#8 Polski MatHandel (Polish Math Trade)
Adam Badura
Poland
Wrocław
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
51 
 Thumb up
10.51
 tip
 Hide
Informacje Ogólne

MatHandel jest akcją zbiorowej wymiany gier planszowych na inne gry planszowe. Głównym celem jest dobra zabawa, choć można też starać się zrobić na tym jakiś interes (uczciwy!) - jak na przykład zdobycie trudno dostępnej gry.

Więcej informacji znaleźć można na forum lub przeglądając listy poprzednich edycji.

Wiążące zasady nie uległy zaostrzeniu od poprzedniej edycji, więc wszyscy obeznani z zasadami mogą darować sobie dalsze czytanie.

Poprzednie Edycje

Pierwsza
Druga
Trzecia
Trzecia i pół
Czwarta
Piąta
Szósta
Siódma

Zasady

Cała akcja rozgrywa się w trzech etapach, łącznie od 28 lutego 2011 do 21 marca 2011.

Etap I (28 lutego - 13 marca)

Pierwszy etap rozpoczyna się 28 lutego i trwa do końca (do północy) 13 marca.

W etapie tym wszyscy uczestnicy dodają do tej listy gry jakie chcą wymienić. Czym więcej gier dodamy tym większa szansa na wymiany. Zachęcam do dużej aktywności na tym etapie, albowiem nic ona nie kosztuje i nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Gdy bowiem przyjdzie do deklarowania chęci faktycznych wymian (w etapie II) to zawsze możemy zrezygnować z wymiany jakichś (a nawet wszystkich!) gier jakie w tym etapie zadeklarujemy.

Akcja dotyczy wymiany gier planszowych, dlatego innych przedmiotów nie należy dodawać (w tym gier komputerowych/konsolowych czy pieniędzy). Gry mogą być używane lub nowe. Możemy ich nawet nie mieć, ale jeśli je wymienimy to będziemy musieli je jakoś zdobyć (na przykład kupić!), żeby wymiany dokonać.

Wymogi i zalecenia (wymogi bez zmian od poprzedniej edycji)
1) Każdy wpis jest ofertą. Nie należy dodawać na listę wpisów które nie mają być ofertami gier na wymianę.
2) Wpisy i komentarze z ofertami raz na listę dodane nie mogą zostać usunięte. Natomiast samą treść wpisu/komentarza można zmieniać, w szczególności można w niej napisać, że ta oferta jest już nieaktualna. (Zalecam wyedytowanie takiego wpisu/komentarza na treść "nieaktualne".)
3) Każdy wpis na listę to jedna gra stanowiąca pojedynczą ofertę. Jeśli ofertą ma być zestaw gier (na przykład gra i dodatki do niej) to owe dodatkowe elementy należy umieścić jako komentarze do wpisu, każda w oddzielnym komentarzu.
4) Każdy wpis i komentarz powinien zawierać informacje o stanie gry (nowa/używana, stopień uszkodzeń, kompletność, ...), wydaniu, wersji językowej i ewentualnych ograniczeniach w dostawie (domyślnie przyjmujemy możliwość wysyłki na terenie kraju na koszt nadawcy). Warto zwrócić uwagę, że komentarze nie mają zdjęcia i tytułu gry. By więc ułatwić identyfikację można ręcznie dodać zdjęcie do komentarza.
5) Warto dodać we wpisie nick z forum Gry-Planszowe.pl (jeśli takowy mamy) dla zwiększenia wiarygodności. Jednak nie jest to wymagane.
6) Warto przy dodawaniu wpisu zadać sobie trud i wybrać obrazek który pasuje do naszej edycji. To ułatwia identyfikację i zmniejsza ryzyko pomyłki.
7) Nie polecam dodawania komentarzy do wpisów nie będących ofertami. Jeśli chcemy o coś zapytać czy poprosić o wyjaśnienie to lepiej napisać GeekMail'a do autora wpisu i poprosić o wyjaśnienie (a autor powinien poprawić wpis tak żeby rozwiać wątpliwości innych uczestników).
8) Nie polecam dodawania komentarzy do samej listy. Do dyskusji niech służy właściwy wątek na forum.
9) Zainteresowanie jakąś pozycją można wyrazić dając jej "kciuka". Nie jest to ani wymagane ani wiążące, ale pozwala właścicielowi zorientować się w zainteresowaniu ofertą.

