Svensk Bytercirkel (Math Trade) - SpelSpa 8
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
The rules and information will all be in Swedish as this is a math trade for people living in Sweden. If you want to participate, but can't read/write Swedish, feel free to ask any questions in english in the discussion thread.

Välkommen till en Sverige baserad bytescirkel! (även kallad "Math Trade")

Det här är en math trade för spelträffen SpelSpa 8. Trevligt att du är intresserad av att byta spel! Om du undrar vad en math trade är så läs på nedan.

Tänk på att uppriktighet, sunt förnuft och artighet kommer först. Regler kommer i andra hand.

---
DET OFFICIELLA RESULTATET

TradeMaximizer Version 1.4a
Input from: http://bgg.activityclub.org/olwlg/215390-officialwants.txt
Options: ALLOW-DUMMIES REQUIRE-COLONS REQUIRE-USERNAMES HIDE-NONTRADES SHOW-ELAPSED-TIME LINEAR-PRIORITIES

Input Checksum: c82176927057d46126b9ba7752923
TRADE LOOPS (7 total trades):

(JOHOOHNO) 0010-WAGER receives (WILFIRED) 0032-RELRUN
(WILFIRED) 0032-RELRUN receives (JOHOOHNO) 0010-WAGER

(MRUND) 0023-ELYSI receives (WILFIRED) 0033-SCDD
(WILFIRED) 0033-SCDD receives (OSCAR) 0034-GIFTT
(OSCAR) 0034-GIFTT receives (MRUND) 0025-SAMUR
(MRUND) 0025-SAMUR receives (OSCAR) 0041-HC
(OSCAR) 0041-HC receives (MRUND) 0023-ELYSI

ITEM SUMMARY (7 total trades):

(JOHOOHNO) 0010-WAGER receives (WILFIRED) 0032-RELRUN and sends to (WILFIRED) 0032-RELRUN
(MRUND) 0023-ELYSI receives (WILFIRED) 0033-SCDD and sends to (OSCAR) 0041-HC
(MRUND) 0025-SAMUR receives (OSCAR) 0041-HC and sends to (OSCAR) 0034-GIFTT
(OSCAR) 0034-GIFTT receives (MRUND) 0025-SAMUR and sends to (WILFIRED) 0033-SCDD
(OSCAR) 0041-HC receives (MRUND) 0023-ELYSI and sends to (MRUND) 0025-SAMUR
(WILFIRED) 0032-RELRUN receives (JOHOOHNO) 0010-WAGER and sends to (JOHOOHNO) 0010-WAGER
(WILFIRED) 0033-SCDD receives (OSCAR) 0034-GIFTT and sends to (MRUND) 0023-ELYSI

Num trades = 7 of 41 items (17,1%)
Total cost = 13 (avg 1,86)
Num groups = 2
Group sizes = 5 2
Sum squares = 29
Elapsed time = 3ms


---

HUR FUNGERAR EN MATH TRADE?
Följande länkar kan vara bra att kolla in om detta är din första bytescirkel:
Vad är en "Math Trade" (engelska)
Video genomgång om hur man använder OLWLG i en Math trade som denna (engelska)

Guide angående när bytescirkeln är klar (engelska)
OLWLG - On-Line Want List Generator (engelska) - Ett verktyg du måste använda om du vill vara med

---

KORT INFO
- Listan öppnar måndagen den 10 oktober 2016.
- Listan stängs Lördagen den 29 oktober 2016 klockan 23:59 svensk tid.
- Deadline för att skicka in önskelistorna är sedan lördagen den 5 November 2016 klockan 23:59 svensk tid.
- Bytescirkeln gäller ENDAST för de som är närvarande på SpelSpa 8.
- Ansvarig på plats är Johan Fröcklin.
- Brädspel, RPG, Tv-spel och "items outside the scope of BGG" är alla tillåtna.
- Man får erbjuda hur många spel man vill.
- Kontanterbjudande, presentkort och geek gold är inte tillåtna.
- "Sweeteners" är tillåtna.
- Dubbletter är tillåtna.
- Detta är en "non-shipping" trade, så ingen frakt utan byte görs på plats.
- Jag kommer att använda TradeMaximizer 1.4a med valen LINEAR-PRIORITIES ALLOW-DUMMIES
- Diskussionstråd: https://boardgamegeek.com/article/23916395#23916395

---

NÄR DU LÄGGER TILL SPEL FÖLJ DENNA MALL:

Utgivare: [Vilket företag som gav ut just din utgåva av spelet och år]
Språk: [Vilket språk spelets text är på]
Skick: [Beskriv spelets skick]

[Kommentarer kring spelet.]


