Λίστα αναμονής Δημοπρασιών
Yiannis Avramandis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
26 
 Thumb up
 tip
 Hide
Για την ομαλή λειτουργία των Δημοπρασιών όσον αφορά κυρίως τις διαθέσιμες ημερομηνίες, σε αυτήν την λίστα θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να δηλώνει το ενδιαφέρον του για μελλοντική δημοπρασία σημειώνοντας φυσικά τις ημερομηνίες που επιθυμεί.

Στη λίστα αυτή καλό θα ήταν να γράφουμε μόνο τις ημερομηνίες ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της.

Για τις απαραίτητες ανακοινώσεις και σχόλια μπορούμε να γράφουμε όπως μέχρι τώρα στο Δημοπρασίες: Το Αφεντικό Τρελάθηκε.
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.