#8 Polski MatHandel (Polish Math Trade)
Adam Badura
Poland
Wrocław
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
51 
 Thumb up
10.51
 tip
 Hide
Informacje Ogólne

MatHandel jest akcją zbiorowej wymiany gier planszowych na inne gry planszowe. Głównym celem jest dobra zabawa, choć można też starać się zrobić na tym jakiś interes (uczciwy!) - jak na przykład zdobycie trudno dostępnej gry.

Więcej informacji znaleźć można na forum lub przeglądając listy poprzednich edycji.

Wiążące zasady nie uległy zaostrzeniu od poprzedniej edycji, więc wszyscy obeznani z zasadami mogą darować sobie dalsze czytanie.

Poprzednie Edycje

Pierwsza
Druga
Trzecia
Trzecia i pół
Czwarta
Piąta
Szósta
Siódma

Zasady

Cała akcja rozgrywa się w trzech etapach, łącznie od 28 lutego 2011 do 21 marca 2011.

Etap I (28 lutego - 13 marca)

Pierwszy etap rozpoczyna się 28 lutego i trwa do końca (do północy) 13 marca.

W etapie tym wszyscy uczestnicy dodają do tej listy gry jakie chcą wymienić. Czym więcej gier dodamy tym większa szansa na wymiany. Zachęcam do dużej aktywności na tym etapie, albowiem nic ona nie kosztuje i nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Gdy bowiem przyjdzie do deklarowania chęci faktycznych wymian (w etapie II) to zawsze możemy zrezygnować z wymiany jakichś (a nawet wszystkich!) gier jakie w tym etapie zadeklarujemy.

Akcja dotyczy wymiany gier planszowych, dlatego innych przedmiotów nie należy dodawać (w tym gier komputerowych/konsolowych czy pieniędzy). Gry mogą być używane lub nowe. Możemy ich nawet nie mieć, ale jeśli je wymienimy to będziemy musieli je jakoś zdobyć (na przykład kupić!), żeby wymiany dokonać.

Wymogi i zalecenia (wymogi bez zmian od poprzedniej edycji)
1) Każdy wpis jest ofertą. Nie należy dodawać na listę wpisów które nie mają być ofertami gier na wymianę.
2) Wpisy i komentarze z ofertami raz na listę dodane nie mogą zostać usunięte. Natomiast samą treść wpisu/komentarza można zmieniać, w szczególności można w niej napisać, że ta oferta jest już nieaktualna. (Zalecam wyedytowanie takiego wpisu/komentarza na treść "nieaktualne".)
3) Każdy wpis na listę to jedna gra stanowiąca pojedynczą ofertę. Jeśli ofertą ma być zestaw gier (na przykład gra i dodatki do niej) to owe dodatkowe elementy należy umieścić jako komentarze do wpisu, każda w oddzielnym komentarzu.
4) Każdy wpis i komentarz powinien zawierać informacje o stanie gry (nowa/używana, stopień uszkodzeń, kompletność, ...), wydaniu, wersji językowej i ewentualnych ograniczeniach w dostawie (domyślnie przyjmujemy możliwość wysyłki na terenie kraju na koszt nadawcy). Warto zwrócić uwagę, że komentarze nie mają zdjęcia i tytułu gry. By więc ułatwić identyfikację można ręcznie dodać zdjęcie do komentarza.
5) Warto dodać we wpisie nick z forum Gry-Planszowe.pl (jeśli takowy mamy) dla zwiększenia wiarygodności. Jednak nie jest to wymagane.
6) Warto przy dodawaniu wpisu zadać sobie trud i wybrać obrazek który pasuje do naszej edycji. To ułatwia identyfikację i zmniejsza ryzyko pomyłki.
7) Nie polecam dodawania komentarzy do wpisów nie będących ofertami. Jeśli chcemy o coś zapytać czy poprosić o wyjaśnienie to lepiej napisać GeekMail'a do autora wpisu i poprosić o wyjaśnienie (a autor powinien poprawić wpis tak żeby rozwiać wątpliwości innych uczestników).
8) Nie polecam dodawania komentarzy do samej listy. Do dyskusji niech służy właściwy wątek na forum.
9) Zainteresowanie jakąś pozycją można wyrazić dając jej "kciuka". Nie jest to ani wymagane ani wiążące, ale pozwala właścicielowi zorientować się w zainteresowaniu ofertą.

Etap II (14 marca - 20 marca)

Drugi etap rozpoczyna się 14 marca i trwa do końca (do północy) 20 marca.