Etap II (14 marca - 20 marca)

Drugi etap rozpoczyna się 14 marca i trwa do końca (do północy) 20 marca.

W etapie tym wszyscy uczestnicy wysyłają do mnie GeekMail'a z listą wymian. Brak takiego GeekMail'a to brak wymian dla tego uczestnika (nikt nie dostanie jego/jej gier ani on/ona nie dostanie żadnej gry). Proszę zatytułować GeekMail'a „MatHandel #8 – Lista wymian”.

Lista wymian to ciąg linii tekstu, każda w następującym formacie:
(NICK) NUMER_MOJEJ_GRY : NUMER_GRY_1 NUMER_GRY_2 ... NUMER_GRY_n
gdzie: NICK to nasz nick na BGG, NUMER_MOJEJ_GRY to numer naszej oferty (gry) dla której podajemy listę wymian (numer to liczba porządkowa wpisu na liście), NUMER_GRY_1, NUMER_GRY_2, ..., NUMER_GRY_n to numery (ponownie liczby porządkowe wpisów) gier które nas interesują w zamian za grę NUMER_MOJEJ_GRY. Lista wymian może być pusta, co oznacza, że gry NUMER_MOJEJ_GRY nie chcemy wymienić w ogóle. Lista ta może być dowolnie długa. Kolejność na liście ma znaczenie, określa bowiem nasz stopień zainteresowania, czym bliżej początku tym bardziej nas taka wymiana interesuje, czym bliżej końca tym mniej. Dodatkowo na liście może pojawić się średnik (;) który jeszcze bardziej wzmacnia kolejność. Gry za średnikiem interesują nas w wymianie dużo mniej niż te przed średnikiem.

Przykład (hipotetyczny):
(adambadura) 12 : 3 7 ; 11 28
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce za swoją grę przedstawioną we wpisie 12 z tej listy grę z wpisy 3 lub ewentualnie grę z wpisu 7. Dużo mniej chętnie, ale ciągle akceptowalnie, gotów jest się wymienić na grę z wpisy 11 lub grę z wpisu 28. Jeśli dojdzie do wymiany i użytkownik adambadura będzie musiał oddać komuś grę 12 to na pewno dostanie za nią jedną z gier 3, 7, 11 lub 28 i nic innego. Musi się jednak liczyć z tym, że może to być owo 28 a nie 3.

Popularne tytuły często pojawiają się na liście (są zgłaszane do wymiany) wiele razy. Na ogół jest nam obojętne którą konkretnie sztukę dostaniemy, ale chcemy tylko jedną, a nie więcej. Tak więc jeśli oferujemy na wymianę więcej niż jedną grę, a chcemy w zamian jakiś tytuł który ma więcej niż jedną sztukę to musimy użyć dodatkowej sztuczki w postaci nazwanej listy.

Nazwane listy mają ten sam format co wcześniej opisane listy wymian, z tą jedynie różnicą, że zamiast numeru naszej gry (NUMER_MOJEJ_GRY) podajemy nazwę listy rozpoczynającą się od znaku procenta (%). Nazwy takiej (razem z owym procentem) możemy dalej używać w listach wymian (i w listach nazwanych) tak jakby była to jedna gra.

Przykład (hipotetyczny)
(adambadura) %BRASS : 3 7 24 119
(adambadura) 5 : X X %BRASS X X
(adambadura) 16 : X %BRASS X X X
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce w wymianie dostać jedną z gier (3, 7, 24 lub 119) ale tylko jedną. System ustalający wymiany zapewni więc, że nie stanie się tak iż adambadura dostanie za grę 5 grę 3, a za grę 16 grę 7. Warto zwrócić uwagę, że oczywiście gry wymienione na takiej nazwanej liście mogą być zupełnie różne, ale na ogół korzystamy z tego do oznaczania wielu wystąpień tej samej gry.

Takie wpisy, każdy w osobnej linii, uczestnicy robią dla każdej gry w ofercie i wysyłają to do mnie. (Jeśli ktoś nie uwzględni wymian dla jakichś swoich gier to ich nie wymieni.) Tekstu nie formatujemy ani nie upiększamy w żaden sposób. Choć dopuszczam zmianę zdania i aktualizację listy wymian, to jednak upraszam o nie nadużywanie tego.

