Israeli Autumn Math Trade 2016
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
badge
fghfghfg
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
11 
 Thumb up
11.75
 tip
 Hide
זהו שרשור ההצעות בטרייד הישראלי של קיץ 2016


GeekGold bag entries are allowed - 1 entry per participant
Games are to be shipped to/from an Israeli address


אם ברצונכם להשתתף בהחלפה עליכם להוסיף רשומה עם המשחק שברצונכם למסור - שימו לב שאת רשימת הבקשות להחלפה (מה שתבקשו תמורת המשחקים שתוסיפו כאן) תמסרו בשלב הבא.

הכללים המחייבים להחלפה זו הם
שימו לב לשינוי שהכנסתי יחסית לשנים קודמות: חובה לצרף תמונות של העותק המוחלף


חובה חובה חובה לכולם לקרוא ולפעול לפי ההוראות
הוספה של משחק לרשימה מהווה מבחינתי אישור שקראתם בעיון את המסמך ואתם מסכימים לתנאים.

אני מזכיר שכל משתתף בטרייד צריך להירשם אצלי בגיקמייל עם פרטיו המלאים (שם, כתובת, טלפון) - אם הייתם רשומים בטרייד הקודם - רק תודיעו על השתתפות.

שימו לב
בעבר נאלצתי להיות שוטר תיאור המשחקים ואינני רוצה לעשות זאת שוב.

דוגמה לתיאור טוב:
Item for Geeklist "Israeli 2014 MathTrade"

הסברים מפורטים על השלבים השונים בהחלפה ניתן לקרוא כאן - אם זו ההחלפה הראשונה שלכם אנא קראו בעיון
https://1drv.ms/b/s!ApCjf9n2sJ3JgdsWLgiK6VtWp6UIFw

הרשימה תיסגר ב 27/10/2016 בשעה 23:00
שלב הבקשות יסגר ב 2/11/2016 בשעה 23:00

המשחקים צריכים להמסר או להשלח עד 18/11/16הערה חשובה
יש סיכוי מסויים שאצא לנסיעות עבודה במהלך הטרייד - בשל כך אני שומר לעצמי את האפשרות לדחות את התאריכים הנ"ל במקצת. אשתדל שזה לא יקרה - אבל אם כן, אבקש את סליחתכם מראש.

עדכון
התאריכים שונו והסמנים קוצרו כדי לאפשר מסירה באירוע בכינרת
אנא שימו לב

27/10 עדכון
באיחור קל שלב ההצעות נסגר ושלב הבקשות נפתח

כולם מוזמנים לאתר
OLWLG
http://bgg.activityclub.org/olwlg/
כדי להכניס את בקשותיהם

שלב זה יסגר ב 2/11 : אנא הקדימו לבצע אותו

2/11 עדכון
הטרייד חושב - אנא גשו לאתר
OLWLG
כדי לצפות בתוצאות

במידה ןלא תתקבלנה הערות התוצאות יהפכו לרשמיות ושלב ההחלפה יחל%Options%
Deadline-Offers: Thursday, Oct 27, 2016 11:00pm +0200
Deadline-Wants: , Wednesday, Nov 2, 2016 11:00pm +0200
%End%
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [10]  |  
1. Board Game: Pandemic Legacy: Season 1 [Average Rating:8.63 Overall Rank:2]
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
badge
fghfghfg
Avatar
mbmbmbmbmb

פנדמיק לגאסי עונה ראשונה אדום - משומש אך שמיש ב 100% ובמצב מעולה
אנא קראו את התיאור היטב

אין בתיאור כל ספויילר

המשחק עבר קמפיין מלא של 15 משחקים אך שיחקנו אותו כך שהוא 100% שמיש
חשבתי לשמור אותו כדי לשחק בו קמפיין שני עם הילדים אבל ירדתי מהעניין

כל המדבקות חדשות ולא ירדו מאף אחד מדפי המדבקות - צילמתי אותן לדפי מדבקות והשתמשתי בצילוםאף קלף לא נקרע

ה"חלונות" בדפי התיקיות הוסרו במהלך המשחק אך לא נעשה באף אחד מהם שימוש
החלונות הוחזרו למקומם בעזרת זוג מדבקות לכל חלוןהקלפים שהצריכו גירוד אכן גורדו, אך הדבקתי על הטקסט דף להסתרהדק האירועים סודר מחדש בסדר המקורי

כל המדבקות הוסרו בזהירות מהלוח

ללוח יש סימני שיפשוף קלים באיזור הדקים בשל המגע עם אצבעות השחקנים וכן בשני מקומות שרטתי קלות את הלוח במהלך הסרת המדבקות - בקושי נראה
כל הקופסאות נפתחו אך ורק מהצד ולא בקריעה מהדלת והן חדשות לגמרי ותכולתן הוחזרה אליהן בקפידההקלפים בדק ההדבקה ודק השחקנים שוחקו בסליבים בלבד - הסליבים יוסרו לפני המסירה - ולא הודבק עליהן דבר והם כולם במצב מושלם

