החלפה מתימטית ישראלית - קיץ 2017 - עם אפשרות מסירה בדרקוניקון
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
badge
fghfghfg
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
11 
 Thumb up
1.00
 tip
 Hide

זהו שרשור ההצעות בטרייד הישראלי של קיץ 2017


GeekGold bag entries are allowed - 1 entry per participant
Games are to be shipped to/from an Israeli address


אם ברצונכם להשתתף בהחלפה עליכם להוסיף רשומה עם המשחק שברצונכם למסור - שימו לב שאת רשימת הבקשות להחלפה (מה שתבקשו תמורת המשחקים שתוסיפו כאן) תמסרו בשלב הבא.

הכללים המחייבים להחלפה זו הם
חובה חובה חובה לכולם לקרוא ולפעול לפי ההוראות
הוספה של משחק לרשימה מהווה מבחינתי אישור שקראתם בעיון את המסמך ואתם מסכימים לתנאים.

אני מזכיר שכל משתתף בטרייד צריך להירשם אצלי בגיקמייל עם פרטיו המלאים (שם, משתמש בגג, כתובת, טלפון) - אם הייתם רשומים בטרייד הקודם - רק תודיעו על השתתפות.

שימו לב
בעבר נאלצתי להיות שוטר תיאור המשחקים ואינני רוצה לעשות זאת שוב.

דוגמה לתיאור טוב:
Item for Geeklist "Israeli Autumn Math Trade 2016"

הסברים מפורטים על השלבים השונים בהחלפה ניתן לקרוא כאן - אם זו ההחלפה הראשונה שלכם אנא קראו בעיון
https://1drv.ms/b/s!ApCjf9n2sJ3JgdsWLgiK6VtWp6UIFw

הרשימה תיסגר ב 29/07/2017 בשעה 23:00
שלב הבקשות יסגר ב 12/08/2017 בשעה 23:00

המשחקים צריכים להמסר או להשלח עד 24/08/2017 אלא אם הוסכם אחרת ע"י המקבל

נין ומומלץ להיפגש בדרקוניקון כדי לבצע את ההחלפה בצורה אישית
%Options%
Deadline-Offers: Thursday, Jul 29, 2017 11:00pm +0200
Deadline-Wants: , Wednesday, Aug 12, 2017 11:00pm +0200
%End%
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [11]  |  
1. Board Game: Thunderstone Advance: Towers of Ruin [Average Rating:7.41 Overall Rank:425] [Average Rating:7.41 Unranked]
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
badge
fghfghfg
Avatar
mbmbmbmbmb

אוהבים דומיניון אבל חסרה לכם תימה? משחק בניית חבילה עם תימת פנטזיה חזקה

זו גרסה 2 של המשחק והיא המדורגת הגבוה ביותר בין כל הגירסאות של המשחק

כולל באותה הקופסה גם את ההרחבה
Thunderstone Advance: Caverns of Bane
ואת הפרומו
Thunderstone: Promo Pack

ההרחבה, הפרומו וחלק גדול ממשחק הבסיס לא שוחקו כלל והם עדיין בשרינק

החלק שכן שוחק כ 4 פעמים שוחק בסליבים - המשחק ימסר ללא הסליבים

- הקופסה: במצב מצויין מלבד פינה אחת עם עיקום קל. אני לא בטוח ששמרתי את הקופסה של ההרחבה אז אני לא מתחייב שהיא תימסר - אבל אם זה חשוב לכם אנסה למצוא אותה

- האינסרט: ללא פגם או חוסר כולל החוצצים וספוגים שימושיים

- החוקים והלוח במצב חדש וללא כל פגם או חוסר

נמצא ברחובות1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: Through the Ages: A Story of Civilization [Average Rating:7.98 Overall Rank:36]
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
badge
fghfghfg
Avatar
mbmbmbmbmb

הגירסה הראשונה של משחק הציויליזציה המפורסם של ולאדה שבאטיל
עותק שמכיל שיפורים רבים

כל הקלפים בסליבים ובתוך קופסאות שעיצבתי במיוחד
כולל 4 "מגשי שחקן" שעיצבתי בעצמי וחתכתי בלייזר - בשווי של יותר מ 100 שח - עוזרים המון למנוע מכל החלקים להתגלל לכל מקום
כולל הדפסות בצבע של מספר רב של דפי עזר לשחקן, חוקים משוכתבים וסטטיסטיקות קלפים

