#1 Bezwysyłkowy Polski MatHandel (No Shipping Polish Math Trade)
Adam Badura
Poland
Wrocław
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
11 
 Thumb up
 tip
 Hide
Informacje Ogólne

MatHandel jest akcją zbiorowej wymiany gier planszowych na inne gry planszowe. Głównym celem jest dobra zabawa, choć można też starać się zrobić na tym jakiś interes (uczciwy!) - jak na przykład zdobycie trudno dostępnej gry.

Więcej informacji znaleźć można na forum Gry-Planszowe w wątku ogólnym, w wątku tej edycji lub przeglądając listy poprzednich edycji.

Zasady są spisane w osobnym dokumencie: Ogólne zasady i zalecenia (v. 1.1).

Ale uwaga! W tej edycji nie obowiązuje zasada 3.4.5! Zamiast tego wobec każdej oferty domniemuje się, że oferent zgadza się na przekazanie osobiste (samemu lub przez pośredników) na najbliższym Pionku (14-15 grudnia 2013). Oczywiście wysyłka jest nadal możliwa, ale nie można jej wymagać od oferenta. Organizator nie podejmuje się rozstrzygania przypadków spornych nieudanego przekazania gier.

W tej edycji nie jest aktywny OLWLG (On-Line Want List Generator). (wątek na forum)

Poprzednie Edycje

Polski MatHandel (Polish Math Trade)

Zasady

Cała akcja rozgrywa się w trzech etapach, łącznie od 18 listopada 2013 do 13 grudnia 9 grudnia 2013.

Etap I (18 listopada - 1 grudnia 27 listopada)

Pierwszy etap rozpoczyna się 18 listopada i trwa do 8:00 (rano) 2 grudnia 28 listopada.

W etapie tym wszyscy uczestnicy dodają do tej listy gry jakie chcą wymienić. Czym więcej gier dodamy tym większa szansa na wymiany. Zachęcam do dużej aktywności na tym etapie, albowiem nic ona nie kosztuje (poza czasem) i nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Gdy bowiem przyjdzie do deklarowania chęci faktycznych wymian (w etapie II) to zawsze możemy zrezygnować z wymiany jakichś (a nawet wszystkich!) gier jakie w tym etapie zadeklarujemy.

Etap II (28 listopada 2 grudnia - 11 grudnia 8 grudnia)

Drugi etap rozpoczyna się 2 grudnia o 8:00 (rano) i trwa do 8:00 (rano) 12 grudnia 9 grudnia.

W etapie tym wszyscy uczestnicy wysyłają do mnie GeekMail'a z listą preferencji. Brak takiego GeekMail'a to brak wymian dla tego uczestnika (nikt nie dostanie jego/jej gier ani on/ona nie dostanie żadnej gry). Proszę zatytułować GeekMail'a „Lokalny MatHandel #1 – Lista preferencji”.

Lista preferencji to ciąg linii tekstu, każda w następującym formacie:
(NICK) NUMER_MOJEJ_GRY : NUMER_GRY_1 NUMER_GRY_2 ... NUMER_GRY_n
gdzie: NICK to nasz nick na BGG, NUMER_MOJEJ_GRY to numer naszej oferty (gry) dla której podajemy listę preferencji (numer to liczba porządkowa wpisu na liście), NUMER_GRY_1, NUMER_GRY_2, ..., NUMER_GRY_n to numery (ponownie liczby porządkowe wpisów) gier które nas interesują w zamian za grę NUMER_MOJEJ_GRY. Lista preferencji może być pusta, co oznacza, że gry NUMER_MOJEJ_GRY nie chcemy wymienić w ogóle. Lista ta może być dowolnie długa. Kolejność na liście nie ma znaczenia. Na liście może pojawić się średnik (;) który wyznacza pierszeństwo. Gry za średnikiem interesują nas w wymianie mniej niż te przed średnikiem. Średniki kumulują się.