Zalecam, żeby uczestnicy nie chcący wymienić jakiejś gry wysyłali dla niej pustą listę wymian, a nie pomijali ją zupełnie. W ten sposób nie będę miał wątpliwości, że ten ktoś nie chce wymienić tej gry, a nie że zapomniał o niej. (To się uogólnia też na przypadek, że ktoś nie chce wymienić żadnej gry.)

Etap III (21 marca - …)

W tym etapie wyznaczam ostateczne wymiany i publikuję je (mam zamiar uczynić to 21 marca, raczej bliżej 00:00 niż 24:00 – ale nie mogę tego obiecać).

Od ogłoszenia wyników daję 24 godziny na zgłaszanie zażaleń. Z góry odrzucać będę zwykłe niezadowolenia. Pod uwagę brane są tylko ewidentne błędy czy literówki. Zażalenia rozpatruję ja i nie ma wyższych instancji. Po tym czasie (w którym wyniki mogą się zmieniać) ogłoszę ostateczny koniec i można będzie przejść do wymian.

Dalej uczestnicy wymieniają się danymi adresowymi za pomocą GeekMail'i. Ważne jest użycie (przynajmniej do pierwszego kontaktu, jak potem dalej będzie wyglądała komunikacja to już sprawa uczestników) GeekMail'i bo biorąc pod uwagę uwarunkowania realizacji akcji to jedyny pewny sposób. Zaleca się, by to odbiorca podał dane adresowe (czy co tam innego trzeba) nadawcy, więc to na odbiorcy winien wykazać się inicjatywą.

Informacje Końcowe

Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za wyniki akcji. Nieuczciwi uczestnicy są rzadkością, ale jednak zdarzają się. Podobnie nie dość wnikliwe opisy stanu używanych gier też miewają miejsce. Upraszam więc o uwagę i rozwagę. Także przy przygotowywaniu list wymian, byśmy nie byli nieprzyjemnie zaskoczeni.

