#17,5 Polski MatHandel (Polish Math Trade)
Adam Badura
Poland
Wrocław
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
28 
 Thumb up
3.50
 tip
 Hide
Informacje Ogólne

MatHandel jest akcją zbiorowej wymiany gier planszowych na inne gry planszowe. Głównym celem jest dobra zabawa, choć można też starać się zrobić na tym jakiś interes (uczciwy!) - jak na przykład zdobycie trudno dostępnej gry.

Więcej informacji znaleźć można na forum Gry-Planszowe w wątku ogólnym, w wątku tej edycji lub przeglądając listy poprzednich edycji.

Zasady nie zmieniły się od poprzedniej edycji. Teraz są spisane w osobnym dokumencie: Ogólne zasady i zalecenia (v. 1.1).

W tej edycji nie jest aktywny OLWLG (On-Line Want List Generator). Szczegóły w wątku na forum.

Edycja ta jest "dogrywką". Oczekuje się, że przytłaczająca większość gier będzie grami niewymienionymi z poprzedniej edycji (nie jest to jednak wymóg!). Stąd też krótkie terminy.

Poprzednie Edycje

Polski MatHandel (Polish Math Trade)

Zasady

Cała akcja rozgrywa się w trzech etapach, łącznie od 17 lutego do 23 lutego.

Etap 1 (17 luty - 19 luty)

Pierwszy etap rozpoczyna się 00:00 17 lutego i trwa do 09:00 (rano) 20 lutego.

W etapie tym wszyscy uczestnicy dodają do tej listy gry jakie chcą wymienić. Czym więcej gier dodamy tym większa szansa na wymiany. Zachęcam do dużej aktywności na tym etapie, albowiem nic ona nie kosztuje (poza czasem) i nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Gdy bowiem przyjdzie do deklarowania chęci faktycznych wymian (w etapie II) to zawsze możemy zrezygnować z wymiany jakichś (a nawet wszystkich!) gier jakie w tym etapie zadeklarujemy.

Etap 2 (20 luty - 23 luty)

Drugi etap rozpoczyna się 09:00 20 lutego i trwa do 09:00 24 lutego.

W etapie tym wszyscy uczestnicy wysyłają do mnie GeekMail'a z listą preferencji. Brak takiego GeekMail'a to brak wymian dla tego uczestnika (nikt nie dostanie jego/jej gier ani on/ona nie dostanie żadnej gry). Proszę zatytułować GeekMail'a „MatHandel #17,5 – Lista preferencji”.

Lista preferencji to ciąg linii tekstu, każda w następującym formacie:
(NICK) NUMER_MOJEJ_GRY : NUMER_GRY_1 NUMER_GRY_2 ... NUMER_GRY_n
gdzie: NICK to nasz nick na BGG, NUMER_MOJEJ_GRY to numer naszej oferty (gry) dla której podajemy listę preferencji (numer to liczba porządkowa wpisu na liście), NUMER_GRY_1, NUMER_GRY_2, ..., NUMER_GRY_n to numery (ponownie liczby porządkowe wpisów) gier które nas interesują w zamian za grę NUMER_MOJEJ_GRY. Lista preferencji może być pusta, co oznacza, że gry NUMER_MOJEJ_GRY nie chcemy wymienić w ogóle. Lista ta może być dowolnie długa. Kolejność na liście nie ma znaczenia. Na liście może pojawić się średnik (;) który wyznacza pierwszeństwo. Gry za średnikiem interesują nas w wymianie mniej niż te przed średnikiem. Średniki kumulują się.

Przykład (hipotetyczny):
(adambadura) 12 : 3 7 ; 11 28
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce za swoją grę przedstawioną we wpisie 12, grę z wpisu 3 lub grę z wpisu 7 (obie tak samo). Mniej chętnie, ale ciągle akceptowalnie, gotów jest się wymienić na grę z wpisu 11 lub grę z wpisu 28. Jeśli dojdzie do wymiany i użytkownik adambadura będzie musiał oddać komuś grę 12 to na pewno dostanie za nią jedną z gier 3, 7, 11 lub 28 i nic innego. Musi się jednak liczyć z tym, że może to być owo 28 a nie 3.

Popularne tytuły często pojawiają się na liście (są zgłaszane do wymiany) wiele razy. Na ogół jest nam obojętne którą konkretnie sztukę dostaniemy, ale chcemy tylko jedną, a nie więcej. Tak więc jeśli chcemy jakiś tytuł który występuje więcej niż raz to powinniśmy użyć dodatkowej sztuczki w postaci nazwanej listy.