ישנם שיפשופים קלים על מקצת מדפי הדמויות עקב הסרת המדבקות

החוקים המקוריים ללא כל פגם - לא הודבק עליהם דבר - כל ההדבקות נעשו על העתקהאינסרט והקופסה ושאר החלקים במצב מושלםבדקתי 3 פעמים שכל דבר נמצא במקומו מול מדריך חיצוני של הרכיבים כך שלא תהיינה הפתעות רעות

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: Fallen City of Karez [Average Rating:4.50 Overall Rank:18060]
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
badge
fghfghfg
Avatar
mbmbmbmbmb

נפתח אך מעולם לא שוחק
הכל עדיין בצלופן בתוך הקופסה
כל הרכיבים, קלפים ואינסרט קיימים וללא כל פגם
הקופסה היא ללא כל פגם

מכיל גם את ההרחבה
Fallen City of Karez: Golden Dragon expansion
קלפי ההרחבה נפתחו אך הם ללא כל פגם או חוסר

ממתיק:
100
100GGנמצא ברחובות


 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: Dragon's Hoard [Average Rating:6.50 Overall Rank:2628]
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
badge
fghfghfg
Avatar
mbmbmbmbmb

משחק קלפים מגניב עם האיורים הכי פסיכדליים שראיתם
שוחק פעמיים


מכיל גם את קלפי הפרומו:
Dragon's Hoard: Unicorn Promo

מיקום המשחק: רחובות
הקופסה: ללא כל פגם
האינסרט: לא היה במקור
חלקים: ללא כל פגם, קלפים במצב חדש ונמצאים בסליבים
חוקים: ללא כל פגםהערה: הקלפים בסליבים לא נכנסים חזרה לקופסה - לכן המקבל יבחר בין קבלת המשחק ללא סליבים בקופסה המקורית או קבלתו עם סליבים בקופסה חלופית והקופסה המקורית לצידה
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
4. Board Game: Miscellaneous Game Accessory [Average Rating:7.12 Overall Rank:4343] [Average Rating:7.12 Overall Rank:99]
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
badge
fghfghfg
Avatar
mbmbmbmbmb

1000bag
אלף גיקגולד


+altname+ 1000 geekgold -altname-
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
5. Board Game: Queen's Necklace [Average Rating:6.43 Overall Rank:1992]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
גרסת Days of Wonder.

מצב: קלפים, שרשרת, אינסרט - במצב טוב מאוד.
קימוט קטן בפינה הדרום-מזרחית של הקופסה.

מיקום: נתניה/ת"א.

 

 
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
6. Board Game: Meteor [Average Rating:6.17 Overall Rank:5424]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
מהדורת קיקסטארטר שניה.

מצב: חדש בניילון.

מיקום: נתניה/ת"א.

 
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
7. Board Game: Zooloretto [Average Rating:6.85 Overall Rank:686] [Average Rating:6.85 Unranked]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
גרסת King of the Beasts.

מצב: קופסה, חוקים, אינסרט, חלקים - במצב טוב מאוד.

מיקום: נתניה/ת"א.

 

 
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
8. Board Game: Lost Temple [Average Rating:5.88 Overall Rank:5496]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
מצב: קופסה, חוקים, אינסרט, חלקים - במצב טוב מאוד.

כולל קלפים וחוקים בשפה האנגלית בלבד (ללא הקלפים והחוקים בגרמנית, הולנדית וצרפתית שמגיעים עם גרסה זו)

מיקום: נתניה/ת"א.


 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
9. Board Game: Cube Quest [Average Rating:6.84 Overall Rank:1486]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
מצב: קופסה, חוקים, אינסרט, חלקים - במצב טוב מאוד.

מיקום: נתניה/ת"א.

 

 
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
10. Board Game: A Game of Thrones: The Card Game – Kings of the Sea [Average Rating:7.31 Unranked] [Average Rating:7.31 Unranked]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
מצב: קופסה, חוקים, אינסרט, קלפים - במצב טוב מאוד.
שתיים מתוך שלוש חבילות קלפים נותרו בניילון, והחבילה השלישית לא שוחקה מעולם.

מיקום: נתניה/ת"א.

 

 
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
11. Board Game: Betrayal at House on the Hill [Average Rating:7.07 Overall Rank:480]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
מצב: חוקים, אינסרט, חלקים - במצב טוב מאוד.
קמט קטן בחלק העליון של המכסה (ניתן לראות בתמונה, מצד שמאל).

מיקום: נתניה/ת"א.

 

 
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
12. Board Game: Bad Beets [Average Rating:5.67 Overall Rank:13924]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
גרסת הילדים של Coup.

יוחלף יחד עם Hanabi, שהתיאור להלן תקף גם לגביו.

מצב: קופסה, חוקים, אינסרט, חלקים - במצב טוב מאוד.

מיקום: נתניה/ת"א.