W sprawach „administracyjnych” należy kontaktować się ze mną. Preferuję GeekMail'a z tytułem zaczynającym się od „MatHandel #8 – ”. Można też pisać na forum.
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
  • [+] Dice rolls
1 , 2 , 3  Next »    |  
1. Board Game: Kryptonim: Lew Morski added by adambadura on 2011-02-27 19:33:18
2. Board Game: Catan Dice Game added by adambadura on 2011-02-27 19:39:15
3. Board Game: Dungeoneer: Tomb of the Lich Lord added by asiok on 2011-02-27 20:00:37
4. Board Game: Lascaux added by asiok on 2011-02-27 20:04:28
5. Board Game: Metro added by asiok on 2011-02-27 20:07:04
6. Board Game: Hive added by asiok on 2011-02-27 20:09:21
7. Board Game: Niagara added by asiok on 2011-02-27 20:11:08
8. Board Game: Piraci: Córka Gubernatora added by asiok on 2011-02-27 20:12:22
9. Board Game: To Court the King added by asiok on 2011-02-27 20:13:29
10. Board Game: Villa Paletti added by asiok on 2011-02-27 20:19:00
11. Board Game: Wacky Wacky West added by asiok on 2011-02-27 20:29:10
12. Board Game: Wacky Wacky West added by asiok on 2011-02-27 20:30:36
13. Board Game: Wacky Wacky West added by asiok on 2011-02-27 20:32:56
14. Board Game: Kocham Cię, Polsko! added by staszek on 2011-02-27 20:59:42
15. Board Game: Hepta added by staszek on 2011-02-27 21:03:14
16. Board Game: Vikings added by staszek on 2011-02-27 21:05:45
17. Board Game: World of Warcraft: The Adventure Game added by staszek on 2011-02-27 21:07:36
18. Board Game: Amyitis added by staszek on 2011-02-27 21:08:36
19. Board Game: Catan Card Game added by staszek on 2011-02-28 00:20:34
20. Board Game: Offerings added by WookiePL on 2011-02-28 00:29:06
21. Board Game: The Great Fire of London 1666 added by WookiePL on 2011-02-28 00:30:06
22. Board Game: S. Jorge Trophy added by WookiePL on 2011-02-28 00:31:53
23. Board Game: Abandon Ship added by WookiePL on 2011-02-28 00:33:04
24. Board Game: Khan added by WookiePL on 2011-02-28 00:33:37
25. Board Game: Doom: The Boardgame added by Sandking on 2011-02-28 01:17:12
26. Board Game: Memoir '44 added by Sandking on 2011-02-28 01:19:22
27. Board Game: Labirynt Czarnoksiężnika added by Sandking on 2011-02-28 01:20:42
28. Board Game: Neuroshima Hex! 3.0 added by comsta on 2011-02-28 01:22:28
29. Board Game: Nefertiti added by comsta on 2011-02-28 01:29:48
30. Board Game: Apples to Apples added by comsta on 2011-02-28 01:31:26
31. Board Game: Snorta! added by comsta on 2011-02-28 01:33:14
32. Board Game: Galaxy Trucker added by comsta on 2011-02-28 01:34:49
33. Board Game: Prêt-à-Porter added by surmik on 2011-02-28 01:34:58
34. Board Game: Zombiaki II: Attack on Moscow added by surmik on 2011-02-28 01:36:03
35. Board Game: Feurio! added by comsta on 2011-02-28 01:37:42
36. Board Game: Sid Meier's Civilization: The Board Game added by surmik on 2011-02-28 01:37:55
37. Board Game: Inca Empire added by yosz on 2011-02-28 01:38:25
38. Board Game: You're Bluffing! added by comsta on 2011-02-28 01:39:13
39. Board Game: BANG! added by comsta on 2011-02-28 01:40:39
40. Board Game: Warhammer: Invasion added by surmik on 2011-02-28 01:42:37
41. Board Game: The Adventurers: The Temple of Chac added by Cinek on 2011-02-28 02:00:46
42. Board Game: Age of Gods added by Cinek on 2011-02-28 02:03:10
43. Board Game: Age of Mythology: The Boardgame added by Cinek on 2011-02-28 02:04:25
44. Board Game: Arcana added by Cinek on 2011-02-28 02:05:23
45. Board Game: Chaos Marauders (second edition) added by Cinek on 2011-02-28 02:06:14
46. Board Game: Chicago Express added by Cinek on 2011-02-28 02:07:09
47. Board Game: Dragonheart added by Cinek on 2011-02-28 02:09:02
48. Board Game: Drakon (third edition) added by Cinek on 2011-02-28 02:10:41
