#8 Polski MatHandel (Polish Math Trade)
Adam Badura
Poland
Wrocław
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
51 
 Thumb up
10.51
 tip
 Hide
Informacje Ogólne

MatHandel jest akcją zbiorowej wymiany gier planszowych na inne gry planszowe. Głównym celem jest dobra zabawa, choć można też starać się zrobić na tym jakiś interes (uczciwy!) - jak na przykład zdobycie trudno dostępnej gry.

Więcej informacji znaleźć można na forum lub przeglądając listy poprzednich edycji.

Wiążące zasady nie uległy zaostrzeniu od poprzedniej edycji, więc wszyscy obeznani z zasadami mogą darować sobie dalsze czytanie.

Poprzednie Edycje

Pierwsza
Druga
Trzecia
Trzecia i pół
Czwarta
Piąta
Szósta
Siódma

Zasady

Cała akcja rozgrywa się w trzech etapach, łącznie od 28 lutego 2011 do 21 marca 2011.

Etap I (28 lutego - 13 marca)

Pierwszy etap rozpoczyna się 28 lutego i trwa do końca (do północy) 13 marca.

W etapie tym wszyscy uczestnicy dodają do tej listy gry jakie chcą wymienić. Czym więcej gier dodamy tym większa szansa na wymiany. Zachęcam do dużej aktywności na tym etapie, albowiem nic ona nie kosztuje i nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Gdy bowiem przyjdzie do deklarowania chęci faktycznych wymian (w etapie II) to zawsze możemy zrezygnować z wymiany jakichś (a nawet wszystkich!) gier jakie w tym etapie zadeklarujemy.

Akcja dotyczy wymiany gier planszowych, dlatego innych przedmiotów nie należy dodawać (w tym gier komputerowych/konsolowych czy pieniędzy). Gry mogą być używane lub nowe. Możemy ich nawet nie mieć, ale jeśli je wymienimy to będziemy musieli je jakoś zdobyć (na przykład kupić!), żeby wymiany dokonać.

Wymogi i zalecenia (wymogi bez zmian od poprzedniej edycji)
1) Każdy wpis jest ofertą. Nie należy dodawać na listę wpisów które nie mają być ofertami gier na wymianę.
2) Wpisy i komentarze z ofertami raz na listę dodane nie mogą zostać usunięte. Natomiast samą treść wpisu/komentarza można zmieniać, w szczególności można w niej napisać, że ta oferta jest już nieaktualna. (Zalecam wyedytowanie takiego wpisu/komentarza na treść "nieaktualne".)
3) Każdy wpis na listę to jedna gra stanowiąca pojedynczą ofertę. Jeśli ofertą ma być zestaw gier (na przykład gra i dodatki do niej) to owe dodatkowe elementy należy umieścić jako komentarze do wpisu, każda w oddzielnym komentarzu.
4) Każdy wpis i komentarz powinien zawierać informacje o stanie gry (nowa/używana, stopień uszkodzeń, kompletność, ...), wydaniu, wersji językowej i ewentualnych ograniczeniach w dostawie (domyślnie przyjmujemy możliwość wysyłki na terenie kraju na koszt nadawcy). Warto zwrócić uwagę, że komentarze nie mają zdjęcia i tytułu gry. By więc ułatwić identyfikację można ręcznie dodać zdjęcie do komentarza.
5) Warto dodać we wpisie nick z forum Gry-Planszowe.pl (jeśli takowy mamy) dla zwiększenia wiarygodności. Jednak nie jest to wymagane.
6) Warto przy dodawaniu wpisu zadać sobie trud i wybrać obrazek który pasuje do naszej edycji. To ułatwia identyfikację i zmniejsza ryzyko pomyłki.
7) Nie polecam dodawania komentarzy do wpisów nie będących ofertami. Jeśli chcemy o coś zapytać czy poprosić o wyjaśnienie to lepiej napisać GeekMail'a do autora wpisu i poprosić o wyjaśnienie (a autor powinien poprawić wpis tak żeby rozwiać wątpliwości innych uczestników).
8) Nie polecam dodawania komentarzy do samej listy. Do dyskusji niech służy właściwy wątek na forum.
9) Zainteresowanie jakąś pozycją można wyrazić dając jej "kciuka". Nie jest to ani wymagane ani wiążące, ale pozwala właścicielowi zorientować się w zainteresowaniu ofertą.