W etapie tym wszyscy uczestnicy wysyłają do mnie GeekMail'a z listą wymian. Brak takiego GeekMail'a to brak wymian dla tego uczestnika (nikt nie dostanie jego/jej gier ani on/ona nie dostanie żadnej gry). Proszę zatytułować GeekMail'a „MatHandel #8 – Lista wymian”.

Lista wymian to ciąg linii tekstu, każda w następującym formacie:
(NICK) NUMER_MOJEJ_GRY : NUMER_GRY_1 NUMER_GRY_2 ... NUMER_GRY_n
gdzie: NICK to nasz nick na BGG, NUMER_MOJEJ_GRY to numer naszej oferty (gry) dla której podajemy listę wymian (numer to liczba porządkowa wpisu na liście), NUMER_GRY_1, NUMER_GRY_2, ..., NUMER_GRY_n to numery (ponownie liczby porządkowe wpisów) gier które nas interesują w zamian za grę NUMER_MOJEJ_GRY. Lista wymian może być pusta, co oznacza, że gry NUMER_MOJEJ_GRY nie chcemy wymienić w ogóle. Lista ta może być dowolnie długa. Kolejność na liście ma znaczenie, określa bowiem nasz stopień zainteresowania, czym bliżej początku tym bardziej nas taka wymiana interesuje, czym bliżej końca tym mniej. Dodatkowo na liście może pojawić się średnik (;) który jeszcze bardziej wzmacnia kolejność. Gry za średnikiem interesują nas w wymianie dużo mniej niż te przed średnikiem.

Przykład (hipotetyczny):
(adambadura) 12 : 3 7 ; 11 28
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce za swoją grę przedstawioną we wpisie 12 z tej listy grę z wpisy 3 lub ewentualnie grę z wpisu 7. Dużo mniej chętnie, ale ciągle akceptowalnie, gotów jest się wymienić na grę z wpisy 11 lub grę z wpisu 28. Jeśli dojdzie do wymiany i użytkownik adambadura będzie musiał oddać komuś grę 12 to na pewno dostanie za nią jedną z gier 3, 7, 11 lub 28 i nic innego. Musi się jednak liczyć z tym, że może to być owo 28 a nie 3.

Popularne tytuły często pojawiają się na liście (są zgłaszane do wymiany) wiele razy. Na ogół jest nam obojętne którą konkretnie sztukę dostaniemy, ale chcemy tylko jedną, a nie więcej. Tak więc jeśli oferujemy na wymianę więcej niż jedną grę, a chcemy w zamian jakiś tytuł który ma więcej niż jedną sztukę to musimy użyć dodatkowej sztuczki w postaci nazwanej listy.

Nazwane listy mają ten sam format co wcześniej opisane listy wymian, z tą jedynie różnicą, że zamiast numeru naszej gry (NUMER_MOJEJ_GRY) podajemy nazwę listy rozpoczynającą się od znaku procenta (%). Nazwy takiej (razem z owym procentem) możemy dalej używać w listach wymian (i w listach nazwanych) tak jakby była to jedna gra.

Przykład (hipotetyczny)
(adambadura) %BRASS : 3 7 24 119
(adambadura) 5 : X X %BRASS X X
(adambadura) 16 : X %BRASS X X X
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce w wymianie dostać jedną z gier (3, 7, 24 lub 119) ale tylko jedną. System ustalający wymiany zapewni więc, że nie stanie się tak iż adambadura dostanie za grę 5 grę 3, a za grę 16 grę 7. Warto zwrócić uwagę, że oczywiście gry wymienione na takiej nazwanej liście mogą być zupełnie różne, ale na ogół korzystamy z tego do oznaczania wielu wystąpień tej samej gry.

Takie wpisy, każdy w osobnej linii, uczestnicy robią dla każdej gry w ofercie i wysyłają to do mnie. (Jeśli ktoś nie uwzględni wymian dla jakichś swoich gier to ich nie wymieni.) Tekstu nie formatujemy ani nie upiększamy w żaden sposób. Choć dopuszczam zmianę zdania i aktualizację listy wymian, to jednak upraszam o nie nadużywanie tego.

Zalecam, żeby uczestnicy nie chcący wymienić jakiejś gry wysyłali dla niej pustą listę wymian, a nie pomijali ją zupełnie. W ten sposób nie będę miał wątpliwości, że ten ktoś nie chce wymienić tej gry, a nie że zapomniał o niej. (To się uogólnia też na przypadek, że ktoś nie chce wymienić żadnej gry.)

