4η ελληνική maths trade
dimitris mavroudis
Greece
piraeus
attica
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
48 
 Thumb up
0.25
 tip
 Hide
TradeMaximizer Version 1.4a
Options: ALLOW-DUMMIES REQUIRE-COLONS REQUIRE-USERNAMES HIDE-NONTRADES SHOW-ELAPSED-TIME LINEAR-PRIORITIES

Input Checksum: 2c3291c1fee21f8dd532e847b81de9d
ERRORS:
**** Unknown item MISSING-OFFICIAL-1827252!! (1 occurrence)

TRADE LOOPS (169 total trades):

(ALKIS21) 0268-PORMAR receives (KASTROLOGOS) 0205-CARMAG
(KASTROLOGOS) 0205-CARMAG receives (BATTLEMAGE JAES) 0313-THRON
(BATTLEMAGE JAES) 0313-THRON receives (PETERGR) 0469-INGEN
(PETERGR) 0469-INGEN receives (JAMESH) 0303-TE
(JAMESH) 0303-TE receives (THEOLOC) 0220-MURCIT
(THEOLOC) 0220-MURCIT receives (TOUKOUY) 0064-YGGDR
(TOUKOUY) 0064-YGGDR receives (PKOURKOULOP) 0241-OSTIA
(PKOURKOULOP) 0241-OSTIA receives (FRIEDRICH) 0055-BATAV
(FRIEDRICH) 0055-BATAV receives (STELIOS003) 0343-HOS
(STELIOS003) 0343-HOS receives (PKOURKOULOP) 0083-SAINT
(PKOURKOULOP) 0083-SAINT receives (FRIEDRICH) 0060-LEODV
(FRIEDRICH) 0060-LEODV receives (DORDAS) 0185-SUMER
(DORDAS) 0185-SUMER receives (BASE THE BASS) 0020-PERGA
(BASE THE BASS) 0020-PERGA receives (TOUKOUY) 0056-KINGS
(TOUKOUY) 0056-KINGS receives (VAGOS) 0279-DEUKA
(VAGOS) 0279-DEUKA receives (TOUKOUY) 0166-SENJI
(TOUKOUY) 0166-SENJI receives (XODROOLIS) 0107-CHINA
(XODROOLIS) 0107-CHINA receives (PKOURKOULOP) 0409-TOLEDO
(PKOURKOULOP) 0409-TOLEDO receives (ANTONICK) 0315-PORMAR
(ANTONICK) 0315-PORMAR receives (BASE THE BASS) 0352-POKER
(BASE THE BASS) 0352-POKER receives (TOUKOUY) 0046-DICTOW
(TOUKOUY) 0046-DICTOW receives (MATHSDIM) 0245-EOTPW
(MATHSDIM) 0245-EOTPW receives (PKOURKOULOP) 0085-THEBE
(PKOURKOULOP) 0085-THEBE receives (PROEVO) 0153-BYZAN
(PROEVO) 0153-BYZAN receives (GIANNISS) 0287-BASIL
(GIANNISS) 0287-BASIL receives (VASILIS) 0366-SMCTB
(VASILIS) 0366-SMCTB receives (PANOS78) 0025-SBW
(PANOS78) 0025-SBW receives (TOUKOUY) 0214-TFE
(TOUKOUY) 0214-TFE receives (PKOURKOULOP) 0080-ELCAP
(PKOURKOULOP) 0080-ELCAP receives (FRIEDRICH) 0182-YS
(FRIEDRICH) 0182-YS receives (DJAGIL) 0009-NIAGA
(DJAGIL) 0009-NIAGA receives (GEREMES) 0199-NOTTI
(GEREMES) 0199-NOTTI receives (NEPENTHE) 0473-BWIND
(NEPENTHE) 0473-BWIND receives (BASE THE BASS) 0023-CFAS
(BASE THE BASS) 0023-CFAS receives (BOHAGANDE) 0164-CNG
(BOHAGANDE) 0164-CNG receives (XE3R) 0378-W4FE
(XE3R) 0378-W4FE receives (PROSPO) 0285-WRING
(PROSPO) 0285-WRING receives (JAMESH) 0301-AXISA
(JAMESH) 0301-AXISA receives (BASE THE BASS) 0038-ASLSK1
(BASE THE BASS) 0038-ASLSK1 receives (XODROOLIS) 0297-PANDE
(XODROOLIS) 0297-PANDE receives (BASE THE BASS) 0397-SAYANY
(BASE THE BASS) 0397-SAYANY receives (DJAGIL) 0017-CATAN
(DJAGIL) 0017-CATAN receives (AVYSSALEOS) 0294-BRITRO
(AVYSSALEOS) 0294-BRITRO receives (DJAGIL) 0008-NEUHEX
(DJAGIL) 0008-NEUHEX receives (GEREMES) 0283-7WL
(GEREMES) 0283-7WL receives (TITOS) 0417-CCLEO
(TITOS) 0417-CCLEO receives (PKOURKOULOP) 0240-MYKER
(PKOURKOULOP) 0240-MYKER receives (PERICLES1958) 0475-TEMPUS
(PERICLES1958) 0475-TEMPUS receives (PROEVO) 0157-AMYIT
(PROEVO) 0157-AMYIT receives (JAMESH) 0300-COLOS
(JAMESH) 0300-COLOS receives (DORDAS) 0186-MRJAC
(DORDAS) 0186-MRJAC receives (NEPENTHE) 0470-PRISOU
(NEPENTHE) 0470-PRISOU receives (FLENNETAR) 0389-RUNEB
(FLENNETAR) 0389-RUNEB receives (MYTHOS999) 0098-LOTR
(MYTHOS999) 0098-LOTR receives (GEREMES) 0196-OPERA
(GEREMES) 0196-OPERA receives (PETERGR) 0456-STRROM
(PETERGR) 0456-STRROM receives (THEOLOC) 0215-KUTSC
(THEOLOC) 0215-KUTSC receives (PKOURKOULOP) 0355-SCARA
(PKOURKOULOP) 0355-SCARA receives (FLENNETAR) 0390-REDNOV
(FLENNETAR) 0390-REDNOV receives (BASE THE BASS) 0039-THURN
(BASE THE BASS) 0039-THURN receives (POLYSTROFOS) 0346-AOEAD
(POLYSTROFOS) 0346-AOEAD receives (DJAGIL) 0012-TTREU
(DJAGIL) 0012-TTREU receives (MOONLEAF) 0228-WARINV
(MOONLEAF) 0228-WARINV receives (PKOURKOULOP) 0081-YSPAH
(PKOURKOULOP) 0081-YSPAH receives (THEOLOC) 0218-IDEOL
(THEOLOC) 0218-IDEOL receives (TOUKOUY) 0073-MYSEXP
(TOUKOUY) 0073-MYSEXP receives (JAMESH) 0264-FURYD
(JAMESH) 0264-FURYD receives (KREIKKATURKULAINEN) 0416-AFRKOR
(KREIKKATURKULAINEN) 0416-AFRKOR receives (CHEVVY) 0340-WOWDS
(CHEVVY) 0340-WOWDS receives (EXPANDER) 0465-BANG
(EXPANDER) 0465-BANG receives (DTRIF) 0206-TPD
(DTRIF) 0206-TPD receives (PANOS78) 0108-KINGD
(PANOS78) 0108-KINGD receives (TOUKOUY) 0342-DBA
(TOUKOUY) 0342-DBA receives (BASE THE BASS) 0035-GOWEST
(BASE THE BASS) 0035-GOWEST receives (ALKIS21) 0268-PORMAR