Etap II (14 marca - 20 marca)

Drugi etap rozpoczyna się 14 marca i trwa do końca (do północy) 20 marca.

W etapie tym wszyscy uczestnicy wysyłają do mnie GeekMail'a z listą wymian. Brak takiego GeekMail'a to brak wymian dla tego uczestnika (nikt nie dostanie jego/jej gier ani on/ona nie dostanie żadnej gry). Proszę zatytułować GeekMail'a „MatHandel #8 – Lista wymian”.

Lista wymian to ciąg linii tekstu, każda w następującym formacie:
(NICK) NUMER_MOJEJ_GRY : NUMER_GRY_1 NUMER_GRY_2 ... NUMER_GRY_n
gdzie: NICK to nasz nick na BGG, NUMER_MOJEJ_GRY to numer naszej oferty (gry) dla której podajemy listę wymian (numer to liczba porządkowa wpisu na liście), NUMER_GRY_1, NUMER_GRY_2, ..., NUMER_GRY_n to numery (ponownie liczby porządkowe wpisów) gier które nas interesują w zamian za grę NUMER_MOJEJ_GRY. Lista wymian może być pusta, co oznacza, że gry NUMER_MOJEJ_GRY nie chcemy wymienić w ogóle. Lista ta może być dowolnie długa. Kolejność na liście ma znaczenie, określa bowiem nasz stopień zainteresowania, czym bliżej początku tym bardziej nas taka wymiana interesuje, czym bliżej końca tym mniej. Dodatkowo na liście może pojawić się średnik (;) który jeszcze bardziej wzmacnia kolejność. Gry za średnikiem interesują nas w wymianie dużo mniej niż te przed średnikiem.

Przykład (hipotetyczny):
(adambadura) 12 : 3 7 ; 11 28
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce za swoją grę przedstawioną we wpisie 12 z tej listy grę z wpisy 3 lub ewentualnie grę z wpisu 7. Dużo mniej chętnie, ale ciągle akceptowalnie, gotów jest się wymienić na grę z wpisy 11 lub grę z wpisu 28. Jeśli dojdzie do wymiany i użytkownik adambadura będzie musiał oddać komuś grę 12 to na pewno dostanie za nią jedną z gier 3, 7, 11 lub 28 i nic innego. Musi się jednak liczyć z tym, że może to być owo 28 a nie 3.

Popularne tytuły często pojawiają się na liście (są zgłaszane do wymiany) wiele razy. Na ogół jest nam obojętne którą konkretnie sztukę dostaniemy, ale chcemy tylko jedną, a nie więcej. Tak więc jeśli oferujemy na wymianę więcej niż jedną grę, a chcemy w zamian jakiś tytuł który ma więcej niż jedną sztukę to musimy użyć dodatkowej sztuczki w postaci nazwanej listy.

Nazwane listy mają ten sam format co wcześniej opisane listy wymian, z tą jedynie różnicą, że zamiast numeru naszej gry (NUMER_MOJEJ_GRY) podajemy nazwę listy rozpoczynającą się od znaku procenta (%). Nazwy takiej (razem z owym procentem) możemy dalej używać w listach wymian (i w listach nazwanych) tak jakby była to jedna gra.

Przykład (hipotetyczny)
(adambadura) %BRASS : 3 7 24 119
(adambadura) 5 : X X %BRASS X X
(adambadura) 16 : X %BRASS X X X
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce w wymianie dostać jedną z gier (3, 7, 24 lub 119) ale tylko jedną. System ustalający wymiany zapewni więc, że nie stanie się tak iż adambadura dostanie za grę 5 grę 3, a za grę 16 grę 7. Warto zwrócić uwagę, że oczywiście gry wymienione na takiej nazwanej liście mogą być zupełnie różne, ale na ogół korzystamy z tego do oznaczania wielu wystąpień tej samej gry.

Takie wpisy, każdy w osobnej linii, uczestnicy robią dla każdej gry w ofercie i wysyłają to do mnie. (Jeśli ktoś nie uwzględni wymian dla jakichś swoich gier to ich nie wymieni.) Tekstu nie formatujemy ani nie upiększamy w żaden sposób. Choć dopuszczam zmianę zdania i aktualizację listy wymian, to jednak upraszam o nie nadużywanie tego.

Zalecam, żeby uczestnicy nie chcący wymienić jakiejś gry wysyłali dla niej pustą listę wymian, a nie pomijali ją zupełnie. W ten sposób nie będę miał wątpliwości, że ten ktoś nie chce wymienić tej gry, a nie że zapomniał o niej. (To się uogólnia też na przypadek, że ktoś nie chce wymienić żadnej gry.)

