Israeli End of Year 2014 Math Trade
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
badge
fghfghfg
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
22 
 Thumb up
7.00
 tip
 Hide
זהו שרשור ההצעות בטרייד הישראלי השני לשנת 2014

אם ברצונכם להשתתף בהחלפה עליכם להוסיף רשומה עם המשחק שברצונכם למסור - שימו לב שאת רשימת הבקשות להחלפה (מה שתבקשו תמורת המשחקים שתוסיפו כאן) תמסרו בשלב הבא.

הכללים המחייבים להחלפה זו מרוכזים בקובץ הבא מטעמים של נוחות בעריכת טקסט עבר
חובה חובה חובה לכולם לקרוא ולפעול לפי ההוראות בקובץ זה
http://img2.timg.co.il/forums/1_173053376.pdf
הוספה של משחק לרשימה מהווה מבחינתי אישור שקראתם בעיון את המסמך ואתם מסכימים לתנאים.

אני מזכיר שכל משתתף בטרייד צריך להירשם אצלי ב GEEKMAIL עם פרטיו הלאים (אם, כתובת, טלפון) - אם הייתם רשומים בטרייד הקודם - רק תודיעו על השתתפות.

שימו לב
בטרייד הקודם נאלצתי להיות שוטר תיאור המשחקים ואינני רוצה לעשות זאת שוב. אני מצטט מתוך המסמך את הכללים לתיאור נכון של משחק:


דוגמה לתיאור טוב:
Item for Geeklist "Israeli 2014 MathTrade"

הסברים מפורטים על השלבים השונים בהחלפה ניתן לקרוא כאן
http://img2.timg.co.il/forums/1_173055655.pdf

תאריכים
הרשימה תיסגר להוספת משחקים ביום שבת 29/11 בשעה 23:00
שלב הבקשות יסגר וההחלפות יחושבו ביום שבת 13/12 בשעה 23:00 - או מוקדם יותר אם כל הבקשות ישלחו

המשחקים צריכים להמסר או להשלח עד יום שלישי ה 23/12


שיגעון!שיגעון!שיגעון!שיגעון!
מנהל הטרייד השתגע!
בין כל המציעים בטרייד שלדעתי יתארו את המשחקים לפי כל הכללים ויעמדו בזמני ההחלפה אני אגריל 3 פרסים:
פרס ראשון: 30
פרס שני: 20
פרס שלישי: 10


החלפה נעימה!

עדכון
נראה שהוכנסו שיפורים בתוכנה שמאפשרים מחיקה בטוחה של פריטים שכבר לא מוחלפים - לכן מחקתי את הרשומות שנרשמו ככאלה

29/11 עדכון
שלב הבקשות נפתח

שלב ההצעות הסתיים עם אוסף די מרשים של 165 משחקים
אתם עכשיו אמורים לגשת לאתר
OLWLG
ועבור כל משחק שהצעתם לסמן את המשחקים שאתם מוכנים לקבל עבורו
http://bgg.activityclub.org/olwlg/

אם זו הפעם הראשונה שאתם משתמשים בכלי הזה תדרשו להירשם - ואני ממליץ לכם לקרוא את המסמך למעלה המתאר את השיטה לרישום הבקשות - אם אתם עדיין לא מסתדרים - אנא פנו אלי ואעזור לכם
הערות
אין טעם לגרור רגליים - אם אתם יודעים מה אתם רוצים הגישו את הבקשות מהר כדי שאוכל להריץ את החישוב לפני תאריך היעד


עדכון 15/12 - שלב המסירה נפתח
לא התקבלו כל פניות בנוגע לבעיות ולכן ניתן להתחיל למסור את המשחקים

אני מפציר בכולם לשים לב לאריזה ולהגנת המשחקים כדי שאלו לא יפגמו בדרך
הכללים המחייבים הם


בבקשה שימו לב שגם במסירה אישית או דרך צד שלישי מומלץ לנקוט צעדים כדי למנוע אובדן חלקים או פגיעות מיותרות - ליפוף או שניים עם ניילון נצמד או יריעת פצפצים עושים פלאים ולא עולים כלום

