Svensk Bytescirkel (Math Trade) - November 2015
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
13 
 Thumb up
1.00
 tip
 Hide
The rules and information will all be in Swedish as this is a math trade for people shipping within Sweden only. If you live in Sweden and want to participate, but can't read/write Swedish, feel free to ask any questions in english in the discussion thread.

Välkommen till ytterligare en Sverige baserad bytescirkel! (även kallad "Math Trade")

Vid den förra math traden satte vi nytt rekord med 382st spel upplagda för byte men det var 3 månader sedan så nu är det dags för en ny. Byt på!

Beskrivningen och reglerna är lite ändrade. Jag har markerat de ändrade delarna med gul överstrykning.

Tänk på att uppriktighet, sunt förnuft och artighet kommer först. Regler kommer i andra hand.


---

DET OFFICIELLA RESULTATET

Nedan är det officiella resultatet på denna math trade. Det finns oxå uppladdat på OLWLG.

TradeMaximizer Version 1.4a
Input from: http://bgg.activityclub.org/olwlg/199603-officialwants.txt
Options: ALLOW-DUMMIES REQUIRE-COLONS REQUIRE-USERNAMES HIDE-NONTRADES SHOW-ELAPSED-TIME

Input Checksum: 46cd6c8e692d653c32e916e31ebcdd
TRADE LOOPS (6 total trades):

(ADDERAT) 0074-DRACH receives (DRAGONSDREAM) 0106-HOITY
(DRAGONSDREAM) 0106-HOITY receives (ADDERAT) 0074-DRACH

(BERTIL) 0059-THEBE receives (EJNRO) 0088-RALLY
(EJNRO) 0088-RALLY receives (BERTIL) 0059-THEBE

(DRAGONSDREAM) 0095-RALLY receives (JONNY5) 0013-MACKOR
(JONNY5) 0013-MACKOR receives (DRAGONSDREAM) 0095-RALLY

ITEM SUMMARY (6 total trades):

(ADDERAT) 0074-DRACH receives (DRAGONSDREAM) 0106-HOITY and sends to (DRAGONSDREAM) 0106-HOITY
(BERTIL) 0059-THEBE receives (EJNRO) 0088-RALLY and sends to (EJNRO) 0088-RALLY
(DRAGONSDREAM) 0095-RALLY receives (JONNY5) 0013-MACKOR and sends to (JONNY5) 0013-MACKOR
(DRAGONSDREAM) 0106-HOITY receives (ADDERAT) 0074-DRACH and sends to (ADDERAT) 0074-DRACH
(EJNRO) 0088-RALLY receives (BERTIL) 0059-THEBE and sends to (BERTIL) 0059-THEBE
(JONNY5) 0013-MACKOR receives (DRAGONSDREAM) 0095-RALLY and sends to (DRAGONSDREAM) 0095-RALLY

Num trades = 6 of 95 items (6,3%)
Total cost = 6 (avg 1,00)
Num groups = 3
Group sizes = 2 2 2
Sum squares = 12
Elapsed time = 2ms


---

HUR FUNGERAR EN MATH TRADE?
Följande länkar kan vara bra att kolla in om detta är din första bytescirkel:
Vad är en "Math Trade" (engelska)
Video genomgång om hur man använder OLWLG i en Math trade som denna (engelska)

Guide angående när bytescirkeln är klar (engelska)
OLWLG - On-Line Want List Generator (engelska) - Ett verktyg du måste använda om du vill vara med