(ANTONICK) 0308-MEM44 receives (THE_AR) 0120-COSENC
(THE_AR) 0120-COSENC receives (ANTONICK) 0312-SMAWOR
(ANTONICK) 0312-SMAWOR receives (DJAGIL) 0005-DOMIN
(DJAGIL) 0005-DOMIN receives (TAVLAS) 0226-ANDRO
(TAVLAS) 0226-ANDRO receives (MATHSDIM) 0018-FOF
(MATHSDIM) 0018-FOF receives (FRIEDRICH) 0178-KUTUZ
(FRIEDRICH) 0178-KUTUZ receives (THE_AR) 0128-PGFM
(THE_AR) 0128-PGFM receives (STELIOS003) 0358-7WON
(STELIOS003) 0358-7WON receives (TAVLAS) 0375-WRING
(TAVLAS) 0375-WRING receives (DJAGIL) 0006-MRJAC
(DJAGIL) 0006-MRJAC receives (BASE THE BASS) 0024-CRUNCH
(BASE THE BASS) 0024-CRUNCH receives (FLENNETAR) 0392-PANDE
(FLENNETAR) 0392-PANDE receives (PKOURKOULOP) 0078-KHRON
(PKOURKOULOP) 0078-KHRON receives (ARKADASK) 0383-MRJAC
(ARKADASK) 0383-MRJAC receives (PKOURKOULOP) 0368-MDART
(PKOURKOULOP) 0368-MDART receives (PROEVO) 0151-BWIND
(PROEVO) 0151-BWIND receives (STAKON) 0405-RNC
(STAKON) 0405-RNC receives (TRIANOR) 0331-ESIO
(TRIANOR) 0331-ESIO receives (BATTLEMAGE JAES) 0321-DPDJ
(BATTLEMAGE JAES) 0321-DPDJ receives (BASE THE BASS) 0030-LOTRS
(BASE THE BASS) 0030-LOTRS receives (PERICLES1958) 0233-KDK
(PERICLES1958) 0233-KDK receives (RAVEN_D) 0306-RELIKT
(RAVEN_D) 0306-RELIKT receives (IKAROS21) 0426-STAMUN
(IKAROS21) 0426-STAMUN receives (FLENNETAR) 0388-SCARA
(FLENNETAR) 0388-SCARA receives (DTRIF) 0208-UWDZ
(DTRIF) 0208-UWDZ receives (RAVEN_D) 0307-CWCVK
(RAVEN_D) 0307-CWCVK receives (FABREGUS) 0462-MONOP
(FABREGUS) 0462-MONOP receives (TOUKOUY) 0051-CARCA
(TOUKOUY) 0051-CARCA receives (JAMESH) 0261-INTRI
(JAMESH) 0261-INTRI receives (BASE THE BASS) 0026-INNFI
(BASE THE BASS) 0026-INNFI receives (JAMESH) 0252-KELTIS
(JAMESH) 0252-KELTIS receives (BOWMANGR) 0159-ASOO
(BOWMANGR) 0159-ASOO receives (POLYSTROFOS) 0398-PANDE
(POLYSTROFOS) 0398-PANDE receives (DTRIF) 0207-CARCA
(DTRIF) 0207-CARCA receives (XODROOLIS) 0082-CCLEO
(XODROOLIS) 0082-CCLEO receives (IKAROS21) 0429-ADO
(IKAROS21) 0429-ADO receives (JAMESH) 0247-AAP
(JAMESH) 0247-AAP receives (GREYWIND) 0478-ELFEN
(GREYWIND) 0478-ELFEN receives (BASE THE BASS) 0376-MARVL
(BASE THE BASS) 0376-MARVL receives (TRIANOR) 0329-THRON
(TRIANOR) 0329-THRON receives (FRIEDRICH) 0177-YSPAH
(FRIEDRICH) 0177-YSPAH receives (MATHSDIM) 0356-AMBUS
(MATHSDIM) 0356-AMBUS receives (DJAGIL) 0467-DT2P
(DJAGIL) 0467-DT2P receives (MYTHOS999) 0254-STOAGE
(MYTHOS999) 0254-STOAGE receives (SCOTTIE771) 0040-YGGDR
(SCOTTIE771) 0040-YGGDR receives (GEREMES) 0195-PUERT
(GEREMES) 0195-PUERT receives (ARKADASK) 0381-PGRID
(ARKADASK) 0381-PGRID receives (ANTONICK) 0308-MEM44