Przykład (hipotetyczny):
(adambadura) 12 : 3 7 ; 11 28
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce za swoją grę przedstawioną we wpisie 12, grę z wpisu 3 lub grę z wpisu 7 (obie tak samo). Mniej chętnie, ale ciągle akceptowalnie, gotów jest się wymienić na grę z wpisu 11 lub grę z wpisu 28. Jeśli dojdzie do wymiany i użytkownik adambadura będzie musiał oddać komuś grę 12 to na pewno dostanie za nią jedną z gier 3, 7, 11 lub 28 i nic innego. Musi się jednak liczyć z tym, że może to być owo 28 a nie 3.

Popularne tytuły często pojawiają się na liście (są zgłaszane do wymiany) wiele razy. Na ogół jest nam obojętne którą konkretnie sztukę dostaniemy, ale chcemy tylko jedną, a nie więcej. Tak więc jeśli chcemy jakiś tytuł który występuje więcej niż raz to powinniśmy użyć dodatkowej sztuczki w postaci nazwanej listy.

Nazwane listy mają ten sam format co wcześniej opisane listy preferencji, z tą jedynie różnicą, że zamiast numeru naszej gry (NUMER_MOJEJ_GRY) podajemy nazwę listy rozpoczynającą się od znaku procenta (%). Nazwa może składać się jedynie z liter, podkreśleń "_" i cyfr (ale nie mogą zaczynać się cyfrą). Nazwy takiej (razem z owym procentem) możemy dalej używać w listach preferencji (i w innych listach nazwanych) tak jakby była to jedna gra.

Przykład (hipotetyczny)
(adambadura) %BRASS : 3 7 24 119
(adambadura) 5 : X X %BRASS X X
(adambadura) 16 : X %BRASS X X X
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce w wymianie dostać jedną z gier (3, 7, 24 lub 119) ale tylko jedną. System ustalający wymiany zapewni więc, że nie stanie się tak iż adambadura dostanie za grę 5 grę 3, a za grę 16 grę 7. Warto zwrócić uwagę, że oczywiście gry wymienione na takiej nazwanej liście mogą być zupełnie różne, ale na ogół korzystamy z tego do oznaczania wielu wystąpień tej samej gry.

Takie wpisy, każdy w osobnej linii, uczestnicy robią dla każdej gry w ofercie i wysyłają to do mnie. (Jeśli ktoś nie uwzględni preferencji dla jakichś swoich gier to ich nie wymieni.) Tekstu nie formatujemy ani nie upiększamy w żaden sposób. Choć dopuszczam zmianę zdania i aktualizację listy preferencji, to jednak upraszam o nie nadużywanie tego.

Zalecam, żeby uczestnicy nie chcący wymienić jakiejś gry wysyłali dla niej pustą listę preferencji, a nie pomijali ją zupełnie. W ten sposób nie będę miał wątpliwości, że ten ktoś nie chce wymienić tej gry, a nie że zapomniał o niej. (To się uogólnia też na przypadek, że ktoś nie chce wymienić żadnej gry.)

Etap III (9 grudnia 12 grudnia - …)

W tym etapie najpierw wyznaczam wstępne wymiany i publikuję je.

Potem do północy 12 grudnia jest czas na zgłaszanie zażaleń. Zażalenia rozpatruję ja i nie ma wyższych instancji. Po tym czasie (w którym wyniki mogą się zmieniać - proszę więc nie przyzwyczajać się do nich) ogłoszę ostateczny koniec i można będzie przejść do wymian. Zastrzegam sobie możliwość wydłużenia terminu na poprawki, jeśli jakieś poprawki zostaną wniesione późno.

Dalej uczestnicy wymieniają się danymi adresowymi za pomocą GeekMail'i. Ważne jest użycie (przynajmniej do pierwszego kontaktu, jak potem dalej będzie wyglądała komunikacja to już sprawa uczestników) GeekMail'i bo biorąc pod uwagę uwarunkowania realizacji akcji to jedyny pewny sposób. Zaleca się, by to odbiorca podał dane adresowe (czy co tam innego trzeba) nadawcy, więc to odbiorca winien wykazać się inicjatywą.