---

KORT INFO
- Listan öppnar måndagen den 16 november 2015.
- Listan stängs söndagen den 29 november 2015 klockan 23:59 svensk tid.
- Deadline för att skicka in önskelistorna är sedan söndagen den 6 december 2015 klockan 23:59 svensk tid.
- Brädspel, RPG, Tv-spel och "items outside the scope of BGG" är alla tillåtna.
- Man får erbjuda hur många spel man vill.
- Däremot finns det en gräns på ett (1) Presentkort och ett (1) Geek Gold inlägg per person. Ingen form av presentkort och GeekGold arbitrage är tillåtna. Inte heller kontanterbjudanden.
- "Sweeteners" är tillåtna.
- Dubbletter är tillåtna.
- Alla som skickar spel betalar själva kostnaden för frakten.
- Jag kommer att använda TradeMaximizer 1.4a med valen LINEAR-PRIORITIES ALLOW-DUMMIES
- Diskussionstråd: https://boardgamegeek.com/thread/1473912/diskussionstrad-sve...

---

NÄR DU LÄGGER TILL SPEL FÖLJ DENNA MALL:

Utgivare: [Vilket företag som gav ut just din utgåva av spelet och år]
Språk: [Vilket språk spelets text är på]
Skick: [Beskriv spelets skick]

[Kommentarer kring spelet. Som tex. "Kan hämtas i Trelleborg".]


Använd inte kommentarer för att beskriva dina objekt. För förtydliganden, redigera originaltexten. Beskrivningar i kommentarer, och i synnerhet alla beskrivningar som gjorts efter deadlinen, kommer inte dyka upp i OLWLG.

---

REGLER

Math Trade
- Denna bytescirkel är bara öppen för dig som har en postadress i Sverige. Ingen skall behöva skicka ett spel utomlands.

- Ifall ingen vill byta till sig ditt spel eller inget spel som du vill byta till dig finns, kommer inget byte för dig att ske. Så möjligheten finns att du blir utan medan andra byter.

- Jag förbehåller mig rätten att exkludera varje inlägg som bryter mot någon av reglerna.

- Om du finns med på en svartlista av Bad Traders eller har dålig trade-feedback kommer du troligtvis också att exkluderas.

- Jag förbehåller mig även rätten att ändra/lägga till/byta ut dessa regler, men jag hoppas slippa det.

- Det är ditt eget ansvar att se till att din önskelista (Want List) är korrekt. Tänk på att alla kan redigera det de erbjuder att byta bort fram tills att listan låses. Det kan hända att någon uppdaterar fel i beskrivningen osv, så det är bäst att dubbelkolla din önskelista om du lagt till saker innan listan låstes.

- Det är ditt eget ansvar att du känner till alla dessa regler. Om du bryter mot dem riskerar du att bli utestängd från denna och framtida bytescirklar.

Inlägg i Geeklistan
- Du får inte inkludera länkar till BGG-spel som du inte erbjuder. Dvs, om du länkar till ett spel i din artikelbeskrivning förväntas du skicka det spelet tillsammans med spelet i huvudartikeln (vill du däremot skicka med flera spel i ett inlägg så se "Sweetner" sektionen nedan).

- Inlägg som inte hänvisar till ett spel skall läggas till med "Outside the Scope of BGG" (Game ID 23953). Se till att använda +altname+ kort beskrivning -altname- format i beskrivningen av ditt objekt för att det skall synas korrekt i OLWLG.

- Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att ta bort artiklar från GeekListan. Alltså, TA INTE BORT SPEL SOM DU LAGT UPP. Om du kommer på dig själv att du lagt upp ett spel som du inte vill eller kan byta bort redigerar du artikeln och berättar att spelet inte längre är tillgängligt för byte. Sedan lämnar du in en blank önskelista för detta spel så att det garanterat inte kommer med i bytescirkeln. Anledningen till att du inte får ta bort artikeln är att då bryts länkarna till alla efterföljande spel i listan, något som kommer att förstöra hela proceduren.

- BGG tillåter inte att man använder Math Trade geeklists för att sälja spel. Vänligen undvika att nämna "köp nu" priser för dina objekt.

- All information som du inte har tydliggjort, hamnar på dig. Till exempel, om du erbjuder pengar utan att ange vem som kommer att täcka transaktionskostnaden, så belastas du med dessa kostnader.