Nazwane listy mają ten sam format co wcześniej opisane listy preferencji, z tą jedynie różnicą, że zamiast numeru naszej gry (NUMER_MOJEJ_GRY) podajemy nazwę listy rozpoczynającą się od znaku procenta (%). Nazwa może składać się jedynie z liter, podkreśleń "_" i cyfr (ale nie mogą zaczynać się cyfrą). Nazwy takiej (razem z owym procentem) możemy dalej używać w listach preferencji (i w innych listach nazwanych) tak jakby była to jedna gra.

Przykład (hipotetyczny)
(adambadura) %BRASS : 3 7 24 119
(adambadura) 5 : X X %BRASS X X
(adambadura) 16 : X %BRASS X X X
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce w wymianie dostać jedną z gier (3, 7, 24 lub 119) ale tylko jedną. System ustalający wymiany zapewni więc, że nie stanie się tak iż adambadura dostanie za grę 5 grę 3, a za grę 16 grę 7. Warto zwrócić uwagę, że oczywiście gry wymienione na takiej nazwanej liście mogą być zupełnie różne, ale na ogół korzystamy z tego do oznaczania wielu wystąpień tej samej gry.

Takie wpisy, każdy w osobnej linii, uczestnicy robią dla każdej gry w ofercie i wysyłają to do mnie. (Jeśli ktoś nie uwzględni preferencji dla jakichś swoich gier to ich nie wymieni.) Tekstu nie formatujemy ani nie upiększamy w żaden sposób. Choć dopuszczam zmianę zdania i aktualizację listy preferencji, to jednak upraszam o nie nadużywanie tego.

Zalecam, żeby uczestnicy nie chcący wymienić jakiejś gry wysyłali dla niej pustą listę preferencji, a nie pomijali ją zupełnie. W ten sposób nie będę miał wątpliwości, że ten ktoś nie chce wymienić tej gry, a nie że zapomniał o niej. (To się uogólnia też na przypadek, gdy ktoś nie chce wymienić żadnej gry.)

Etap 3 (24 luty - …)

Trzeci etap rozpoczyna się 09:00 24 lutego.

W tym etapie najpierw wyznaczam wstępne wymiany i publikuję je.

Potem do północy 24 lutego jest czas na zgłaszanie zażaleń. Zażalenia rozpatruje organizator i nie ma wyższych instancji. Po tym czasie (w którym wyniki mogą się zmieniać - proszę więc nie przyzwyczajać się do nich) ogłoszę ostateczny koniec i można będzie przejść do wymian. Zastrzegam sobie możliwość wydłużenia terminu na poprawki, jeśli jakieś poprawki zostaną wniesione późno.

Dalej uczestnicy wymieniają się danymi adresowymi za pomocą GeekMail'i. Ważne jest użycie (przynajmniej do pierwszego kontaktu, jak potem dalej będzie wyglądała komunikacja to już sprawa uczestników) GeekMail'i bo biorąc pod uwagę uwarunkowania realizacji akcji to jedyny pewny sposób. Zaleca się, by to odbiorca podał dane adresowe (czy co tam innego trzeba) nadawcy, więc to odbiorca winien wykazać się inicjatywą.

Informacje Końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki akcji. Nieuczciwi uczestnicy są rzadkością, ale jednak zdarzają się. Podobnie nie dość dokładne opisy stanu używanych gier też miewają miejsce. Upraszam więc o uwagę i rozwagę. Także przy przygotowywaniu list wymian, byśmy nie byli nieprzyjemnie zaskoczeni.

W sprawach „administracyjnych” należy kontaktować się ze mną. Preferuję GeekMail'a z tytułem zaczynającym się od „MatHandel #17,5 – ”. Można też pisać na forum.
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [28] | 
1. Board Game: Ventura [Average Rating:6.48 Overall Rank:4261]
Marcin Mościcki
msg tools
Where is Ishtar's nipple??!
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: pudełko lekko poobcierane na krawędziach, gra bdb.
Język: en
nick na forum: schizofretka
W Warszawie preferowany odbiór osobistty
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: Mythic Battles [Average Rating:6.88 Overall Rank:3890]
Marcin Mościcki
msg tools
Where is Ishtar's nipple??!
Avatar
mbmbmbmbmb
Wydanie: IELLO, en