Informacje Końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki akcji. Nieuczciwi uczestnicy są rzadkością, ale jednak zdarzają się. Podobnie nie dość dokładne opisy stanu używanych gier też miewają miejsce. Upraszam więc o uwagę i rozwagę. Także przy przygotowywaniu list wymian, byśmy nie byli nieprzyjemnie zaskoczeni.

W sprawach „administracyjnych” należy kontaktować się ze mną. Preferuję GeekMail'a z tytułem zaczynającym się od „Lokalny MatHandel #1 – ”. Można też pisać na forum.
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [8]  |  
1. Board Game: A Few Acres of Snow [Average Rating:7.41 Overall Rank:283]
Maciek Obszanski
Poland
flag msg tools
Black!
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
STAN :Pudełko z przetarciami na narożnikach i krawędziach (okładka jasna, to niewiele widać, z tyłu trochę gorzej )
Karty były grane jedynie kilkukrotnie, niestety bez koszulek. Plansza po około kilkudziesięciu rozgrywkach, na ciemnych rantach są przetarcia.

słówko wyjaśnienia - kupiłem edycje limitowaną, ale nie chciało mi się przekładać koszulek, dlatego też wszystko oprócz kart pochodzi z egzemplarza granego kilkadziesiąt razy, a karty jedynie kilka

EDYCJA: 1 edycja, standardowa

JĘZYK: ENG, gra w małym stopniu zależna, pojedyncze zdania na niektórych kartach

Nick g-f.pl : Palmer

Obecność na Pionku: sobota i niedziela
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: Dungeon Roll [Average Rating:6.14 Overall Rank:2279]
Maciek Obszanski
Poland
flag msg tools
Black!
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
STAN :Pudełko i komponenty bdb

EDYCJA: wersja z KickStartera z bonusami i pudełkiem z inną grafiką

JĘZYK: ENG, na kartach występuje opis zdolności, więc jedna osoba musi znać język żeby pograć

Nick g-f.pl : Palmer

Obecność na Pionku: sobota i niedziela
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: Hoity Toity [Average Rating:6.53 Overall Rank:1365]
Maciek Obszanski
Poland
flag msg tools
Black!
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
STAN :Pudełko ze sporymi przetarciami. Po komponentach widać, że gra ma swoje lata, jednak nic nie jest zgubiony, czy ewidentnie zniszczone.

EDYCJA: FX Schmid, wydanie niemieckie

JĘZYK: DE. Na kartach pojedyncze słowa, jednak znajomość języka nie jest wymagana. Dołączona instrukcja ENG.

Nick g-f.pl : Palmer

Obecność na Pionku: sobota i niedziela
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
4. Board Game: Skyline [Average Rating:6.01 Overall Rank:3877]
Maciek Obszanski
Poland
flag msg tools
Black!
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
STAN :Pudełko i komponenty bdb.
Zamiast oryginalnej wypraski wykonana nowa, tekturowa organizująca wszystkie elementy - otworzyć i grać.

EDYCJA: 1 edycja,TMG

JĘZYK: ENG, gra niezależna językowo.

Nick g-f.pl : Palmer

Obecność na Pionku: sobota i niedziela

FOTO 1
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
5. Board Game: Merkator [Average Rating:7.04 Overall Rank:929]
Maciek Obszanski
Poland
flag msg tools
Black!
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
STAN :Komponenty w stanie bdb. Pudełko z przetarciami na narożnikach i poważnym wgnieceniem na całej długości wieka ( poprzedni właściciel musiał trzymać coś ciężkiego na pudełku i się wgniotło)

EDYCJA: 1 edycja, LOOKOUT

JĘZYK: ENG, gra w pewnym stopniu zależna, karty budynków posiadają opisy, więc jedna z osób powinna znać język

Nick g-f.pl : Palmer

Obecność na Pionku: sobota i niedziela

FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
6. Board Game: Poseidon [Average Rating:7.03 Overall Rank:1564]
Maciek Obszanski
Poland
flag msg tools
Black!
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
STAN :Pudełko z przetarciami na narożnikach. Komponenty w stanie bdb.