כולנו השקענו המון מאמצים עד היום כדי להפוך את ההחלפה הזו למוצלחת - השלב הזה הוא השלב הכי כיפי, אבל עדיין טומן בחובו סיכונים - בואו וניתן עוד מאמץ קטן כדי לעבור גם אותו בהצלחה

- כמובן שאם יש בעיות יש לפנות אלי בפרטי -


%Options%
Deadline-Offers: Saturday, Nov 29, 2014 11:00pm +0200
Deadline-Wants: Saturday, Dec 13, 2014 11:00pm +0200
%End%
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
 • [+]
 • 641355. regex
 • d31 =
 • (4) =
 • 4
 • 30GG
 • Sun Dec 21, 2014 6:35 pm
 • [+]
 • 641356. regex
 • d31 =
 • (15) =
 • 15
 • 20GG
 • Sun Dec 21, 2014 6:35 pm
 • [+]
 • 641357. regex
 • d31 =
 • (23) =
 • 23
 • 10GG
 • Sun Dec 21, 2014 6:35 pm
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [7]  |  
1. Board Game: Android: Netrunner [Average Rating:7.89 Overall Rank:46]
Yaakov Davis
msg tools
הכל במצב מצוין, ללא קרעים או קימוטים (קופסה, אינסרט, חוקים, חלקים).
כל החלקים נמצאים.

שוחק כ-3 פעמים, על חלק מה-identities.

ממוקם באזור לוד.
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: Risk [Average Rating:5.58 Overall Rank:17479]
Yaakov Davis
msg tools
גירסה בעברית של קדקוד, נרכשה לפני כ-5 שנים.
שוחקה כפעמיים.

קופסה קרועה מעט, חוקים מקומטים מעט.
שאר החלקים ללא רבב.

ממוקמת באזור לוד.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: Blokus Trigon [Average Rating:6.92 Overall Rank:1072]
Yaakov Davis
msg tools
גירסה בעברית.

כל החלקים במצב מצויין, ללא קרעים, קמטים או חוסרים.
שוחקה כ-5 פעמים.

ממוקמת באזור לוד.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
4. Board Game: Puerto Rico [Average Rating:8.02 Overall Rank:22]
Elli Gershon
Israel
flag msg tools
הקופסה: מצב מצוין
חלקים: מצב מעולה , קלפים במצב חדש, כל החלקים קיימים
הלוח: מצב מצוין, שוחק שלוש פעמים בלבד
חוקים: מצב מצוין
המשחק נמצא בחולון ואפשר לקבלו גם בת"א
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
5. Board Game: Takenoko [Average Rating:7.29 Overall Rank:243]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
מצב: אינסרט, חוקים, קלפים, טוקנים, הקסים, במבוקים ומיניאטורות - במצב חדש. שוחק מספר פעמים.

מיקום: ציר נתניה-תל אביב. יכול גם לשלוח בדואר.

 

 

 
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
6. Board Game: Dungeon Twister 2: Prison [Average Rating:7.30 Overall Rank:1327]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
מצב: אינסרט, טיילים, חוקים, קלפים, מסכי שחקן ומיניאטורות - במצב חדש. שוחק מספר פעמים.

מיקום: ציר נתניה-תל אביב. יכול גם לשלוח בדואר.

 

 

 

 
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
7. Board Game: Formula D [Average Rating:7.03 Overall Rank:474]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
מצב: לוחות, חוקים, קוביות, טיילים ומכוניות - במצב חדש.
האינסרט מעט קרוע (ניתן לראות בתמונה) - כנראה ההשלכות של משלוח גדול יחסית כמו זה.

מיקום: ציר נתניה-תל אביב. יכול גם לשלוח בדואר.

 

 

 
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
8. Board Game: Memoir '44 [Average Rating:7.56 Overall Rank:124] [Average Rating:7.56 Unranked]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
מצב: לוח, חוקים, קלפים, קוביות, הקסים ומיניאטורות - במצב חדש. שוחק מספר פעמים.

מיקום: ציר נתניה-תל אביב. יכול גם לשלוח בדואר.