Stan: bardzo dobry, prawie nie grana
nick na forum: schizofretka

W Warszawie preferowany odbiór osobisty.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: Resident Evil Deck Building Game: Mercenaries [Average Rating:7.23 Overall Rank:4101] [Average Rating:7.23 Unranked]
Marcin Mościcki
msg tools
Where is Ishtar's nipple??!
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: jak nowa
Język: en
nick na forum: schiofretka
W Warszawie preferowany odbiór osobisty
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
4. Board Game: War for Edaðh [Average Rating:6.45 Overall Rank:7765]
Marcin Mościcki
msg tools
Where is Ishtar's nipple??!
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan dostateczny: karty noszą ślady używania, pudełko zmaltretowane (cieńka tekturka), brak żetoników - markerków (można zastąpić dowolnymi counterkami)
Język: en
nick na forum: schizofretka
W Warszawie preferowany odbiór osobisty.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
5. Board Game: Star Wars: X-Wing Miniatures Game [Average Rating:7.75 Overall Rank:77] [Average Rating:7.75 Unranked]
Bartosz Chlebicki
Poland
Warsaw
Mazovia
flag msg tools
publisher
melanzowniatv.znadplanszy.pl
badge
melanzowniatv.znadplanszy.pl
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan komponentów: idealny - tylko na kółeczkach programujących ruch widać lekkie otarcia
Stan pudełka: idealny
Wydanie: Galakta 2012
Język: PL

Pokrywam koszty wysyłki
Odbiór: Pruszków, Komorów
nick na forum: Baartoszz

----------
BGG INFO
Autorzy: J.Kniffen C.Konieczka J.Little B.Sadler A.Sadler (Battlestar Galactica - Descent - Blood Bowl - Tannhauser - Posiadłość Szaleństwa)
Liczba graczy: 2
Czasy gry: 30
Ciężkość: 2.3

2012 Charles S. Roberts Best Science-Fiction or Fantasy Board Wargame Nominee
2012 Charles S. Roberts Best Science-Fiction or Fantasy Board Wargame Winner
2012 Meeples' Choice Nominee
2013 As d'Or - Jeu de l'Année Nominee
2013 As d'Or - Jeu de l'Année Prix du Jury Winner
2013 UK Games Expo Best Miniatures Range Winner
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
6. Board Game: La Strada [Average Rating:6.19 Overall Rank:3001]
Bartosz Chlebicki
Poland
Warsaw
Mazovia
flag msg tools
publisher
melanzowniatv.znadplanszy.pl
badge
melanzowniatv.znadplanszy.pl
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan komponentów: bardzo dobry
Stan pudełka: bardzo dobry - drobne otarcia, na zdjęciu po lewej mój egzemplarz
Wydanie: KOSMOS 2004
Język: DE + angielska instrukcja
gra niezależna językowo

pokrywam koszty wysyłki
odbiór: Pruszków, Komorów
nick na forum: Baartoszz

----------
BGG INFO
Autor: Martin Wallace (Brass - Steam - Automobile - London - Świat Dysku)
Liczba graczy: 2-4
Czasy gry: 30
Ciężkość: 1.8
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
7. Board Game: Maharani [Average Rating:6.58 Overall Rank:2610]
 
Bartosz Chlebicki
Poland
Warsaw
Mazovia
flag msg tools
publisher
melanzowniatv.znadplanszy.pl
badge
melanzowniatv.znadplanszy.pl
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan komponentów: bardzo dobry
Stan pudełka: bardzo dobry - drobne otarcia na rogach, na zdjęciu po lewej mój egzemplarz

Wydanie: Queen Games 2012
Język: DE + angielska instrukcja
gra niezależna językowo

pokrywam koszty wysyłki
odbiór: Pruszków, Komorów
nick na forum: Baartoszz

----------
BGG INFO
Autor: Wolfgang Panning (Fresco - Alhambra Big Box)
Liczba graczy: 2-4
Czasy gry: 40
Ciężkość: 2.2
2013 Golden Geek Best Abstract Board Game Nominee
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
8. Board Game: The Werewolves of Miller's Hollow [Average Rating:6.78 Overall Rank:855]
Bartosz Chlebicki
Poland
Warsaw
Mazovia
flag msg tools
publisher
melanzowniatv.znadplanszy.pl
badge
melanzowniatv.znadplanszy.pl
Avatar
mbmbmbmbmb
Wilkołaki ze Srebrnej Góry