49. Board Game: Hero: Immortal King – The Infernal Forge added by Cinek on 2011-02-28 02:12:32
50. Board Game: Khan added by Cinek on 2011-02-28 02:13:08
51. Board Game: Martinique added by Cinek on 2011-02-28 02:14:01
52. Board Game: Midgard added by Cinek on 2011-02-28 02:14:32
53. Board Game: Na Grunwald: rycerze króla Jagiełły added by Cinek on 2011-02-28 02:14:55
54. Board Game: Rattus added by Cinek on 2011-02-28 02:16:16
55. Board Game: Tempus added by Cinek on 2011-02-28 02:17:41
56. Board Game: Vikings added by Cinek on 2011-02-28 02:18:33
57. Board Game: Chicken Cha Cha Cha added by paweln on 2011-02-28 03:29:07
58. Board Game: Abetto added by paweln on 2011-02-28 03:31:45
59. Board Game: Anasazi added by Jacek_PL on 2011-02-28 04:09:45
60. Board Game: Sid Meier's Civilization: The Board Game added by chaltura on 2011-02-28 04:15:45
61. Board Game: Hammer of the Scots added by chaltura on 2011-02-28 04:17:24
62. Board Game: Citadels added by jingowawa on 2011-02-28 04:57:12
63. Board Game: Puerto Rico added by Paku on 2011-02-28 04:57:32
64. Board Game: Condottiere added by jingowawa on 2011-02-28 04:57:41
65. Board Game: Batik added by jingowawa on 2011-02-28 04:58:12
66. Board Game: Wyprawa added by jingowawa on 2011-02-28 04:58:36
67. Board Game: Catan Card Game added by jingowawa on 2011-02-28 04:59:55
68. Board Game: Kingdoms added by jingowawa on 2011-02-28 05:01:00
69. Board Game: Turn the Tide added by jingowawa on 2011-02-28 05:01:23
70. Board Game: Na Grunwald: rycerze króla Jagiełły added by Paku on 2011-02-28 05:04:05
71. Board Game: Pick & Pack added by Happosai on 2011-02-28 05:06:27
72. Board Game: Sluff Off! added by Happosai on 2011-02-28 05:08:40
73. Board Game: Kingpin added by Paku on 2011-02-28 05:08:55
74. Board Game: Era of Inventions added by Athotis on 2011-02-28 05:12:04
75. Board Game: Mustang added by Athotis on 2011-02-28 05:15:54
76. Board Game: The Golden City added by MisterC on 2011-02-28 06:16:07
77. Board Game: The Market of Alturien added by pabula on 2011-02-28 06:20:49
78. Board Game: Power Grid: Factory Manager added by Grucha on 2011-02-28 06:22:45
79. Board Game: Assyria added by Grucha on 2011-02-28 06:26:07
80. Board Game: Piraci: Córka Gubernatora added by tiamat997 on 2011-02-28 06:26:56
81. Board Game: Lost Valley added by tiamat997 on 2011-02-28 06:27:40
82. Board Game: Deukalion added by tiamat997 on 2011-02-28 06:28:06
83. Board Game: Buccaneer added by tiamat997 on 2011-02-28 06:28:46
84. Board Game: Ausbrecher AG added by tiamat997 on 2011-02-28 06:29:33
85. Board Game: Il Principe added by tiamat997 on 2011-02-28 06:30:33
86. Board Game: Amun-Re added by tiamat997 on 2011-02-28 06:31:27
87. Board Game: Leonardo da Vinci added by tiamat997 on 2011-02-28 06:33:08
88. Board Game: Dominion added by YoshiZKF on 2011-02-28 08:21:58
89. Board Game: Dominion: Intrigue added by YoshiZKF on 2011-02-28 08:24:33
90. Board Game: Sid Meier's Civilization: The Board Game added by YoshiZKF on 2011-02-28 08:27:27
91. Board Game: Kingdoms added by YoshiZKF on 2011-02-28 08:28:50
92. Board Game: Przeklęta Kopalnia added by YoshiZKF on 2011-02-28 08:30:29
93. Board Game: Pandemic added by YoshiZKF on 2011-02-28 08:36:45
94. Board Game: Vampire: Dark Influences added by m1sha on 2011-02-28 11:25:21
95. Board Game: Fury of Dracula (Second Edition) added by m1sha on 2011-02-28 11:30:20
96. Board Game: Apples to Apples added by enigmapl on 2011-02-28 12:50:36
97. Board Game: Zakazana Planeta added by enigmapl on 2011-02-28 12:52:06
98. Board Game: Super Farmer added by enigmapl on 2011-02-28 12:54:42
99. Board Game: Ca$h 'n Gun$: Yakuzas added by veljarek on 2011-02-28 13:12:37
100. Board Game: Gambit 7 added by veljarek on 2011-02-28 13:14:38