Etap III (21 marca - …)

W tym etapie wyznaczam ostateczne wymiany i publikuję je (mam zamiar uczynić to 21 marca, raczej bliżej 00:00 niż 24:00 – ale nie mogę tego obiecać).

Od ogłoszenia wyników daję 24 godziny na zgłaszanie zażaleń. Z góry odrzucać będę zwykłe niezadowolenia. Pod uwagę brane są tylko ewidentne błędy czy literówki. Zażalenia rozpatruję ja i nie ma wyższych instancji. Po tym czasie (w którym wyniki mogą się zmieniać) ogłoszę ostateczny koniec i można będzie przejść do wymian.

Dalej uczestnicy wymieniają się danymi adresowymi za pomocą GeekMail'i. Ważne jest użycie (przynajmniej do pierwszego kontaktu, jak potem dalej będzie wyglądała komunikacja to już sprawa uczestników) GeekMail'i bo biorąc pod uwagę uwarunkowania realizacji akcji to jedyny pewny sposób. Zaleca się, by to odbiorca podał dane adresowe (czy co tam innego trzeba) nadawcy, więc to na odbiorcy winien wykazać się inicjatywą.

Informacje Końcowe

Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za wyniki akcji. Nieuczciwi uczestnicy są rzadkością, ale jednak zdarzają się. Podobnie nie dość wnikliwe opisy stanu używanych gier też miewają miejsce. Upraszam więc o uwagę i rozwagę. Także przy przygotowywaniu list wymian, byśmy nie byli nieprzyjemnie zaskoczeni.

W sprawach „administracyjnych” należy kontaktować się ze mną. Preferuję GeekMail'a z tytułem zaczynającym się od „MatHandel #8 – ”. Można też pisać na forum.
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
[1]  Prev «  3 , 4 , 5 , 6 , 7  Next »  [27]  |  
101. Board Game: Vikings [Average Rating:7.26 Overall Rank:381]
Board Game: Vikings
Jarry Teo
Poland
Warsaw
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Stan: w stanie bardzo dobrym

język: PL

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski

Możliwy odbiór: Warszawa

Nick na forum gry-planszowe: veljarek
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
102. Board Game: Kolejka [Average Rating:6.72 Overall Rank:1444]
Board Game: Kolejka
Jarry Teo
Poland
Warsaw
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Stan: w stanie idealnym w folii

język: PL

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski

Możliwy odbiór: Warszawa

Nick na forum gry-planszowe: veljarek
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
103. Board Game: Union Pacific [Average Rating:7.22 Overall Rank:598]
Board Game: Union Pacific
Jarry Teo
Poland
Warsaw
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Stan: w stanie idealnym (tylko rozpakowana, niegrana niestety)

język: DE

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski

Możliwy odbiór: Warszawa

Nick na forum gry-planszowe: veljarek
5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
104. Board Game: Maharaja: The Game of Palace Building in India [Average Rating:7.14 Overall Rank:628]
Board Game: Maharaja: The Game of Palace Building in India
Jarry Teo
Poland
Warsaw
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Stan: w stanie idealnym (tylko rozpakowana, niegrana niestety)

język: DE

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski

Możliwy odbiór: Warszawa

Nick na forum gry-planszowe: veljarek
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
105. Board Game: The Pillars of the Earth [Average Rating:7.30 Overall Rank:262]
Board Game: The Pillars of the Earth
Bartosz Sabik
Poland
Kraków
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Wydanie: Polskie (Galakta)
Stan: bdb

Wysyłka: pokrywam koszt, w Krakowie możliwy odbiór osobisty

Nick na forum gry planszowe: bsabik
7 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
106. Board Game: Lord of the Rings: The Confrontation [Average Rating:7.20 Overall Rank:487]
Board Game: Lord of the Rings: The Confrontation
Jarosław Czaja
Poland
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Stan: bardzo dobry; leciutkie wgniecenie jednego rogu - widoczne dopiero z bliska

Edycja: polska

Mogę wysłać Pocztą na terenie Polski lub

odbiór osobisty w Warszawie

Nick na forum gry-planszowe: Geko
5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
107. Board Game: The Pillars of the Earth [Average Rating:7.30 Overall Rank:262]
Board Game: The Pillars of the Earth
Leszek W. Kowalski
Poland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: używana, stan bardzo dobry - jeden ludzik jest bez nogi (od początku)
język: PL (wersja w pełni spolonizowana)


Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.
możliwy odbiór: Międzypionek, Gliwice

nick na forum gry-planszowe: asiok
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
108. Board Game: Galaxy Trucker [Average Rating:7.42 Overall Rank:165]
Board Game: Galaxy Trucker
Jarosław Czaja
Poland
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Stan: bardzo dobry

Edycja: polska

Mogę wysłać Pocztą na terenie Polski lub

odbiór osobisty w Warszawie

Nick na forum gry-planszowe: Geko
6 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
109. Board Game: SET [Average Rating:6.49 Overall Rank:1335]
Board Game: SET
z raf
Poland
flag msg tools
mb
stan: nie grana, karty jeszcze w folii wydanie jak na zdjęciu Ravensburger 2005
język: DE

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.
możliwy odbiór: czasem Gdynia
nick na forum gry-planszowe: tantar
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
110. Board Game: Siena [Average Rating:6.14 Overall Rank:4537]
Board Game: Siena
Leszek W. Kowalski
Poland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: gra używana w stanie dobrym
język: angielsko-niemiecko-włoska + drukowana polska instrukcja (gra całkowicie niezależna językowo)

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.
możliwy odbiór: Międzypionek, Gliwice

nick na forum gry-planszowe: asiok
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
111. Board Game: Ostia [Average Rating:5.83 Overall Rank:7602]
Board Game: Ostia
z raf
Poland
flag msg tools
mb
stan: bardzo dobry
język: DE

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.
możliwy odbiór: czasem Gdynia
nick na forum gry-planszowe: tantar
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
112. Board Game: Trybiki [Average Rating:4.43 Unranked]
Board Game: Trybiki
Mateusz Pitulski
Poland
Toruń
flag msg tools
designer
publisher
Avatar
Microbadge: Game Group OrganizerMicrobadge: Detective: A Modern Crime Board Game fanMicrobadge: Blossoms fanMicrobadge: Wolfgang Warsch fanMicrobadge: Rules Addict - I read rules before I go to bed
stan: idealny, w folii
język: PL

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski
Możliwy odbiór osobisty w Toruniu
Nick na forum gry-planszowe.pl: JAskier
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
113. Board Game: Magnum Sal [Average Rating:7.00 Overall Rank:1493]
Board Game: Magnum Sal
Mateusz Pitulski
Poland
Toruń
flag msg tools
designer
publisher
Avatar
Microbadge: Game Group OrganizerMicrobadge: Detective: A Modern Crime Board Game fanMicrobadge: Blossoms fanMicrobadge: Wolfgang Warsch fanMicrobadge: Rules Addict - I read rules before I go to bed
NIEAKTUALNE!!!!
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
114. Board Game: Tal der Abenteuer: Die Schatzsuche im Himalaja [Average Rating:5.88 Overall Rank:7943]
Board Game: Tal der Abenteuer: Die Schatzsuche im Himalaja
Mateusz Pitulski
Poland
Toruń
flag msg tools
designer
publisher
Avatar
Microbadge: Game Group OrganizerMicrobadge: Detective: A Modern Crime Board Game fanMicrobadge: Blossoms fanMicrobadge: Wolfgang Warsch fanMicrobadge: Rules Addict - I read rules before I go to bed
stan: idealny, w folii
język: PL

Pokrywam koszty wysyłki na terenie Polski
Możliwy odbiór osobisty w Toruniu
Nick na forum gry-planszowe.pl: JAskier
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
115. Board Game: Puerto Rico [Average Rating:8.02 Overall Rank:22]
Board Game: Puerto Rico
Ariel Kowalski
Poland
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Edycja Lancerty w stanie BDB dostałem ją od garga w math,więc wiadomo stan prawie jak nówka

Możliwość odbioru we Wro
Wysyłka w Polsce na mój koszt
Nick na forum Ardel12
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
116. Board Game: Rice Wars [Average Rating:5.31 Overall Rank:17128]
Board Game: Rice Wars
Ariel Kowalski
Poland
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Gra w stanie BDB- edycja polska.