Stan komponentów: idealny - rozfoliowana, niegrana
Stan pudełka: idealny

Wydanie: Granna 2012
Język: PL

pokrywam koszty wysyłki
odbiór: Pruszków, Komorów
nick na forum: Baartoszz

----------
BGG INFO
Autorzy: Philippe des Pallières & Hervé Marly (Skull & Roses - The Phantom Society - Wilki i Owce)
Liczba graczy: 8-18
Czasy gry: 30
Ciężkość: 1.3
2001 Tric Trac Nominee
2005 Juego del Año Finalist
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
9. Board Game: Summertime [Average Rating:5.67 Overall Rank:12530]
Bartosz Chlebicki
Poland
Warsaw
Mazovia
flag msg tools
publisher
melanzowniatv.znadplanszy.pl
badge
melanzowniatv.znadplanszy.pl
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan komponentów: bardzo dobry
Stan pudełka: bardzo dobry

Wydanie: KOSMOS 2007
Język: DE + polska instrukcja
gra niezależna językowo

pokrywam koszty wysyłki
odbiór: Pruszków, Komorów
nick na forum: Baartoszz

----------
BGG INFO
Autorzy: Inka & Markus Brand (Pokolenia - A Castle for All Seasons - Saint Malo)
Liczba graczy: 2
Czasy gry: 30
Ciężkość: 1.5
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
10. Board Game: SłowoStwory [Average Rating:6.09 Overall Rank:10167]
Łukasz Trochimiuk
msg tools
Stan gry: między bdb a dobry+ ( raczej bdb- ), grana kilka razy, rogi pudełka lekko przybrudzone (mogę wysłać zdjęcia na mail).

Wydawca: Egmont

Język: polski.

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju

Możliwy odbiór: Warszawa,

Nick na gry-planszowe: Ginet
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
11. Board Game: WarCraft: The Board Game [Average Rating:6.12 Overall Rank:2934]
Łukasz Trochimiuk
msg tools
Stan gry:
dostałem grę na ostatnim MH z opisem stanu gry jako dobry +, ale sam oceniam jako dobry -:
- pudełko gry ma poprzecierane rogi ( nie mocno ale też nie lekko)
- instrukcja trochę wymiętoszona, naddarta na ostatnie stronie na około 3 cm
- elementy gry w stanie dobry +, karty w koszulkach
Podejrzewam, że poprzednim właścicielem mogła być wypożyczalnia gier

Wydawca: FFG

Język: polski.

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju

Możliwy odbiór: Warszawa,

Nick na gry-planszowe: Ginet
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
12. Board Game: Buccaneer [Average Rating:6.29 Overall Rank:2469]
Łukasz Trochimiuk
msg tools
Stan gry:
dobry / dobry +
widać, że gra trafiała na stół ale jest zadbana - w razie czego mogę przysłać zdjęcia na mail

Wydawca: G3

Język: polski.

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju

Możliwy odbiór: Warszawa,

Nick na gry-planszowe: Ginet
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
13. Board Game: Scotland Yard [Average Rating:6.50 Overall Rank:1164]
Matylda Nowak
Poland
flag msg tools
Stan gry: bardzo dobry (może z niewielkim minusem, bo grana kilkukrotnie, ale zadbana), gra kompletna, elementy przeliczone, w tabeli ruchów zostało jeszcze parę oryginalnych kartek.
Pudełko nosi ślady przesuwania i "półkowania" - otarcia, głównie na rogach i krawędziach
Gra niezależna językowo
Instrukcje oryginalne: PL/HU/CZ

Możliwy odbiór: Wrocław
Wysyłka: poczta polska lub paczkomat
nick na forum gry-planszowe: Merigold
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
kdsz kdsz
Poland
Warszawa
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Gra "Dzień i noc" z serii Smart GamesEdycja: PL (Granna)
stan komponentów drewnianych: bardzo dobry
Stan pudełka: średni
Stan karteczki z "zasadami": kiepski

Na życzenie mogę zrobić fotki.

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski (Paczkomaty lub Poczta Polska). W Warszawie możliwy odbiór osobisty

Nick na forum GF: kdsz
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
15. Board Game: Glory to Rome [Average Rating:7.49 Overall Rank:164]
Matylda Nowak
Poland
flag msg tools
Stan: Nowa w folii
Język: PL
Wydanie: Boat City

Możliwy odbiór: Wrocław
Wysyłka: poczta polska lub paczkomat
nick na forum gry-planszowe: Merigold
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
16. Board Game: The Little Prince: Make Me a Planet [Average Rating:6.92 Overall Rank:961]
Matylda Nowak
Poland
flag msg tools
Stan: Nowa w folii
Wydanie: polskie, Rebel.pl