Etap III (21 marca - …)

W tym etapie wyznaczam ostateczne wymiany i publikuję je (mam zamiar uczynić to 21 marca, raczej bliżej 00:00 niż 24:00 – ale nie mogę tego obiecać).

Od ogłoszenia wyników daję 24 godziny na zgłaszanie zażaleń. Z góry odrzucać będę zwykłe niezadowolenia. Pod uwagę brane są tylko ewidentne błędy czy literówki. Zażalenia rozpatruję ja i nie ma wyższych instancji. Po tym czasie (w którym wyniki mogą się zmieniać) ogłoszę ostateczny koniec i można będzie przejść do wymian.

Dalej uczestnicy wymieniają się danymi adresowymi za pomocą GeekMail'i. Ważne jest użycie (przynajmniej do pierwszego kontaktu, jak potem dalej będzie wyglądała komunikacja to już sprawa uczestników) GeekMail'i bo biorąc pod uwagę uwarunkowania realizacji akcji to jedyny pewny sposób. Zaleca się, by to odbiorca podał dane adresowe (czy co tam innego trzeba) nadawcy, więc to na odbiorcy winien wykazać się inicjatywą.

Informacje Końcowe

Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za wyniki akcji. Nieuczciwi uczestnicy są rzadkością, ale jednak zdarzają się. Podobnie nie dość wnikliwe opisy stanu używanych gier też miewają miejsce. Upraszam więc o uwagę i rozwagę. Także przy przygotowywaniu list wymian, byśmy nie byli nieprzyjemnie zaskoczeni.

W sprawach „administracyjnych” należy kontaktować się ze mną. Preferuję GeekMail'a z tytułem zaczynającym się od „MatHandel #8 – ”. Można też pisać na forum.
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
[1]  Prev «  2 , 3 , 4 , 5 , 6  Next »  [27]  |  
76. Board Game: The Golden City [Average Rating:6.60 Overall Rank:2098]
Rafal Kulinski
Poland
Wrocław
Lower Silesia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: gra nowa, w oryginalnej folii
Wersja językowa: PL

Pokrywam koszty wysyłki w granicach Polski.
Możliwy odbiór osobisty: Wrocław.

Nick na forum gry-planszowe: MisterC
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
77. Board Game: The Market of Alturien [Average Rating:5.39 Overall Rank:17075]
Pawel Bulacz
Poland
Kraków
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: używana, w dobrym stanie (zdobyta z MatHandlu #4 od Veridiany)
W grze brakuje oryginalnych banknotów - zastąpione zostały kryształkami kolorowymi. Otarte pudełko, pociemniałe brzegi kart - karty w czasie rozgrywki są mniej istotne i leżą na stole.

język: DE
wersja niemiecka, instrukcja polska dołączona, gra niezależna językowo

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.
możliwy odbiór: Kraków, Częstochowa

nick na forum gry-planszowe: pabula
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
78. Board Game: Power Grid: Factory Manager [Average Rating:6.87 Overall Rank:829]
Tomasz Bosiacki
Poland
flag msg tools
mbmbmb
Stan: bdb, po 3-4 partyjkach, wszystko w woreczkach
Wersja językowa: PL

Pokrywam koszty wysyłki w granicach Polski.

Nick na forum gry-planszowe: grucha
7 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
79. Board Game: Assyria [Average Rating:6.88 Overall Rank:1576]
Tomasz Bosiacki
Poland
flag msg tools
mbmbmb
Stan: bdb, po 2 partyjkach, wszystko w woreczkach
Wersja językowa: ENG

Pokrywam koszty wysyłki w granicach Polski.

Nick na forum gry-planszowe: grucha
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
80. Board Game: Piraci: Córka Gubernatora [Average Rating:5.93 Overall Rank:13809]
Pawel Kielc
Poland
flag msg tools
mbmbmbmbmb
stan: idealny, grana 3 razy.
język: PL

Pokrywam koszty wysyłki.
możliwy odbiór: Gliwice, Zabrze, międzyPionek

nick na forum gry-planszowe: tiamat

Instrukcja PL.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
81. Board Game: Lost Valley [Average Rating:6.76 Overall Rank:1599]
Pawel Kielc
Poland
flag msg tools
mbmbmbmbmb
stan: idealny, grana 1 raz.
język: DE
Gra całkowicie niezależna językowo

