tools
mbmbmbmb
Stan: Bardzo dobry , dodatkowo kafle bonusowe

Język: Polski

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju Pocztą bądź paczkomatem.

Możliwy odbiór osobisty: Warszawa

Nick na gry-planszowe: e.Paku
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
23. Board Game: The Hobbit: An Unexpected Journey [Average Rating:5.59 Overall Rank:15353]
Board Game: The Hobbit: An Unexpected Journey
Paulina Gackowska
Poland
Bydgoszcz
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Stan: bardzo dobry

Język: niezależna językowo, z polską instrukcją

Wydanie: LEGO

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju (poczta/paczkomat).
Możliwy odbiór: Bydgoszcz

Nick na gry-planszowe: Fleschu
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
24. Board Game: Basilica [Average Rating:6.58 Overall Rank:3387]
Board Game: Basilica
Paulina Gackowska
Poland
Bydgoszcz
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Stan: bardzo dobry

Język: polski

Wydanie: Rebel

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju (poczta/paczkomat).
Możliwy odbiór: Bydgoszcz

Nick na gry-planszowe: Fleschu
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
25. Board Game: A Game of Thrones [Average Rating:7.23 Overall Rank:398]
Board Game: A Game of Thrones
Jakub Prabucki
Poland
flag msg tools
mbmbmbmb
Stan: bdb
Ogólny stan gry oceniam jako bardzo dobry. Wszystkie elementy posegregowane są w osobnych woreczkach strunowych ułatwiających przygotowanie do gry. Plansza Westeros posiada niewielkie obtarcia na zgięciach, powstałe w wyniku normalnego użytkowania gry (patrz załączone zdjęcia). Stan pudełka oceniam jako dobry. Górna jego część posiada przetarcia. Zostało one wzmocnione przezroczystą taśmą klejącą (patrz załączone zdjęcia).

Gra kompletna - wszystkie elementy przeliczone, liczby elementów zgodne z instrukcją.

Wydanie: pierwsze polskie wydanie

Wersja językowa: polska

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju. Jeśli będzie możliwa wysyłka paczkomatem, to preferuję tę formę wysyłki. Zgadzam się na wysyłkę za granicę, po opłaceniu przesyłki przez odbiorcę, zgodnie z cennikiem wybranego dostawcy przesyłek.

Możliwy odbiór osobisty w Toruniu.

Nick na forum.gry-planszowe.pl: fenix86

Zdjęcia gry: 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [48]  |  
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [48]  |