Możliwy odbiór: Wrocław
Wysyłka: Poczta polska lub paczkomat
nick na forum gry-planszowe: Merigold
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
17. Board Game: CV [Average Rating:6.69 Overall Rank:1044]
Monika Żabicka
Poland
Wodzisław Śl.
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Stan BDB
Edycja: polska
Wysyłka pocztą lub paczkomatem w kraju, na mój koszt
Odbiór osobisty: Wodzisław Śląski i okolice, Pilchowice i okolice
Nick na forum: Veridiana
6 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
18. Board Game: Metallum [Average Rating:7.20 Overall Rank:2608]
Monika Żabicka
Poland
Wodzisław Śl.
flag msg tools
mbmbmbmbmb
+ dodatek Metallum PSI

Stan BDB
Edycja: polska
Wysyłka pocztą lub paczkomatem w kraju, na mój koszt
Odbiór osobisty: Wodzisław Śląski i okolice, Pilchowice i okolice
Nick na forum: Veridiana
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
19. Board Game: Founders of the Empire [Average Rating:6.38 Overall Rank:6769]
Monika Żabicka
Poland
Wodzisław Śl.
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Founders of the empire: gra kafelkowa (ed. ang)
Sonne und Mond: gra karciana (ed. międzynarodowa. bez pl)
Tonga Bonga: gra dice placement (ed. międzynarodowa, bez pl)

Wszystkie gry w stanie BDB (w Tonga Bonga kilka zagubionych elementów zostało podmienionych na nowe, bardzo podobne)

Wysyłka pocztą lub paczkomatem w kraju, na mój koszt
Odbiór osobisty: Wodzisław Śląski i okolice, Pilchowice i okolice
Nick na forum: Veridiana
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
20. Board Game: Zaginione Wyspy [Average Rating:5.65 Unranked]
Monika Żabicka
Poland
Wodzisław Śl.
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Stan BDB
Edycja: polska
Wysyłka pocztą lub paczkomatem w kraju, na mój koszt
Odbiór osobisty: Wodzisław Śląski i okolice, Pilchowice i okolice
Nick na forum: Veridiana
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
21. Board Game: A Victory Denied: Crisis at Smolensk, July-September, 1941 [Average Rating:7.35 Overall Rank:2708]
Przemek
Poland
Rzeszow
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Wydanie: Multi-Man Publishing

Stan: dobry (plansza ma małe fabryczne zagięcia, ok. 2 i 4 cm - zdjęcia poniżej w linkach), raz grana, kompletna.

Język: EN

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski

Możliwy odbiór: Rzeszów

Nick na forum gry-planszowe: JB

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
22. Board Game: Winter Tales [Average Rating:5.93 Overall Rank:6183]
Przemek
Poland
Rzeszow
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Wydanie: Albe Pavo

Stan: bardzo dobry, raz grana, kompletna.

Język: EN, IT

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski

Możliwy odbiór: Rzeszów

Nick na forum gry-planszowe: JB
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
23. Board Game: Finca [Average Rating:7.07 Overall Rank:575]
Mateusz Pitulski
Poland
Toruń
flag msg tools
designer
publisher
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: Bardzo dobry (bliski idealnemu), grana 5 razy

Wydanie: DE (Hans im Gluck); gra niezależna językowo; dołączam drukowaną, kolorową instrukcję PL

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju, wysyłam Pocztą Polską.

Możliwy odbiór: Toruń

Nick na gry-planszowe: JAskier
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
24. Board Game: Light Speed [Average Rating:6.36 Overall Rank:2662]
Mateusz Pitulski
Poland
Toruń
flag msg tools
designer
publisher
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: dobry - (poprzecierane pudełko, nieco podbrudzone brzegi kart - są białe...)

Wydanie: PL (Portal)

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju, wysyłam Pocztą Polską.

Możliwy odbiór: Toruń

Nick na gry-planszowe: JAskier
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
25. Board Game: Worm Up! [Average Rating:5.86 Overall Rank:5280]
Mateusz Pitulski
Poland
Toruń
flag msg tools
designer
publisher
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: Bardzo dobry (bliski idealnemu), grana 5 razy

Wydanie: Międzynarodowe w tym angielskie (Abacuss); gra niezależna językowo; w zestawie instrukcja PL firmy G3

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju, wysyłam Pocztą Polską.

Możliwy odbiór: Toruń

Nick na gry-planszowe: JAskier
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [28] | 
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [28] | 
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.