101. Board Game: Vikings added by veljarek on 2011-02-28 13:15:55
102. Board Game: Kolejka added by veljarek on 2011-02-28 13:16:49
103. Board Game: Union Pacific added by veljarek on 2011-02-28 13:18:07
104. Board Game: Maharaja: The Game of Palace Building in India added by veljarek on 2011-02-28 13:19:06
105. Board Game: The Pillars of the Earth added by bsabik on 2011-02-28 13:52:32
106. Board Game: Lord of the Rings: The Confrontation added by GekoPL on 2011-02-28 14:01:41
107. Board Game: The Pillars of the Earth added by asiok on 2011-02-28 14:02:33
108. Board Game: Galaxy Trucker added by GekoPL on 2011-02-28 14:03:59
109. Board Game: SET added by tantar on 2011-02-28 14:04:50
110. Board Game: Siena added by asiok on 2011-02-28 14:10:02
111. Board Game: Ostia added by tantar on 2011-02-28 14:14:44
112. Board Game: Trybiki added by JAskier on 2011-02-28 14:33:26
113. Board Game: Magnum Sal added by JAskier on 2011-02-28 14:34:19
114. Board Game: Tal der Abenteuer: Die Schatzsuche im Himalaja added by JAskier on 2011-02-28 14:36:57
115. Board Game: Puerto Rico added by Ardel_pl on 2011-02-28 14:44:30
116. Board Game: Rice Wars added by Ardel_pl on 2011-02-28 14:47:37
117. Board Game: Manila added by pawel1454 on 2011-02-28 16:16:11
118. Board Game: Finca: El Razul added by pawel1454 on 2011-02-28 16:18:14
119. Board Game: Pirate's Cove added by pawel1454 on 2011-02-28 16:25:23
120. Board Game: Dschunke added by oopsiak on 2011-02-28 16:27:50
121. Board Game: Wicked Witches Way added by pawel1454 on 2011-02-28 16:28:10
122. Board Game: WarCraft: The Board Game added by oopsiak on 2011-02-28 16:29:18
123. Board Game: Venedig added by oopsiak on 2011-02-28 16:32:17
124. Board Game: Ramparts added by oopsiak on 2011-02-28 16:33:57
125. Board Game: Quo Vadis? added by oopsiak on 2011-02-28 16:36:36
126. Board Game: Yucatán added by skoti on 2011-02-28 16:40:03
127. Board Game: Kazaam added by skoti on 2011-02-28 16:40:27
128. Board Game: Anasazi added by oopsiak on 2011-02-28 16:40:44
129. Board Game: Dungeoneer: Tomb of the Lich Lord added by skoti on 2011-02-28 16:41:31
130. Board Game: Runebound (Second Edition) added by skoti on 2011-02-28 16:43:47
131. Board Game: Justinian added by oopsiak on 2011-02-28 16:48:43
132. Board Game: Power Grid added by skoti on 2011-02-28 16:50:01
133. Board Game: Emira added by oopsiak on 2011-02-28 16:51:40
134. Board Game: The Market of Alturien added by oopsiak on 2011-02-28 16:53:30
135. Board Game: Il Principe added by oopsiak on 2011-02-28 16:57:19
136. Board Game: The Prince: The Struggle of House Borgia added by oopsiak on 2011-02-28 17:03:50
137. Board Game: Change Horses added by oopsiak on 2011-02-28 17:05:08
138. Board Game: Cold War: CIA vs KGB added by oopsiak on 2011-02-28 17:40:14
139. Board Game: Battlestar Galactica: The Board Game added by zimoch on 2011-02-28 23:36:30
140. Board Game: Hannibal Barkas added by zimoch on 2011-02-28 23:37:14
141. Board Game: Kraby added by noowy on 2011-03-01 00:23:36
142. Board Game: Ziegen Kriegen added by noowy on 2011-03-01 00:25:39
143. Board Game: La Città added by vder on 2011-03-01 01:24:32
144. Board Game: Lifeboats added by vder on 2011-03-01 01:31:01
145. Board Game: Ca$h 'n Gun$ added by vder on 2011-03-01 01:33:57
146. Board Game: Ubongo Mini added by tantar on 2011-03-01 02:19:52
147. Board Game: Dragonriders added by Berud on 2011-03-01 03:32:22
148. Board Game: Through the Desert added by Berud on 2011-03-01 03:33:55
149. Board Game: Pacific Typhoon added by KoldeR on 2011-03-01 05:14:40
150. Board Game: Eketorp added by KoldeR on 2011-03-01 05:16:44
151. Board Game: Cowboys: The Way of the Gun added by KoldeR on 2011-03-01 05:17:27