(ARKADASK) 0382-YSPAH receives (PERICLES1958) 0231-UBONGO
(PERICLES1958) 0231-UBONGO receives (BASE THE BASS) 0022-YSPAH
(BASE THE BASS) 0022-YSPAH receives (GREYWIND) 0476-CROSS
(GREYWIND) 0476-CROSS receives (TOUKOUY) 0044-BMC
(TOUKOUY) 0044-BMC receives (CHEVVY) 0335-IMPACT
(CHEVVY) 0335-IMPACT receives (EXPANDER) 0464-RISK
(EXPANDER) 0464-RISK receives (TOUKOUY) 0049-WCTBG
(TOUKOUY) 0049-WCTBG receives (FLENNETAR) 0391-WARRI
(FLENNETAR) 0391-WARRI receives (SCOTTIE771) 0043-BRITRO
(SCOTTIE771) 0043-BRITRO receives (PKOURKOULOP) 0238-CLEOP
(PKOURKOULOP) 0238-CLEOP receives (TOUKOUY) 0054-FLA130
(TOUKOUY) 0054-FLA130 receives (PANOS78) 0029-CDG
(PANOS78) 0029-CDG receives (EVEY HAMMOND) 0353-RAPSC
(EVEY HAMMOND) 0353-RAPSC receives (JAMESH) 0259-PTB
(JAMESH) 0259-PTB receives (PETERGR) 0468-ATLFD
(PETERGR) 0468-ATLFD receives (GEREMES) 0192-CHINA
(GEREMES) 0192-CHINA receives (DORDAS) 0474-TEMPUS
(DORDAS) 0474-TEMPUS receives (GEREMES) 0200-LANGF
(GEREMES) 0200-LANGF receives (PETERGR) 0452-TRANS
(PETERGR) 0452-TRANS receives (MANOFSORROWS) 0267-HEYWAI
(MANOFSORROWS) 0267-HEYWAI receives (FRIEDRICH) 0176-NAVBAT
(FRIEDRICH) 0176-NAVBAT receives (BATTLEMAGE JAES) 0318-DSVCDWX
(BATTLEMAGE JAES) 0318-DSVCDWX receives (PROEVO) 0147-ATG
(PROEVO) 0147-ATG receives (JAMESH) 0263-TALHO
(JAMESH) 0263-TALHO receives (PROEVO) 0146-ARCANA
(PROEVO) 0146-ARCANA receives (TRIANOR) 0330-THROU
(TRIANOR) 0330-THROU receives (ARKADASK) 0382-YSPAH