Pokrywam koszty wysyłki.
możliwy odbiór: Gliwice, Zabrze, międzyPionek

nick na forum gry-planszowe: tiamat

Instrukcja DE, EN, FR.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
82. Board Game: Deukalion [Average Rating:5.95 Overall Rank:9207]
Pawel Kielc
Poland
flag msg tools
mbmbmbmbmb
stan: idealny, grana 1 raz.
język: DE

Pokrywam koszty wysyłki.
możliwy odbiór: Gliwice, Zabrze, międzyPionek

nick na forum gry-planszowe: tiamat

Instrukcja PL wydrukowana w kolorze.
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
83. Board Game: Buccaneer [Average Rating:6.28 Overall Rank:2637]
Pawel Kielc
Poland
flag msg tools
mbmbmbmbmb
stan: idealny, grana 1 raz.
język: wydanie międzynarodowe
Gra całkowicie niezależna językowo

Pokrywam koszty wysyłki.
możliwy odbiór: Gliwice, Zabrze, międzyPionek

nick na forum gry-planszowe: tiamat

Instrukcja PL.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
84. Board Game: Ausbrecher AG [Average Rating:6.07 Overall Rank:7127]
Pawel Kielc
Poland
flag msg tools
mbmbmbmbmb
stan: dobry, pudełko mocno poobcierane, komponenty gry w stanie bardzo dobrym.
język: DE
Gra całkowicie niezależna językowo

Pokrywam koszty wysyłki.
możliwy odbiór: Gliwice, Zabrze, międzyPionek

nick na forum gry-planszowe: tiamat

Instrukcja EN.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
85. Board Game: Il Principe [Average Rating:6.43 Overall Rank:2672]
Pawel Kielc
Poland
flag msg tools
mbmbmbmbmb
stan: idealny, po jednej rozgrywce
język: DE.

Pokrywam koszty wysyłki.
możliwy odbiór: Gliwice, Zabrze, międzyPionek

nick na forum gry-planszowe: tiamat

Gra zawierająca krótkie napisy na 5 kartach w języku niemieckim,
kompletnie nie wpływające na rozgrywkę. Kolorowa instrukcja EN, DE.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
86. Board Game: Amun-Re [Average Rating:7.33 Overall Rank:316]
Pawel Kielc
Poland
flag msg tools
mbmbmbmbmb
stan: bardzo dobry, po kilku rozgrywkach.
język: DE
Gra całkowicie niezależna językowo

Pokrywam koszty wysyłki.
możliwy odbiór: Gliwice, Zabrze, międzyPionek

nick na forum gry-planszowe: tiamat

Instrukcja DE, EN.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
87. Board Game: Leonardo da Vinci [Average Rating:6.76 Overall Rank:1180]
Pawel Kielc
Poland
flag msg tools
mbmbmbmbmb
stan: bardzo dobry/idealny.
język: DE
Gra całkowicie niezależna językowo

Pokrywam koszty wysyłki.
możliwy odbiór: Gliwice, Zabrze, międzyPionek

nick na forum gry-planszowe: tiamat

Instrukcja DE, EN.
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
88. Board Game: Dominion [Average Rating:7.63 Overall Rank:83] [Average Rating:7.63 Unranked]
Finland
Rauma
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Wydanie: Polskie
Stan: Idealny

Wysyłka w Polce: pokrywam koszt, w Krakowie możliwy odbiór osobisty

Nick na forum gry planszowe: Yoshi
6 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
89. Board Game: Dominion: Intrigue [Average Rating:7.73 Overall Rank:64] [Average Rating:7.73 Unranked]
Finland
Rauma
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
NIEAKTUALNE
5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
90. Board Game: Sid Meier's Civilization: The Board Game [Average Rating:7.43 Overall Rank:220]
Finland
Rauma
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Wydanie: Angielskie
Stan: Idealny

Wysyłka w Polce: pokrywam koszt, w Krakowie możliwy odbiór osobisty

Nick na forum gry planszowe: Yoshi


Do gry dorzucam polskie zasady.
9 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
91. Board Game: Kingdoms [Average Rating:6.64 Overall Rank:1214]
Finland
Rauma
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Wydanie: Angielskie (gra niezależna językowo)
Stan: dobry

Wysyłka w Polce: pokrywam koszt, w Krakowie możliwy odbiór osobisty

Nick na forum gry planszowe: Yoshi


Do gry dorzucam polskie zasady.
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
92. Board Game: Przeklęta Kopalnia [Average Rating:4.78 Unranked]
Finland
Rauma
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Wydanie: Polskie
Stan: Idealny