Använd inte kommentarer för att beskriva dina objekt. För förtydliganden, redigera originaltexten. Beskrivningar i kommentarer, och i synnerhet alla beskrivningar som gjorts efter deadlinen, kommer inte dyka upp i OLWLG.

---

REGLER

Math Trade
- Denna bytescirkel är bara öppen för dig som ska närvara vid SpelSpa 8. Inget spel kommer att skickas så alla byten genomförs på plats.

- Ansvarig för bytena på plats är Johan Fröcklin och att de kommer ske direkt efter lunchen på lördagen den 12:e november.
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb


- Ifall ingen vill byta till sig ditt spel eller inget spel som du vill byta till dig finns, kommer inget byte för dig att ske. Så möjligheten finns att du blir utan medan andra byter.

- Jag förbehåller mig rätten att exkludera varje inlägg som bryter mot någon av reglerna.

- Om du finns med på en svartlista av Bad Traders eller har dålig trade-feedback kommer du troligtvis också att exkluderas. Det beslutet tas av mig efter en dialog med medlemmen.

- Jag förbehåller mig även rätten att ändra/lägga till/byta ut dessa regler, men jag hoppas slippa det.

- Det är ditt eget ansvar att se till att din önskelista (Want List) är korrekt. Tänk på att alla kan redigera det de erbjuder att byta bort fram tills att listan låses. Det kan hända att någon uppdaterar fel i beskrivningen osv, så det är bäst att dubbelkolla din önskelista om du lagt till saker innan listan låstes.

- Det är ditt eget ansvar att du känner till alla dessa regler. Om du bryter mot dem riskerar du att bli utestängd från denna och framtida bytescirklar.


Inlägg i Geeklistan
- Du får inte inkludera länkar till BGG-spel som du inte erbjuder. Dvs, om du länkar till ett spel i din artikelbeskrivning förväntas du skicka det spelet tillsammans med spelet i huvudartikeln (vill du däremot skicka med flera spel i ett inlägg så se "Sweetner" sektionen nedan).

- Inlägg som inte hänvisar till ett spel skall läggas till med "Outside the Scope of BGG" (Game ID 23953). Se till att använda +altname+ kort beskrivning -altname- format i beskrivningen av ditt objekt för att det skall synas korrekt i OLWLG.

- Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att ta bort artiklar från GeekListan. Alltså, TA INTE BORT SPEL SOM DU LAGT UPP. Om du kommer på dig själv att du lagt upp ett spel som du inte vill eller kan byta bort redigerar du artikeln och berättar att spelet inte längre är tillgängligt för byte. Sedan lämnar du in en blank önskelista för detta spel så att det garanterat inte kommer med i bytescirkeln. Anledningen till att du inte får ta bort artikeln är att då bryts länkarna till alla efterföljande spel i listan, något som kommer att förstöra hela proceduren.

- BGG tillåter inte att man använder Math Trade geeklists för att sälja spel. Vänligen undvika att nämna "köp nu" priser för dina objekt.

- All information som du inte har tydliggjort, hamnar på dig.


Sweetener
- Om du vill lägga till "Sweeteners", dvs erbjuda fler än ett spel tillsammans under en och samma artikel MÅSTE du använda GAMEID-taggen. När du erbjuder en expansion som sweetener, bör du nämna om du inte har någon låda till expansionen.
Vill du till exempel byta bort Dominion och Dominion: Alchemy tillsammans, lägger du först ut Dominion som vanligt, och inkluderer en länk till Dominion: Alchemy i "Comments:" fältet: [ gameid=66098] (utan mellanslaget efter [ ). Numret motsvarar numret i URLen till spelets sida på BGG. Alternativt kan använda "Insert Geek Link" i editorn, välj Board Game och sök upp spelet som du vill lägga till och klicka på OK så får du en färdig Thing-tagg med ID't ifyllt. Använder du inte någon av de här metoderna kommer spelet inte att dyka upp korrekt som en "Sweetener" i OLWLG.