Sweetener
- Om du vill lägga till "Sweeteners", dvs erbjuda fler än ett spel tillsammans under en och samma artikel MÅSTE du använda GAMEID-taggen. När du erbjuder en expansion som sweetener, bör du nämna om du inte har någon låda till expansionen.
Vill du till exempel byta bort Dominion och Dominion: Alchemy tillsammans, lägger du först ut Dominion som vanligt, och inkluderer en länk till Dominion: Alchemy i "Comments:" fältet: [ gameid=66098] (utan mellanslaget efter [ ). Numret motsvarar numret i URLen till spelets sida på BGG. Alternativt kan använda "Insert Geek Link" i editorn, välj Board Game och sök upp spelet som du vill lägga till och klicka på OK så får du en färdig Thing-tagg med ID't ifyllt. Använder du inte någon av de här metoderna kommer spelet inte att dyka upp korrekt som en "Sweetener" i OLWLG.

Önskelistan
- Du MÅSTE skicka in önskelistor genom OLWLG (se länkar ovan) som du hittar här: http://bgg.activityclub.org/olwlg/
Om du aldrig har använt OLWLG tidigare se den här videogenomgång om hur man använder OLWLG i en Math trade som denna (på engelska).

- Om du gjort ett misstag i din önskelista, är det tyvärr du själv som får dras med det. Så dubbelkolla din önskelista innan du skickar in den!

Resultatet
- Det officiella resultatet förväntas läggas upp i Geeklistans sidhuvud dagen efter det att önskelistan har stängts.

- Efter resultat offentliggörs kommer du inte längre att kunna avbryta byten du deltar i.


Frakt
- Alla som skickar spel betalar själva kostnaden. Dvs, alla MÅSTE följa regeln "free shipping to Sweden". Observera att detta ej går att diskutera! Det ska vara så enkelt som möjligt för alla utan behov av transkaktioner. Om du inte är villig att betala fraktkostnaden för de spel du vill byta bort ska du alltså avstå från att vara med.

- Det är tillåtet att erbjuda gratis hämtning/avlämning av spel. Du kan t.ex. inkludera i GeekList inlägget att "spelet kan hämtas/lämnas i Uppsala om så önskas".

- Det du byter bort förväntas skickas inom 7 dagar från det att jag har lagt upp det officiella resultatet (vilket jag troligtvis görs dagen efter önskelistan stängts). Om detta är ett problem för dig måste du i din beskrivning berätta när du kan skicka spelet. Ifall du senare upptäcker att du inte hinner skicka spelet inom rimlig tid, vänligen kontakta och förklara det för den du byter med.

- Spelen bör vara tillräckligt väl förpackade för att anlända i det skicket som spelet erbjöds i.

- Varje deltagare är skyldig att skicka dennes objekt, oavsett beteende hos andra användare som skall skicka till dig.


---

Vänligen skriv inga kommentarer till den här listan, men använd istället diskussionstråden som har satts upp för den här bytescirkeln. Om du har några frågor kan du ställa dom i diskussionstråden eller skicka ett Geekmail till mig (men troligtvis får du snabbast svar av någon om du ställer frågan i diskussionstråden).

Notera att OLWLG måste uppdateras manuellt (av mig) för att nya spel som har lagts till i GeekListan ska synas i OLWLG. Därför syns de inte där direkt när du har lagt upp dem i geeklistan.

För att öka chanserna till att vi alla får genomfört ett byte, sprid detta till dina vänner och få in flera inlägg!

Tack för att du läste allt detta! Lycka till!