Wysyłka w Polce: pokrywam koszt, w Krakowie możliwy odbiór osobisty

Nick na forum gry planszowe: Yoshi
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
93. Board Game: Pandemic [Average Rating:7.62 Overall Rank:84]
Finland
Rauma
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
NIEAKTUALNE
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
94. Board Game: Vampire: Dark Influences [Average Rating:5.36 Overall Rank:17336]
Michal Marcinkowski
Poland
Luboń
flag msg tools
mbmbmbmbmb
stan: używana; wszystkie karty Zdarzeń zafoliowane, karty Spokrewnionych lekko wytarte na brzegach

język: angielski; na BGG dostępna polska instrukcja oraz tłumaczenie wszystkich kart

na życzenie mogę zrobić zdjęcia gry i przesłać je mailem zainteresowanym

Pokrywam koszty wysyłki
możliwy odbiór: Poznań, Września
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
95. Board Game: Fury of Dracula (Second Edition) [Average Rating:7.14 Overall Rank:485]
Michal Marcinkowski
Poland
Luboń
flag msg tools
mbmbmbmbmb
stan: gra rozłożona 3-4 razy; praktycznie brak oznak używania
język: gra w języku angielskim, jednak wszystkie karty Zdarzeń, Przedmiotów, Taktyk, itp. zostały spolszczone (przetłumaczono tekst na obrazku, wydrukowano i włożono w koszulkę). Nie spolszczono jedynie kart Lokacji Draculi oraz instrukcji, która jest już dostępna w polskiej wersji m. in. na BGG

na życzenie mogę zrobić zdjęcia gry i przesłać je mailem zainteresowanym

Pokrywam koszty wysyłki
możliwy odbiór: Poznań, Września
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
96. Board Game: Apples to Apples [Average Rating:5.84 Overall Rank:4169] [Average Rating:5.84 Unranked]
p p
msg tools
Microbadge: Legia Warszawa fanMicrobadge: Game of ThronesMicrobadge: S.H.I.E.L.D. fanMicrobadge: 5 Year Geek Veteran
stan: idealny (po 1 partii)
język: PL

Pokrywam koszty wysyłki.
możliwy odbiór: Warszawa

nick na forum gry-planszowe: enigma
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
97. Board Game: Zakazana Planeta [Average Rating:5.50 Unranked]
p p
msg tools
Microbadge: Legia Warszawa fanMicrobadge: Game of ThronesMicrobadge: S.H.I.E.L.D. fanMicrobadge: 5 Year Geek Veteran
stan: bardzo dobry, grana 2 razy
język: PL

Pokrywam koszty wysyłki.
możliwy odbiór: Warszawa

nick na forum gry-planszowe: enigma
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
98. Board Game: Super Farmer [Average Rating:5.64 Overall Rank:11821]
p p
msg tools
Microbadge: Legia Warszawa fanMicrobadge: Game of ThronesMicrobadge: S.H.I.E.L.D. fanMicrobadge: 5 Year Geek Veteran
Wersja DELUXE - piękne plastikowe figurki zwierzątek, fajne duże kostki.

stan: bardzo dobry, praktycznie to nigdy nie była grana
język: PL

Pokrywam koszty wysyłki.
możliwy odbiór: Warszawa

nick na forum gry-planszowe: enigma
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
99. Board Game: Ca$h 'n Gun$: Yakuzas [Average Rating:6.53 Unranked] [Average Rating:6.53 Unranked]
Jarry Teo
Poland
Warsaw
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Stan: w stanie idealnym (tylko rozpakowana, niegrana niestety)

język: UK (gra niezależna językowo)

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski

Możliwy odbiór: Warszawa

Nick na forum gry-planszowe: veljarek
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
100. Board Game: Gambit 7 [Average Rating:6.69 Overall Rank:3114]
Jarry Teo
Poland
Warsaw
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Stan: w stanie bardzo dobrym (grana kilka razy - ja dbam o swoje gry)

język: UK + gra zależna językowo)

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski

Możliwy odbiór: Warszawa

Nick na forum gry-planszowe: veljarek

2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
[1]  Prev «  2 , 3 , 4 , 5 , 6  Next »  [27]  |  
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
[1]  Prev «  2 , 3 , 4 , 5 , 6  Next »  [27]  |