 

 


 

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
13. Board Game: Beyond Baker Street [Average Rating:6.95 Overall Rank:1331]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
מצב: קופסה, חוקים, אינסרט, חלקים - במצב טוב מאוד.

מיקום: נתניה/ת"א.

 

 
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
14. Board Game: Witness [Average Rating:7.32 Overall Rank:780]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
מצב: קופסה, חוקים, אינסרט, חלקים - במצב טוב מאוד.
חסרים מספר דפים מפנקס התשובות (אך נשארו כמה עשרות, ובכל מקרה הפנקס כולל פתקים ריקים בלבד)

מיקום: נתניה/ת"א.

 
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
15. Board Game: Sail to India [Average Rating:6.76 Overall Rank:1351]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
מצב: קופסה, חוקים, אינסרט, חלקים - במצב טוב מאוד.

מיקום: נתניה/ת"א.

 

 
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
16. Board Game: Zombie 15' [Average Rating:6.92 Overall Rank:1366]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
מצב: קופסה, חוקים, אינסרט, חלקים - במצב טוב מאוד.

מיקום: נתניה/ת"א.

 

 
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
17. Board Game: Machi Koro [Average Rating:6.65 Overall Rank:903]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
כולל את ההרחבה Machi Koro: Harbor.

כל חלקי המשחק נמצאים בקופסת ההרחבה (הקטנה בחצי מהקופסה המקורית).
לא כולל את הקופסה המקורית או את החוקים של משחק הבסיס, אך ניתן למצוא אותם פה:
idwgames.com/wp-content/uploads/2015/02/Machi-RULES-reduced.pdf

מצב: קופסה, חוקים, חלקים - במצב טוב מאוד.

מיקום: נתניה/ת"א.

 

 
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
18. Board Game: Saboteur [Average Rating:6.59 Overall Rank:989] [Average Rating:6.59 Unranked]
Shaked Bergman

Netanya
msg tools
mbmbmbmbmb
יחד עם ההמשך Saboteur 2 (expansion-only editions).

מצב: קופסה, חוקים, קלפים - במצב טוב מאוד.

מיקום: נתניה/ת"א.

 
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
19. Board Game: Swords and Bagpipes [Average Rating:6.72 Overall Rank:4833]
Liron Levy
Netherlands
Gouda
flag msg tools
mb
like new - sleeved - KS

חוקים אינסרט קופסא ותוכן הכל כמו חדש

חולון 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
20. Board Game: The Agents [Average Rating:6.35 Overall Rank:2705]
Liron Levy
Netherlands
Gouda
flag msg tools
mb
KS with everything!!! (all expansions + promos this game have)
all sleeved - plus fancy box
everything is like new

הבסיס בתוך הקופסא של המשחק, ההרחבות בתוך המיני קופסאות שלהן, והכל בתוך הקופסא המהודרת המיוחדת.

חולון

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
21. Board Game: BodgerMania [Average Rating:5.85 Overall Rank:13435]
Liron Levy
Netherlands
Gouda
flag msg tools
mb
sleeved

חוקים אינסרט ותוכן כמו חדש
קופסא שיפופים קלים מאוד(בלאי מדף) לא משהו רציני מידיחולון
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
22. Board Game: Those Pesky Humans! [Average Rating:5.88 Overall Rank:11674]
Gili kleinberger
Israel
Jerusalem
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
התחמקויות, קרבות ושלושה אבני חן שקוראות לך לקחת אותן
משחק במצב טוב ללא חוסרים
על הקלפים יש מספרים עקב תרגום לעברית
תחתית הדמויות עם סלוטפ כדי לשמור עליהן יותר
איסוף מירושלים או בדואר


 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
23. Board Game: Serpent Stones [Average Rating:5.55 Overall Rank:15464]
Gili kleinberger
Israel
Jerusalem
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
מצב חדש, שוחק פעמיים
כולל הרחבה
כל החלקים נמצאים ללא חוסרים
איסוף מירושלים

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
24. Board Game: FUSE [Average Rating:7.08 Overall Rank:604]
Maria Vilensky
Israel
flag msg tools
mbmb
כל החלקים במצב טוב מאוד
נמצאת בראשון לציון וסינמה סיטי גלילות

פירוט רכיבים:
קופסא: ללא פגם
קלפים: ללא פגם
רכיבים נוספים: ללא פגם
הוראות: קיימות כמה רשומות בטבלה של מעקב ניקוד

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
25. Board Game: Star Munchkin [Average Rating:6.12 Overall Rank:2867] [Average Rating:6.12 Unranked]
Maria Vilensky
Israel
flag msg tools
mbmb
גרסה בעברית, כמעט לא שוחק
כל החלקים במצב מצוין

פירוט רכיבים:
קופסא: ללא פגם
קלפים: ללא פגם
הוראות: ללא פגם

נמצאת בראשון לציון וסינמה סיטי גלילות

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [10]  |  
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [10]  |