הקופסה במצב מצויין אך עם קצת פינות לבנות
האינסרט לא קיים - כי פינה את מקומו לכל הגודיז
החוקים ללא פגם
כל החלקים ללא פגם או חוסרים
לוחות ללא פגם או חוסר
הקלפים בסליבים - וימסרו כך

נמצא ברחובות
מגשי הפרספקס

1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: Illuminati (Second Edition) [Average Rating:6.50 Overall Rank:1586]
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
badge
fghfghfg
Avatar
mbmbmbmbmb

המשחק הקלאסי של סטיב ג'קסון שבו מנסים פלגים שונים להשתלט על העולם
הקופסה: פינות לבנות אבל חוץ מזה הכל תקין
קלפים: בסליבים (ימסר ללא הסליבים) וללא כל פגם או חוסר
אינסרט: קיים וללא פגמים
חוקים: ללא פגם
רכיבים אחרים: 2 קוביות - נבדקו ועובדות תקין


1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
4. Board Game: P.I. [Average Rating:6.73 Overall Rank:1767]
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
badge
fghfghfg
Avatar
mbmbmbmbmb

משחק ההסקה הבלשי של מרטין וואלאס

משחק חדש בניילון
פינה אחת של הקופסה קיבלה שפשוף קל1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
5. Board Game: City Council [Average Rating:6.15 Overall Rank:5484]
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
badge
fghfghfg
Avatar
mbmbmbmbmb

משחק ניהול עיר שבו בכל תור תפקידי המפתח בעיר עוברים בין השחקנים
שוחק פעמיים

קופסה: קיבלה מעיכה במשלוח ויש עיקום בחלק התחתון - אבל עדיין היא שלמה ונראית טוב. כמו כן יש הקדשה בטוש של אלעד המעצב
קלפים: שוחקו בסליבים - ימסרו בלעדיהם
חוקים: ללא פגם
אינסרט: קיים וללא פגם
אריחים ולוחות: ללא פגם או חוסר


1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
6. Board Game: Codenames [Average Rating:7.68 Overall Rank:65] [Average Rating:7.68 Unranked]
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
badge
fghfghfg
Avatar
mbmbmbmbmb

משחק המילים המפורסם של ולאדה שבאטיל

גירסה אנגלית
שוחק פעם אחת

הקופסה: מצב מושלם מלבד פינה אחת טיפונת לבנה
קלפים ושאר רכיבים: ללא פגם או חוסר
אינסרט: ללא פגם או חוסר
חוקים: ללא פגם או חוסר

מיקום: רחובות


1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
7. Board Game: Miscellaneous Game Accessory [Average Rating:7.12 Overall Rank:4341] [Average Rating:7.12 Overall Rank:99]
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
badge
fghfghfg
Avatar
mbmbmbmbmb

1000bag
אלף גיקגולד


+altname+ 1000 geekgold -altname-
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
8. Board Game: Munchkin [Average Rating:5.91 Overall Rank:3970] [Average Rating:5.91 Unranked]
dadi levy
msg tools
מנצקין בעברית
המשחק חדש
(שוחק פעם אחת)
הכל במצב מעולה
נמצא באיזור השרון והרצליה
ברב זמן המסירה אהיה בחול ואחזור לקראת 24.8

1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
9. Board Game: Lords of Waterdeep [Average Rating:7.76 Overall Rank:55]
dadi levy
msg tools
גירסה אנגלית
שוחק פעמיים
הלוח הקלפים החוקים והחלקים במצב חדש
אינסרט קיים
קופסא במצב טוב למעט קרע קטן בפינה

זמין באיזור השרון והרצליה

ברב זמן המסירה אהיה בחול ואחזור לקראת 24.8

קרע קטן בפינת הקופסא

1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
10. Board Game: Viceroy [Average Rating:6.86 Overall Rank:889]
dadi levy
msg tools
המשחק שוחק פעמיים, אז כל החלקים במצב מעולה
הקופסא מעט מעוכה מהמשלוח