152. Board Game: Alchemicus added by KoldeR on 2011-03-01 05:18:15
153. Board Game: Dungeons & Dragons Basic Game added by KoldeR on 2011-03-01 05:20:24
154. Board Game: Erynie added by KoldeR on 2011-03-01 05:21:44
155. Board Game: The Market of Alturien added by watman on 2011-03-01 09:54:49
156. Board Game: Yucatán added by watman on 2011-03-01 10:01:42
157. Board Game: Talisman (Revised 4th Edition) added by Palmerex on 2011-03-01 10:09:19
158. Board Game: Before the Wind added by Palmerex on 2011-03-01 10:12:23
159. Board Game: Burger Joint added by Palmerex on 2011-03-01 10:17:59
160. Board Game: Through the Desert added by Palmerex on 2011-03-01 10:20:52
161. Board Game: Diplomacy added by pt123 on 2011-03-01 10:26:52
162. Board Game: Alexander the Great added by srokaplotkara on 2011-03-01 11:03:05
163. Board Game: Terra Nova added by srokaplotkara on 2011-03-01 11:06:24
164. Board Game: Ramparts added by srokaplotkara on 2011-03-01 11:09:21
165. Board Game: Justinian added by srokaplotkara on 2011-03-01 11:11:41
166. Board Game: The Prince: The Struggle of House Borgia added by srokaplotkara on 2011-03-01 11:13:42
167. Board Game: Kachina added by dracoPL on 2011-03-01 11:20:52
168. Board Game: Palazzo added by dracoPL on 2011-03-01 11:22:18
169. Board Game: Feurio! added by dracoPL on 2011-03-01 11:25:40
170. Board Game: Betrayal at House on the Hill added by omam1234 on 2011-03-01 11:42:12
171. Board Game: Lifeboat added by omam1234 on 2011-03-01 11:48:34
172. Board Game: Bump in the Night added by omam1234 on 2011-03-01 11:53:31
173. Board Game: Dungeoneer: Tomb of the Lich Lord added by omam1234 on 2011-03-01 12:13:31
174. Board Game: Arcana added by omam1234 on 2011-03-01 12:18:03
175. Board Game: Wicked Witches Way added by GekoPL on 2011-03-01 13:26:43
176. Board Game: Employee of the Month added by russ on 2011-03-01 14:06:14
177. Board Game: Cave Troll added by russ on 2011-03-01 14:07:26
178. Board Game: Anasazi added by russ on 2011-03-01 14:08:03
179. Board Game: Mozaika added by russ on 2011-03-01 14:08:40
180. Board Game: Formuła 1 added by russ on 2011-03-01 14:10:55
181. Board Game: Formuła 1 added by russ on 2011-03-01 14:11:41
182. Board Game: Fraud Squad added by russ on 2011-03-01 14:12:27
183. Board Game: Covert Action added by russ on 2011-03-01 14:13:32
184. Board Game: Hive: The Mosquito added by russ on 2011-03-01 14:14:52
185. Board Game: Simply Ingenious added by osadnik on 2011-03-01 15:07:08
186. Board Game: Catan: 5-6 Player Extension added by osadnik on 2011-03-01 15:10:39
187. Board Game: Niagara added by osadnik on 2011-03-01 15:11:39
188. Board Game: Saint Petersburg added by osadnik on 2011-03-01 15:12:47
189. Board Game: Citadels added by osadnik on 2011-03-01 15:16:14
190. Board Game: Thurn and Taxis: All Roads Lead to Rome added by osadnik on 2011-03-01 15:23:00
191. Board Game: Torres added by osadnik on 2011-03-01 15:24:25
192. Board Game: Wings of War: Famous Aces added by osadnik on 2011-03-01 15:25:29
193. Board Game: The Pillars of the Earth added by osadnik on 2011-03-01 15:29:49
194. Board Game: The First World War added by Larry2903 on 2011-03-01 17:58:18
195. Board Game: Shogun added by vder on 2011-03-02 00:15:32
196. Board Game: Bootleggers added by vder on 2011-03-02 00:17:30
197. Board Game: Warrior Knights added by Palmerex on 2011-03-02 03:35:49
198. Board Game: Bet Your Brain added by Palmerex on 2011-03-02 03:40:04
199. Board Game: Thunderstone: Promo Pack added by Palmerex on 2011-03-02 10:35:02
200. Board Game: Conquest of the Empire added by Przemo on 2011-03-02 14:27:27
201. Board Game: Galaxy Trucker added by Przemo on 2011-03-02 14:29:16
202. Board Game: Maria added by Przemo on 2011-03-02 14:31:08