Önskelistan
- Du MÅSTE skicka in önskelistor genom OLWLG (se länkar ovan) som du hittar här: http://bgg.activityclub.org/olwlg/
Om du aldrig har använt OLWLG tidigare se den här videogenomgång om hur man använder OLWLG i en Math trade som denna (på engelska).

- Om du gjort ett misstag i din önskelista, är det tyvärr du själv som får dras med det. Så dubbelkolla din önskelista innan du skickar in den!


Resultatet
- Det officiella resultatet förväntas läggas upp i Geeklistans sidhuvud dagen efter det att önskelistan har stängts. Men oförutsedda händelser kan skjuta på det någon dag.

- Efter resultat offentliggörs kommer du inte längre att kunna avbryta byten du deltar i.

---

Vänligen skriv inga kommentarer till den här listan, men använd istället diskussionstråden som har satts upp för den här bytescirkeln. Om du har några frågor kan du ställa dom i diskussionstråden eller skicka ett Geekmail till mig (men troligtvis får du snabbast svar av någon om du ställer frågan i diskussionstråden).

Notera att OLWLG måste uppdateras manuellt (av mig) för att nya spel som har lagts till i GeekListan ska synas i OLWLG. Därför syns de inte där direkt när du har lagt upp dem i geeklistan.

Tack för att du läste allt detta! Lycka till!

---

%Options%
Deadline-Offers: Saturday, October 29th, 2016, 11:59 PM CET
Deadline-Wants: Saturday, November 5th, 2016, 11:59 PM CET
%End%
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
1 , 2  Next »    |  
1. Board Game: Neuroshima Hex! 3.0: Mephisto [Average Rating:7.67 Unranked] [Average Rating:7.67 Unranked]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Portal Games, 2013
Språk: Engelska
Skick: Nyskick (inplastad och oöppnad)

Sweetners som inkluderas:Neuroshima Hex! 3.0: Steel Police
Utgivare: Z-man Games, 2013 Second Edition
Språk: Engelska
Skick: Nyskick (inplastad och oöppnad)
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: Lunch Money [Average Rating:5.63 Overall Rank:12079] [Average Rating:5.63 Unranked]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Atlas 1996
Språk: Engelska
Skick: Sliten ask, men fint innehåll
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: Carcassonne: The Dice Game [Average Rating:4.98 Overall Rank:18093]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Hans im Glück 2011
Språk: Svenska, Norska, Danska
Skick: Bra skick
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
4. Board Game: Epic Dungeoneer: Call of the Lich Lord [Average Rating:6.32 Overall Rank:5585] [Average Rating:6.32 Unranked]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Atlas Game 2006
Språk: Engelska
Skick: Sliten ask, innehållet i fint skick
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
5. Board Game: Minotaur Lords [Average Rating:5.94 Overall Rank:5679] [Average Rating:5.94 Unranked]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: FFG 2004
Språk: Engelska
Skick: Bra skick
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
6. Board Game: Ninja Burger [Average Rating:5.62 Overall Rank:13266]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Steve Jackson Games
Språk: Engelska
Skick: Lite hyllskav på lådan, innehållet i fint skick
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
7. Board Game: City Council: Government Agent Expansion [Average Rating:6.23 Unranked] [Average Rating:6.23 Unranked]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Golden Egg Games
Språk: Engelska
Skick: Nyskick (inplastad och oöppnad)
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
8. Board Game: Star Realms [Average Rating:7.60 Overall Rank:98] [Average Rating:7.60 Unranked]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: White Wizard Games 2013
Språk: Engelska
Skick: Sliten ask, korten i ok skick (bara spelade med någon gång)
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
9. Board Game: Skandale! [Average Rating:3.83 Unranked]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Tactic Sweden Edition
Språk: Svenska
Skick: Fint skick

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
10. Board Game: Wits & Wagers [Average Rating:6.94 Overall Rank:589]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: North Star Games
Språk: Engelska
Skick: Fint skick
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
11. Board Game: Trivial Pursuit: Genus Edition [Average Rating:5.21 Overall Rank:18142] [Average Rating:5.21 Unranked]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Trivial Pursuit: Genus Upplaga