ברב זמן המסירה אהיה בחול ואחזור לקראת 24.8


 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
11. Board Game: Okko: Era of the Asagiri [Average Rating:6.70 Overall Rank:2863]
dadi levy
msg tools
מצב טוב, שוחק מעט.
קלפים מוסלבים, מצב מצויין.
סטאנדים במצב טוב, בלאי שימוש קליל.
ללא אינסרט.
קופסא מאוד משופשפת עם קרע בפינה

זמין באיזור השרון והרצליה
ברב זמן המסירה אהיה בחול ואחזור לקראת 24.8קרע בפינה

1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
12. Board Game: Zpocalypse [Average Rating:6.11 Overall Rank:5156]
amir feldman
msg tools
תמונות והסבר בהמשך

מצורף עם שתי הרחבות

https://www.boardgamegeek.com/boardgameexpansion/135547/zpoc...


https://www.boardgamegeek.com/boardgameexpansion/126966/zpoc...

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
13. Board Game: Nightfall [Average Rating:6.51 Overall Rank:1534] [Average Rating:6.51 Unranked]
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
badge
fghfghfg
Avatar
mbmbmbmbmb

משחק בניית חפיסה פוסט אפוקליפטי
כולל באותה הקופסה את
Nightfall: The Coldest War
ואת הפרומואים
Nightfall: Zombie Horde Promo
Nightfall: Lisaveta Florescu

קופסה: רק הקופסה של ההרחבה קיימת והיא במצב מושלם
חוקים: ללא פגם - גם המקוריים וגם אלו שבאו עם ההרחבה
קלפים: חלק קטן מהם שוחקו פעם אחת ללא סליבים אבל כולם במצב מושלם
החלק הארי של הבסיס וכל קלפי ההרחבה עדיין חדשים בניילון
אינסרט: קיים וללא פגם - כולל גם את החוצצים וכמה ספוגים כדי למנוע מהקלפים לזוז ממקומם

מיקום: רחובות

1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
14. Board Game: Nerdy Inventions [Average Rating:5.56 Overall Rank:14347]
Ohad Ouziel
Israel
Tel Aviv
Israel
flag msg tools
badge
Avatar
mbmb
כחדש, לא מוסלב, שוחק 3-4 פעמים
קופסא - פינה מקופלת בצורה בלתי מורגשת ממש
איסנרט ללא פגמים
קלפים - כחדשים, לא מוסלבים
לוח - לא רלוונטי
חוקים כחדשים

המשחק עצמו לא גדול במיוחד, והוא משחק מניפולציות על קוביות וסוג של בניית דק עם אלמנט חידתי.

זמין בתל-אביב

1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
15. Board Game: Eight-Minute Empire [Average Rating:6.60 Overall Rank:1125]
Hanan Amar
Israel
flag msg tools
mbmbmbmbmb
משחק אסטרטגיה ובניית ממלכות זריז.
הקופסה - ללא פגם.
החלקים והקלפים - כולם ישנם וללא פגם.
הלוחות ללא פגם
הוראות באנגלית, ללא פגם.מסירה אפשרית בחיפה ובתל אביב.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
16. Board Game: Forbidden Island [Average Rating:6.81 Overall Rank:657]
Hanan Amar
Israel
flag msg tools
mbmbmbmbmb
משחק הרפתקאות שיתופי שבו צריך לאסוף אוצרות מאי שעומד להיעלם תחת הגלים. מתאים לילדים.

מצב הקופסה, האינסרט, החלקים וההוראות ללא פגם.
מגיע עם ספר הוראות בעברית, ערבית, רוסית ואנגלית.מסירה אפשרית בחיפה ובתל אביב.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
17. Board Game: Catan [Average Rating:7.18 Overall Rank:345] [Average Rating:7.18 Unranked]
Hanan Amar
Israel
flag msg tools
mbmbmbmbmb
משחק הסחר והתיישבות המפורסם, בגרסתו העברית, בהוצאת "הקוביה".
מצב המשחק כמו חדש, לא שוחק מעולם.
כל הקלפים, האריחים, והסמנים ישנם וללא פגם.
הקופסא החוקים והאינסרט ישנם וללא פגם.מסירה אפשרית בחיפה ובתל אביב.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
18. Board Game: Progress: Evolution of Technology [Average Rating:6.57 Overall Rank:1936]
Lior A
France
flag msg tools
Avatar
Progress Evolution of Technology
משחק בו כל שחקן הוא ציוולזציה שמתחרה על פיתוח טכנולגיות על פני כמה עידנים. tableau builder נחמד למי שאוהב קומבוים ו- engine builder.
המשחק כולל שתי הרחבות (באות עם הבסיס) וגם גירסאת סולו מוצלחת.