---

%Options%
Deadline-Offers: Sunday, November 29th, 2015, 11:59 PM CET
Deadline-Wants: Sunday, December 6th, 2015, 11:59 PM CET
%End%
Your Tags: Add tags
Popular Tags: math [+] trade [+] [View All]
 • [+] Dice rolls
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »    |  
1. Board Game: Fluxx [Average Rating:5.68 Overall Rank:7961]
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Looney Labs, 2008
Språk: Engelska
Skick: Bra

Kan hämtas i Trelleborg.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: Dream Factory [Average Rating:7.06 Overall Rank:661]
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Competo, 2009
Språk: Svenska
Skick: Bra

Kan hämtas i Trelleborg.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: Inkognito [Average Rating:6.59 Overall Rank:1559]
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Milton Bradley, 1989
Språk: Svenska
Skick: Ok

Kan hämtas i Trelleborg.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
4. Board Game: Pass the Pigs [Average Rating:5.34 Overall Rank:18087]
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Tactic, 2000
Språk: Svenska
Skick: Ok

Kan hämtas i Trelleborg.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
5. Board Game: N.Y. Chase [Average Rating:6.44 Overall Rank:3909]
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Ravensburger, 2000
Språk: Svenska
Skick: Ok

Kan hämtas i Trelleborg.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
6. Board Game: Sid Meier's Civilization: The Board Game [Average Rating:7.44 Overall Rank:217]
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Fantasy Flight Games, 2010
Språk: Engelska
Skick: Mycket bra

Kan hämtas i Trelleborg.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
7. Board Game: Star Wars: X-Wing Miniatures Game [Average Rating:7.73 Overall Rank:84] [Average Rating:7.73 Unranked]
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Fantasy Flight Games, 2012
Språk: Engelska
Skick: Mycket bra

Kan hämtas i Trelleborg.

Sweetners som inkluderas:
Star Wars: X-Wing Miniatures Game – A-Wing Expansion Pack
Star Wars: X-Wing Miniatures Game – TIE Advanced Expansion Pack
Star Wars: X-Wing Miniatures Game – Y-Wing Expansion Pack
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
8. Board Game: Time of Soccer [Average Rating:7.68 Overall Rank:1800]
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Elite Games, 2014
Språk: Engelska, Spanska
Skick: Mycket bra

Kan hämtas i Trelleborg.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
9. Board Game: Tribond [Average Rating:5.26 Overall Rank:18035]
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Alga, 1997
Språk: Svenska
Skick: Mycket bra

Kan hämtas i Trelleborg.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
10. Board Game: Two Rooms and a Boom [Average Rating:7.04 Overall Rank:813]
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Tuesday Knight Games, 2013
Språk: Engelska
Skick: Mycket bra

Kan hämtas i Trelleborg.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
11. Board Game: Dungeons & Dragons: Castle Ravenloft Board Game [Average Rating:6.98 Overall Rank:704] [Average Rating:6.98 Unranked]
Alex Strandberg
Sweden
flag msg tools
mb
Utgivare: Wizards of the Coast, 2010
Språk: Engelska
Skick: Mycket bra

Kan hämtas i Malmö.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
12. Board Game: Terra Mystica [Average Rating:8.18 Overall Rank:13]
Alex Strandberg
Sweden
flag msg tools
mb
Utgivare: Feuerland Spiele, 2012
Språk: Engelska
Skick: Mycket bra

Kan hämtas i Malmö.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
13. Board Game: Machi Koro [Average Rating:6.64 Overall Rank:904]
Jonathan Morton
Sweden
Vällingby
Stockholm
flag msg tools
Avatar
Utgivare: Kosmos (Spiel des Jahres utgåvan som har en snygg liten låda - 18 x 13 x 4 cm)

Språk: Tyska

Skick: Nytt, inplastat

Finns i Stockholm.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
14. Board Game: Istanbul: Mocha & Baksheesh [Average Rating:7.97 Unranked] [Average Rating:7.97 Unranked]
Jonathan Morton
Sweden
Vällingby
Stockholm
flag msg tools
Avatar
Utgivare: Pegasus

Språk: Tyska och Engelska

Skick: Nytt, inplastat

Finns i Stockholm.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
15. Board Game: Rivals for Catan [Average Rating:7.00 Overall Rank:747]
Jonathan Morton
Sweden
Vällingby
Stockholm
flag msg tools
Avatar
Utgivare: Mayfair

Språk: Engelska

Skick: Mycket bra

Finns i Stockholm.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
16. Board Game: Kingdom Builder [Average Rating:6.97 Overall Rank:511]
Jonathan Morton
Sweden
Vällingby
Stockholm
flag msg tools
Avatar
Utgivare: Queen

Språk: Engelska.