EDYCJA: 1 edycja,Z-Man
JĘZYK: ENG i DE (plansze firm i plansza główna dwustronna), gra niezależna językowo

Nick g-f.pl : Palmer

Obecność na Pionku: sobota i niedziela
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
7. Board Game: Citadels [Average Rating:7.10 Overall Rank:361]
Maciek Obszanski
Poland
flag msg tools
Black!
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
STAN :Pudełko z wyraźnymi przetarciami na narożnikach i krawędziach. Jeden róg jest sklejony taśmą. Karty w koszulkach.


EDYCJA: 1 edycja, z dodatkiem Mroczne Miasto, w dużym pudełku (silver line)

JĘZYK: PL

Nick g-f.pl : Palmer

Obecność na Pionku: sobota i niedziela
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
8. Board Game: Diabolo [Average Rating:5.52 Overall Rank:14541]
Rafal Kulinski
Poland
Wrocław
Lower Silesia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: bardzo dobry (jedna rozgrywka)

język: PL

Obecność na Pionku: sobota, niedziela
nick na forum gry-planszowe: MisterC
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
9. Board Game: 51st State [Average Rating:6.85 Overall Rank:1115] [Average Rating:6.85 Unranked]
Rafal Kulinski
Poland
Wrocław
Lower Silesia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: folia

język: PL

Obecność na Pionku: sobota, niedziela
nick na forum gry-planszowe: MisterC
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
10. Board Game: Boomerang [Average Rating:6.49 Overall Rank:3747]
Rafal Kulinski
Poland
Wrocław
Lower Silesia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: bardzo dobry

język: PL

Obecność na Pionku: sobota, niedziela
nick na forum gry-planszowe: MisterC
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
11. Board Game: 1001 Karawane [Average Rating:5.11 Overall Rank:16307]
Rafal Kulinski
Poland
Wrocław
Lower Silesia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: idealny (rozpakowana, niegrana)

język: DE (wydrukowane EN)

Obecność na Pionku: sobota, niedziela
nick na forum gry-planszowe: MisterC
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
12. Board Game: Urland [Average Rating:6.57 Overall Rank:2793]
Rafal Kulinski
Poland
Wrocław
Lower Silesia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: idealny (rozpakowana, niegrana)

język: DE (wydrukowane EN)

Obecność na Pionku: sobota, niedziela
nick na forum gry-planszowe: MisterC
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
13. Board Game: Offboard [Average Rating:6.58 Overall Rank:6409]
Rafal Kulinski
Poland
Wrocław
Lower Silesia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: nowa (kupiona już bez folii, ale nietknięta)

język: PL

Obecność na Pionku: sobota, niedziela
nick na forum gry-planszowe: MisterC
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
14. Board Game: Genoa [Average Rating:7.10 Overall Rank:604]
Rafal Kulinski
Poland
Wrocław
Lower Silesia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: folia

język: PL

Obecność na Pionku: sobota, niedziela
nick na forum gry-planszowe: MisterC
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
15. Board Game: Dominion [Average Rating:7.64 Overall Rank:77] [Average Rating:7.64 Unranked]
Rafal Kulinski
Poland
Wrocław
Lower Silesia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: folia

język: PL

Obecność na Pionku: sobota, niedziela
nick na forum gry-planszowe: MisterC
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
16. Board Game: Notre Dame [Average Rating:7.36 Overall Rank:245]
Rafal Kulinski
Poland
Wrocław
Lower Silesia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: folia (ale pudełko od spodu ma lekkie wgniecenie)

język: DE (niezależna językowo, instrukcja PL w sieci)