המשחק באנגלית ובמצב טוב מאוד.
מצב הקופסה, האינסרט, החלקים וההוראות ללא פגם1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
19. Board Game: Ancient Terrible Things [Average Rating:6.87 Overall Rank:1623]
Lior A
France
flag msg tools
Avatar
משחק עם תמה של קתולו אך לא בעולם שלו, בו שחקנים שטים במורד הנהר ומתומדדים עם
Ominous Encounter
בניסיון לפתור
Ancient Secret.

משחק dice manipulation
חמוד שמתאים ל2-4 של בו לכל שחקנים יש יכולות מיוחדות שהוא משיג במהלך משחק.

ביקורת חיובית של טום ווסל
https://www.youtube.com/watch?v=kK8LHKboc9I

גירסת קיקסטארטר, הכל מוסלב.
הכל במצב מעולה.
מצב האינסרט, החלקים וההוראות ללא פגם
מכה זניחה באחת הפינות של הקופסא, ראו תמונה.

1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
20. Board Game: Fearsome Floors [Average Rating:6.66 Overall Rank:1031]
Lior A
France
flag msg tools
Avatar
מבית היוצר של Power Grid.
משחק בו 2-7 שחקנים בורחים ממפלצת במבוך.

המשחק בגירסא הגרמנית אך הוא לא תלוי שפה בשום צורה.


ביקורת משבחת של טום ווסל:
https://www.youtube.com/watch?v=iple9e2_ceQ&t=3s

חלקים וקופסא במצב מעולה.1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
21. Board Game: Dokmus [Average Rating:7.14 Overall Rank:1761]
Lior A
France
flag msg tools
Avatar
משחק ממש מגניב ל2-4 שחקנים בו מתפרסים על שטחים במפה דינמית.

https://boardgamegeek.com/boardgame/199793/dokmus

ביקורת משבחת של טום ווסל:
https://www.youtube.com/watch?v=08wMBddq-0g

ביקורת של מינה שנתנה למשחק 5, מתוך 5.:
https://boardgamegeek.com/thread/1726042/minas-mini-review-d...

קופסא וחלקים במצב מעולה.1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
22. Board Game: Isle of Skye: From Chieftain to King [Average Rating:7.45 Overall Rank:173]
Oren S.
Israel
flag msg tools


נפתח ושוחק פעם אחת.
יש את כל החלקים, קופסא שמורה.
הכל ללא פגם.

שפת המשחק: אנגלית

מסירה בהוד השרון, כפר סבא, רעננה, ודרקוניקון


1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
23. Board Game: Broom Service [Average Rating:7.21 Overall Rank:447]
Oren S.
Israel
flag msg tools


נפתח ושוחק פעם אחת.
יש את כל החלקים, קופסא שמורה.
הכל ללא פגם.

שפת המשחק: אנגלית

מסירה בהוד השרון, כפר סבא, רעננה, ודרקוניקון

1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
24. Board Game: Between Two Cities [Average Rating:7.05 Overall Rank:540]
Oren S.
Israel
flag msg tools
נפתח ושוחק פעם אחת.
יש את כל החלקים, קופסא שמורה.
הכל ללא פגם.

שפת המשחק: אנגלית

מסירה בהוד השרון, כפר סבא, רעננה, ודרקוניקון

2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
25. Board Game: Family Business [Average Rating:6.08 Overall Rank:2850]
Oren S.
Israel
flag msg tools

נפתח ושוחק פעם אחת.
יש את כל החלקים, קופסא שמורה.
הכל ללא פגם.

שפת המשחק: אנגלית

מסירה בהוד השרון, כפר סבא, רעננה, ודרקוניקון


1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [11]  |  
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [11]  |