 

 

 

 
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
9. Board Game: Zooloretto [Average Rating:6.85 Overall Rank:687] [Average Rating:6.85 Unranked]
Eszter Stern
Israel
Jerusalem
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
גרסה הונגרית

שוחק מספר פעמים
מצב מעולה

ירושלים
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
10. Board Game: Tannhäuser [Average Rating:6.48 Overall Rank:1893]
Yonatan Korem
Israel
Unspecified
flag msg tools
mbmb
כל החלקים: קופסה, אינסרט, טוקנים, לוחות נוספים וכולי כולם במצב טוב.
בלוח יש פגם קל במרכזו - ניתן לראות בתמונה.

כל החלקים נשמרו בזיפלוקים וישנם גם דפי עזר שהוכנו ע"י הבעלים הקודמים.

הוצאה ראשונה, לא מכיל את החוקים המעודכנים. אך ניתן למצוא אותם ברשת.

נמצא בחיפה - מגיע לחולון לעיתים קרובות.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
11. Board Game: BattleLore [Average Rating:7.37 Overall Rank:296]
Yonatan Korem
Israel
Unspecified
flag msg tools
mbmb
מהדורה ראשונה, ללא הרחבות.

הקופסה משופשפת קלות בפינות (ראו תמונה) וחוזקה בסלוטייפ, כמו כן קיים איבוד צבע לא ברור בפינה התחתונה.

ספר החוקים וספר המערכות במצב מעולה וללא קמטים, כל החלקים נשמרו בזיפלוקים וממויינים.
סט הקוביות המקורי התחיל לאבד צבע (בעיה שהייתה להרבה אנשים ולכן החברה שלחה סטי קוביות חינם), לכן מכיל 12 קוביות נוספות חדשות לחלוטין.

הלוח נקי מפגמים בשני צדדיו.

חלק מהפיגורינות עקומות מעט אך ככה הן הגיעו במקור (פלסטיק).

נמצא בחיפה - מגיע לחולון לעיתים קרובות.


1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
12. Board Game: Warrior Knights [Average Rating:6.86 Overall Rank:1016]
Yonatan Korem
Israel
Unspecified
flag msg tools
mbmb
גרסת פנטזי פלייט מ2006

הקופסה תקינה אך קיבלה שיפשופים בפינות - חוזקו עם סלוטייפ.

האינסרט היה מציק והוחלף בקופסת פלסטיק מופרדת ומסומנת. הקלפים שמורים במצב טוב אך לא בסליבים.

החוקים קיבלו קמט קטן בפינה.

מכיל את ההרחבה: Crown and Glory
Warrior Knights: Crown and Glory

נמצא בחיפה - מגיע לחולון לעיתים קרובות.


1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
13. Board Game: Chrononauts [Average Rating:6.20 Overall Rank:2267] [Average Rating:6.20 Unranked]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
ממתיק - Block You!

תיאור
יש בידיכם הטכנולוגיה לטייל בזמן. אתם מחליטים לעשות את הדבר הנכון, חוזרים והורגים את היטלר. ההרגשה האדירה של הסיפוק והקתרזיס היהודי לא מרפים מכם, אז אתם חוזרים קצת יותר אחורה, לפני הזמן שבו הרגתם את היטלר, לזמן שבו הוא עוד חי, ואז עושים את זה שוב. ואז אתם חוזרים עוד אחורה וגונבים את המונה ליזה, ועוד אחורה ומוצאים דינוזאור מחמד.
בחזרה לזמן שלכם - כלום לא כמו שהיה.

על המשחק
כל שחקן הוא מטייל בזמן ממציאות שונה.
כדי לנצח עליו לעשות אחד משניים:
לאסוף שלושה פריטים או לשנות את ההיסטוריה כך שתתאים לגרסת המציאות שלו כדי שיוכל לחזור הביתה.
אולם כל שינוי בהיסטוריה גורם ל'אדוות' ברצף הזמן חלל ולפרדוקסים שאם לא ייפתרו יביאו לקריעת מארג הזמן-חלל. וזה.

משחק קלפים קליל.
מיועד ל- 1-6 שחקנים.
אורכו 20-45 דק'.
לדעתי פשוט להסבר לשחקנים חדשים ומאוד נגיש.
לא דורש הבנה במסע בזמן.