Obecność na Pionku: sobota, niedziela
nick na forum gry-planszowe: MisterC
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
17. Board Game: Hansa Teutonica [Average Rating:7.64 Overall Rank:119]
Rafal Kulinski
Poland
Wrocław
Lower Silesia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: folia

język: EN, DE (niezależna językowo, instrukcja PL w sieci)

Obecność na Pionku: sobota, niedziela
nick na forum gry-planszowe: MisterC
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
18. Board Game: Biblios [Average Rating:7.20 Overall Rank:323]
Leszek W. Kowalski
Poland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: używana, w dobrym stanie
język: EN z polską instrukcją czarno-białą(sama gra jest niezależna językowo)

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską lub paczkomatami na terenie Polski.
możliwy odbiór: Gliwice, Pionek (będę we wszystkie dni)

nick na forum gry-planszowe: asiok
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
19. Board Game: 20th Century [Average Rating:6.88 Overall Rank:1405]
Leszek W. Kowalski
Poland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: używana, w dobrym stanie
język: EN z polską instrukcją czarno-białą(sama gra jest niezależna językowo)

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską lub paczkomatami na terenie Polski.
możliwy odbiór: Gliwice, Pionek (będę we wszystkie dni)

nick na forum gry-planszowe: asiok
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
20. Board Game: Wacky Wacky West [Average Rating:6.31 Overall Rank:2564]
Leszek W. Kowalski
Poland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: gra w stanie dobrym, na pudełku małe (ok. 0,5 cm) zadarcie

język: DE + polska instrukcja (gra niezależna językowo)

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.
możliwy odbiór: Gliwice, Pionek (będę we wszystkie dni)

nick na forum gry-planszowe: asiok

Spiel des Jahres 1991
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
21. Board Game: Piraci: Córka Gubernatora [Average Rating:5.93 Overall Rank:13273]
Leszek W. Kowalski
Poland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: używana, w stanie przyzwoitym
język: PL (wersja polska)

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską lub paczkomatami na terenie Polski.
możliwy odbiór: Gliwice, Pionek (będę we wszystkie dni)

nick na forum gry-planszowe: asiok
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
22. Board Game: Ora et Labora [Average Rating:7.71 Overall Rank:109]
Leszek W. Kowalski
Poland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: bardzo dobry - grana 2-3 razy
język: PL (wersja polska)

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską lub paczkomatami na terenie Polski.
możliwy odbiór: Gliwice, Pionek (będę we wszystkie dni)

nick na forum gry-planszowe: asiok
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
23. Board Game: Serenissima (first edition) [Average Rating:6.87 Overall Rank:1305]
Leszek W. Kowalski
Poland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: używana, w stanie przyzwoitym
język: EN + wydrukowana z sieci instrukcja PL

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską lub paczkomatami na terenie Polski.
możliwy odbiór: Gliwice, Pionek (będę we wszystkie dni)

nick na forum gry-planszowe: asiok
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
24. Board Game: Carolus Magnus [Average Rating:6.83 Overall Rank:1056]
Leszek W. Kowalski
Poland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: używana, w stanie przyzwoitym
język: DE + wydrukowana z sieci instrukcja po angielsku

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską lub paczkomatami na terenie Polski.
możliwy odbiór: Gliwice, Pionek (będę we wszystkie dni)

nick na forum gry-planszowe: asiok

nominacja "Spiel des Jahres 2000"
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
25. Board Game: Colossal Arena [Average Rating:6.78 Overall Rank:867]
Leszek W. Kowalski
Poland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: używana, w stanie przyzwoitym
język: EN + czarno-biała instrukcja polska

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską lub paczkomatami na terenie Polski.
możliwy odbiór: Gliwice, Pionek (będę we wszystkie dni)

nick na forum gry-planszowe: asiok
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [8]  |  
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [8]  |