Skick: Mycket bra

Finns i Stockholm.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
17. Board Game: Artus [Average Rating:6.30 Overall Rank:3202]
Jonathan Morton
Sweden
Vällingby
Stockholm
flag msg tools
Avatar
Utgivare: Alea

Språk: Regler på engelska. Ingen text i själva spelet.

Skick: Mycket bra

Finns i Stockholm.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
18. Board Game: Hanabi [Average Rating:7.12 Overall Rank:334]
Jonathan Morton
Sweden
Vällingby
Stockholm
flag msg tools
Avatar
Utgivare: AbacusSpiele (2a utgåva, med Spiel des Jahres markering)

Språk: Tyska (Ingen text i själva spelet)

Skick: Nytt, inplastat

Finns i Stockholm.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
19. Board Game: Perudo [Average Rating:6.92 Overall Rank:635]
Jonathan Morton
Sweden
Vällingby
Stockholm
flag msg tools
Avatar
Utgivare: Alga

Språk: Svenska mm

Skick: Fint skick, minor shelf wear.

Finns i Stockholm.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
20. Board Game: Manhattan [Average Rating:6.72 Overall Rank:1078]
Jonathan Morton
Sweden
Vällingby
Stockholm
flag msg tools
Avatar
Utgivare: Olsen

Språk: Svenska mm

Skick: Very good, minor shelf wear.

Finns i Stockholm.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
21. Board Game: Power Struggle [Average Rating:7.01 Overall Rank:1085]
Jonathan Morton
Sweden
Vällingby
Stockholm
flag msg tools
Avatar
Utgivare: Z-Man Games

Språk: Engelska

Skick: Nytt, inplastat

Finns i Stockholm.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
22. Board Game: Neuroshima Hex! 3.0: Mephisto [Average Rating:7.67 Unranked] [Average Rating:7.67 Unranked]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Portal Games, 2013
Språk: Engelska
Skick: Nyskick (inplastad och oöppnad)

Kan hämtas i Nykvarn (eventuellt även avlämnas i Södertälje eller Stockholm)

Sweetners som inkluderas:Neuroshima Hex! 3.0: Steel Police
Utgivare: Z-man Games, 2013 Second Edition
Språk: Engelska
Skick: Nyskick (inplastad och oöppnad)
2 
 Thumb up
0.05
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
23. Board Game: Lunch Money [Average Rating:5.63 Overall Rank:12158] [Average Rating:5.63 Unranked]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Atlas 1996
Språk: Engelska
Skick: Sliten ask, men fint innehåll

Kan hämtas i Nykvarn (eventuellt även avlämnas i Södertälje eller Stockholm)
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
24. Board Game: Carcassonne: The Dice Game [Average Rating:4.98 Overall Rank:18115]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Hans im Glück 2011
Språk: Svenska, Norska, Danska
Skick: Bra skick

Kan hämtas i Nykvarn (eventuellt även avlämnas i Södertälje eller Stockholm)
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
25. Board Game: Epic Dungeoneer: Call of the Lich Lord [Average Rating:6.32 Overall Rank:5600] [Average Rating:6.32 Unranked]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Atlas Game 2006
Språk: Engelska
Skick: Sliten ask, innehållet i fint skick

Kan hämtas i Nykvarn (eventuellt även avlämnas i Södertälje eller Stockholm)
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »    |  
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »    |