203. Board Game: Prêt-à-Porter added by Przemo on 2011-03-02 14:32:06
204. Board Game: Rise of Empires added by Przemo on 2011-03-02 14:33:23
205. Board Game: Warhammer: Invasion added by Przemo on 2011-03-02 14:36:35
206. Board Game: Arkham Horror added by Hippie93 on 2011-03-02 15:24:00
207. Board Game: Dungeoneer: Tomb of the Lich Lord added by Hippie93 on 2011-03-02 15:24:57
208. Board Game: Coloretto added by Hippie93 on 2011-03-02 15:25:50
209. Board Game: Rok 1920 added by Hippie93 on 2011-03-02 15:28:11
210. Board Game: Bitwy II wojny światowej added by Hippie93 on 2011-03-02 15:28:58
211. Board Game: Tannenberg 1914 added by Hippie93 on 2011-03-02 15:35:04
212. Board Game: Android added by enigmapl on 2011-03-03 05:15:15
213. Board Game: Santy Anno added by watman on 2011-03-03 05:35:39
214. Board Game: Diamonds Club added by Skorpion on 2011-03-03 09:30:05
215. Board Game: Parthenon: Rise of the Aegean added by Skorpion on 2011-03-03 09:33:08
216. Board Game: Camelot Legends added by Skorpion on 2011-03-03 09:35:32
217. Board Game: Catan Card Game added by Skorpion on 2011-03-03 09:38:23
218. Board Game: Citadels added by Skorpion on 2011-03-03 09:42:13
219. Board Game: The Eagle and The Star added by wazonetek on 2011-03-03 11:54:07
220. Board Game: Munchkin added by wazonetek on 2011-03-03 12:00:15
221. Board Game: Thunderstone: Promo Pack added by piotrekbier on 2011-03-03 13:28:29
222. Board Game: Rice Wars added by piotrekbier on 2011-03-03 13:36:06
223. Board Game: Szaleńczy wyścig added by piotrekbier on 2011-03-03 13:41:39
224. Board Game: Robin Hood added by piotrekbier on 2011-03-03 13:51:56
225. Board Game: Carpe Astra added by muk83 on 2011-03-03 15:15:52
226. Board Game: Thurn and Taxis added by muk83 on 2011-03-03 15:22:50
227. Board Game: Snow Tails added by muk83 on 2011-03-03 15:28:35
228. Board Game: Chang Cheng added by MustafaPL on 2011-03-04 06:17:01
229. Board Game: River Dragons added by MustafaPL on 2011-03-04 06:18:12
230. Board Game: The Princes of Florence added by MustafaPL on 2011-03-04 06:22:58
231. Board Game: Hansa Teutonica added by MustafaPL on 2011-03-04 06:26:08
232. Board Game: The Da Vinci Code Board Game: The Quest for the Truth added by watman on 2011-03-04 09:20:47
233. Board Game: World of Warcraft: The Boardgame added by GambitGrelfer on 2011-03-04 10:11:01
234. Board Game: 2 de Mayo added by GambitGrelfer on 2011-03-04 10:14:10
235. Board Game: Legenda: czas bohaterów added by GambitGrelfer on 2011-03-04 10:19:30
236. Board Game: Boże Igrzysko added by GambitGrelfer on 2011-03-04 10:23:44
237. Board Game: Dungeoneer: Dragons of the Forsaken Desert added by GambitGrelfer on 2011-03-04 10:30:40
238. Board Game: Frontiers: Liberty or Death! added by Comfort Eagle on 2011-03-04 11:09:50
239. Board Game: Runebound (Second Edition) added by Comfort Eagle on 2011-03-04 11:12:40
240. Board Game: Bridge Troll added by Comfort Eagle on 2011-03-04 11:15:50
241. Board Game: Warhammer: Invasion added by Comfort Eagle on 2011-03-04 11:20:08
242. Board Game: Lost Cities added by srokaplotkara on 2011-03-04 14:38:40
243. Board Game: Miliard w rozumie added by piechu on 2011-03-05 05:54:56
244. Board Game: Chicago Poker added by piechu on 2011-03-05 05:59:59
245. Board Game: Zombiaki II: Attack on Moscow added by piechu on 2011-03-05 06:04:07
246. Board Game: Saboteur added by piechu on 2011-03-05 06:07:30
247. Board Game: Birds on a Wire added by piechu on 2011-03-05 06:09:48
248. Board Game: Cave Troll added by watman on 2011-03-05 07:34:06
249. Board Game: Kazaam added by piechu on 2011-03-05 07:40:43
250. Board Game: The Apprentice Game added by piechu on 2011-03-05 07:53:31
1 , 2 , 3  Next »    |