Utgivare: Parker, 1984
Språk: Svenska (saknar regelhäfte)
Skick: Lite hyllskav, innehållet i fint skick

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
12. Board Game: Novem [Average Rating:5.29 Overall Rank:15843]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Tactic
Språk: Svenska
Skick: Bra skick (förutom plastbrickorna vars klisterlappar är nötta)
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
13. Board Game: Asara [Average Rating:7.03 Overall Rank:948]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Ravensburger
Språk: Tyska (Laminerade engelska regler medföljer; spelet är språkoberoende)
Skick: Fint skick (korten är sleevade)
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
14. Board Game: Blood Bowl (Third Edition) [Average Rating:7.54 Overall Rank:312]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Games Workshop
Språk: Engelska
Skick: Ok skick med följande noteringar:
* En randomizerbricka i kartong saknas
* originalregelboken saknas, men kopierad version medföljer
* figurerna är delvis målade
* ett extra lag orcher medföljer (12 figurer extra), även de delvis målade
* lådan är hel men något kantstött
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
15. Board Game: Super Story War [Average Rating:5.38 Unranked] [Average Rating:5.38 Unranked]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Cantrip Games
Språk: Engelska
Skick: Fint skick
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
16. Board Game: The Institute for Magical Arts [Average Rating:6.96 Overall Rank:3780]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Dr Finn's Games
Språk: Engelska
Skick: Fint skick (sleevade kort)
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
17. Board Game: Shadows over the Empire [Average Rating:6.00 Overall Rank:5507]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Artipia Games
Språk: Engelska
Skick: Fint skick

Sweetener:
Miniexpansionen Fallen Allies

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
18. Board Game: Who Wants to Be a Millionaire [Average Rating:4.61 Overall Rank:18150]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Alltså den svenska runda plåtboxversionen "Vem vill bli miljonär" är det som avses

Utgivare: Alga 2003
Språk: Svenska
Skick: Bra skick
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
19. Board Game: Ashes: Dimona Odinstar [Average Rating:7.66 Unranked] [Average Rating:7.66 Unranked]
Johan Fröcklin
Sweden
Nykvarn
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Plaid Hat Games, 2015
Språk: Engelska
Skick: Nyskick

Det är alltså kortet Dimona Odinstar plus tre stycken Rayward Knight

Sweetener:Lulu Firststone
Utgivare: Plaid Hat Game
Språk: Engelska
Skick: Nyskick

Det är alltså kortet Lulu Firststone och tre stycken Phoenix Barrage
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
20. Board Game: The Great Dalmuti [Average Rating:6.55 Overall Rank:1285]
Martin Rundkvist
Sweden
Saltsjöbaden
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Wizards of the Coast 1994
Språk: English
Skick: Mint, unopened, still in shrink wrap
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
21. Board Game: Race for the Galaxy [Average Rating:7.76 Overall Rank:50]
Martin Rundkvist
Sweden
Saltsjöbaden
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Rio Grande 2007
Språk: English
Skick: Played many times, good shape
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
22. Board Game: Formula Dé [Average Rating:6.99 Unranked] [Average Rating:6.99 Unranked]
Martin Rundkvist
Sweden
Saltsjöbaden
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Eurogames 1997
Språk: English
Skick: Played a few times, good shape except for one thing. The board is huge and one of its folding joints has cracked, so that it is now two separate boards. This does not influence play as the break is clean.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
23. Board Game: Elysium [Average Rating:7.26 Overall Rank:378]
Martin Rundkvist
Sweden
Saltsjöbaden
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: JD Editions / Space Cowboys 2015
Språk: English
Skick: Played a few times, good shape
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
24. Board Game: Spank the Monkey [Average Rating:5.93 Overall Rank:4857]
Martin Rundkvist
Sweden
Saltsjöbaden
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Gigantoskop 2003
Språk: English
Skick: Played a few times, good shape
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
25. Board Game: Samurai [Average Rating:7.44 Overall Rank:192]
Martin Rundkvist
Sweden
Saltsjöbaden
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Utgivare: Rio Grande 1998
Språk: English + German
Skick: Played a few times, good shape
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2  Next »    |  
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2  Next »    |