מצב
כל החלקים בנמצא.
בלאי קל של הקופסה בשל אחסון, כמודגם בתמונה:

תמונות:

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
14. Board Game: Arkham Horror [Average Rating:7.28 Overall Rank:279] [Average Rating:7.28 Unranked]
Yonatan Korem
Israel
Unspecified
flag msg tools
mbmb
משחק הבסיס בלבד.
הקופסה במצב טוב אבל קצת שיפשופים בפינות - חוזק בסלוטייפ.
את האינסרט העפתי כי הוא לא היה נוח והחלפתי בקופסת פלסטיק ממויינת.

כל החלקים במצב מצויין, החוקים נקיים והוספתי כלי עזר לחוקים.

הלוח חוזק בדבק כדי למצוא הפרדות של הקרטון. בגלל שהלוח מורכב מהרבה חלקים, הוספתי הדרכה על גבי הלוח כדי למצוא ניסיונות כושלים לפתוח מהצד הלא נכון וגרימת נזק


נמצא בחיפה ולעיתים קרובות בחולון.1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
15. Board Game: Sunken City [Average Rating:6.17 Overall Rank:3973]
Yonatan Korem
Israel
Unspecified
flag msg tools
mbmb
מצב הלוח, הקופסה, החוקים, האינסרט והחלקים מצוין.
הקוביות של המשחק שמורות היטב.

נמצא בחיפה, לעיתים קרובות בחולון
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
16. Board Game: Tongiaki: Journey into the Unknown [Average Rating:6.23 Overall Rank:2572]
Yonatan Korem
Israel
Unspecified
flag msg tools
mbmb
המשחק במצב מעולה לחלוטין.
הקופסה, חלקי הלוח, החוקים כולם תקינים ושמורים היטב.

נמצא בחיפה ולעיתים קרובות בחולון 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
17. Board Game: The Castles of Burgundy [Average Rating:8.13 Overall Rank:15]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
אחד מהמשחקים המוכרים של ס. פלד.

כל שחקן מגלם אריסטוקרט בחבל בורגונדי המנסה לבסס את מעמדו ולבנות את הטירה שלו.

כולל את שתי ההרחבות:
הרחבה 1 - טירות בורגונדי: לוחות חדשים
הרחבה 2 - טירות בורגונדי: הרחבה שנייה

החלקים כולם שרירים וברירים וקיימים ואמרו אמן.

בספר החוקים ישנם קמטים קלים, כמודגם בתמונה:


ותמונות נוספות להתרשמותכם: 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
18. Board Game: Dark Horse [Average Rating:6.76 Overall Rank:4419]
Orly Grossman
msg tools
חדש, סגור באריזה.
נמצא בחולון, מגיע לאזור המרכז
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
19. Board Game: 20th Century [Average Rating:6.88 Overall Rank:1440]
Orly Grossman
msg tools
סגור, חדש באריזה.
נמצא בחולון
מגיע לאזור המרכז
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
20. Board Game: King & Assassins [Average Rating:6.96 Overall Rank:2051]
Orly Grossman
msg tools
סגור, חדש באריזה.
נמצא בחולון, מגיע לאזור המרכז
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
21. Board Game: Musketeers [Average Rating:6.08 Overall Rank:5706]
Orly Grossman
msg tools
סגור, חדש באריזה.
אריזת קרטון - לא קופסאת הפח
נמצא בחולון, מגיע לאזור המרכז
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
22. Board Game: Rumble in the Dungeon [Average Rating:6.33 Overall Rank:3654] [Average Rating:6.33 Unranked]
Orly Grossman
msg tools
סגור, חדש באריזה
נמצא בחולון, מגיע לאזור המרכז
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
23. Board Game: Zeppelin Attack! [Average Rating:6.80 Overall Rank:4299]
Orly Grossman
msg tools
גירסאת קיקסטרטר, סגור חדש באריזה
נמצא בחולון, מגיע לאזור המרכז
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
24. Board Game: Oltre Mare [Average Rating:6.66 Overall Rank:1437]
Orly Grossman
msg tools
סגור, חדש באריזה.
נמצא בחולון, מגיע לאזור המרכז
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
25. Board Game: Pressure Cooker [Average Rating:6.24 Overall Rank:8475]
Orly Grossman
msg tools
משחק במצב מצויין
נפתח, ושוחק פעם אחת בלבד
אין כל סימני שימוש
נמצא בחולון, מגיע לאזור המרכז
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [7]  |  
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [7]  |