Osobisty odbiór we Wro
Wysyłka w Polsce na mój koszt
Nick na forum: Ardel12
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
117. Board Game: Manila [Average Rating:7.00 Overall Rank:719]
Board Game: Manila
Pawel Ladziak
Poland
Biala Podlaska
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: zawartość w stanie bardzo dobrym, zdjęta folia, niegrana, monety w folii.
język: PL

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.
możliwy odbiór: Biała Podlaska, Lublin

nick na forum gry-planszowe: pawel1454

EDIT: Jest możliwość wysyłki paczkomatem.
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
118. Board Game: Finca: El Razul [Average Rating:7.05 Unranked] [Average Rating:7.05 Unranked]
Board Game: Finca: El Razul
Pawel Ladziak
Poland
Biala Podlaska
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Zestaw małych dodatków do gier. Nieużywane, w miarę możliwości w folii.
Pozostałe elementy w komentarzach.

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.
możliwy odbiór: Biała Podlaska, Lublin

nick na forum gry-planszowe: pawel1454
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
119. Board Game: Pirate's Cove [Average Rating:6.58 Overall Rank:1189]
Board Game: Pirate's Cove
Pawel Ladziak
Poland
Biala Podlaska
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: nowa, zafoliowana
język: EN dołączę polską, czarno-białą instrukcję

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.
możliwy odbiór: Biała Podlaska

nick na forum gry-planszowe: pawel1454

EDIT: Jest możliwość wysyłki paczkomatem.
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
120. Board Game: Dschunke [Average Rating:6.67 Overall Rank:2295]
Board Game: Dschunke
Ola Bażyńska
Poland
Warszawa
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: 5-/5 minimalne ślady zużycia na pudełku
język: niezależna językowo
instrukcja: niemiecka + drukowana angielska

GRA MICHAELA SCHACHTA

Pokrywam koszty wysyłki.
możliwy odbiór: Warszawa, MiędzyPionek (przekażę)

nick na forum gry-planszowe: oopsiak
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
121. Board Game: Wicked Witches Way [Average Rating:6.42 Overall Rank:2469]
Board Game: Wicked Witches Way
Pawel Ladziak
Poland
Biala Podlaska
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Stan: w stanie bardzo dobrym, grana kilka razy
język: PL

Pokrywam koszty wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.
możliwy odbiór: Biała Podlaska, Lublin

nick na forum gry-planszowe: pawel1454

EDIT: Jest możliwość wysyłki paczkomatem.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
122. Board Game: WarCraft: The Board Game [Average Rating:6.12 Overall Rank:3168]
Board Game: WarCraft: The Board Game
Ola Bażyńska
Poland
Warszawa
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: 4/5 rozerwany i sklejony róg pudełka
język: niezależna językowo
instrukcja: polska (edycja polska)

Pokrywam koszty wysyłki.
możliwy odbiór: Warszawa, MiędzyPionek (przekażę)

nick na forum gry-planszowe: oopsiak
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
123. Board Game: Venedig [Average Rating:6.27 Overall Rank:5334]
Board Game: Venedig
Ola Bażyńska
Poland
Warszawa
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: 5/5 (folia)
język: niemiecki (kilka napisów na kartach)
instrukcja: niemiecka + drukowana angielska

GRA KLAUSA JURGENA WREDE - TWÓRCY CARCASSONNE

Pokrywam koszty wysyłki.
możliwy odbiór: Warszawa, MiędzyPionek (przekażę)

nick na forum gry-planszowe: oopsiak
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
124. Board Game: Ramparts [Average Rating:6.25 Overall Rank:5705]
Board Game: Ramparts
Ola Bażyńska
Poland
Warszawa
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: 5/5 (folia)
język: niezależna językowo
instrukcja: niemiecka + drukowana angielska

Pokrywam koszty wysyłki.
możliwy odbiór: Warszawa, MiędzyPionek (przekażę)

nick na forum gry-planszowe: oopsiak
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
125. Board Game: Quo Vadis? [Average Rating:6.45 Overall Rank:2017]
Board Game: Quo Vadis?
Ola Bażyńska
Poland
Warszawa
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
stan: 5/5 (folia)
język: niezależna językowo
instrukcja: niemiecka + drukowana angielska

GRA REINERA KNIZIA (KNIZII???)

Pokrywam koszty wysyłki.
możliwy odbiór: Warszawa, MiędzyPionek (przekażę)

nick na forum gry-planszowe: oopsiak
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
[1]  Prev «  3 , 4 , 5 , 6 , 7  Next »  [27]  |  
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
[1]  Prev «  3 , 4 , 5 , 6 , 7  Next »  [27]  |