(BASE THE BASS) 0032-AKTM receives (TOUKOUY) 0045-COLOR
(TOUKOUY) 0045-COLOR receives (BASE THE BASS) 0032-AKTM

(BOWMANGR) 0161-DIFAH receives (FRIEDRICH) 0053-MACAO
(FRIEDRICH) 0053-MACAO receives (BOWMANGR) 0161-DIFAH

(CHEVVY) 0333-MAYA receives (PETERGR) 0457-THROU
(PETERGR) 0457-THROU receives (FRIEDRICH) 0175-NOSCIT
(FRIEDRICH) 0175-NOSCIT receives (XE3R) 0328-80DAY
(XE3R) 0328-80DAY receives (CHEVVY) 0333-MAYA

(DORDAS) 0167-DDWOABG receives (FRIEDRICH) 0180-HTL
(FRIEDRICH) 0180-HTL receives (RAVEN_D) 0304-EARREB
(RAVEN_D) 0304-EARREB receives (DORDAS) 0167-DDWOABG

(FRIEDRICH) 0065-MOV receives (MATHSDIM) 0357-NOREN
(MATHSDIM) 0357-NOREN receives (FRIEDRICH) 0065-MOV

(GEREMES) 0194-GIANTS receives (TOUKOUY) 0062-WOWTAG
(TOUKOUY) 0062-WOWTAG receives (GEREMES) 0194-GIANTS

(GEREMES) 0269-TOSCA receives (MOONLEAF) 0229-SAUST
(MOONLEAF) 0229-SAUST receives (GEREMES) 0269-TOSCA

(GEREMES) 0270-HANTEU receives (MYTHOS999) 0092-PANTH
(MYTHOS999) 0092-PANTH receives (GEREMES) 0270-HANTEU

ITEM SUMMARY (169 total trades):

(ALKIS21) 0268-PORMAR receives (KASTROLOGOS) 0205-CARMAG and sends to (BASE THE BASS) 0035-GOWEST
(ANTONICK) 0308-MEM44 receives (THE_AR) 0120-COSENC and sends to (ARKADASK) 0381-PGRID
(ANTONICK) 0312-SMAWOR receives (DJAGIL) 0005-DOMIN and sends to (THE_AR) 0120-COSENC
(ANTONICK) 0315-PORMAR receives (BASE THE BASS) 0352-POKER and sends to (PKOURKOULOP) 0409-TOLEDO
(ARKADASK) 0381-PGRID receives (ANTONICK) 0308-MEM44 and sends to (GEREMES) 0195-PUERT
(ARKADASK) 0382-YSPAH receives (PERICLES1958) 0231-UBONGO and sends to (TRIANOR) 0330-THROU
(ARKADASK) 0383-MRJAC receives (PKOURKOULOP) 0368-MDART and sends to (PKOURKOULOP) 0078-KHRON
(AVYSSALEOS) 0294-BRITRO receives (DJAGIL) 0008-NEUHEX and sends to (DJAGIL) 0017-CATAN
(BASE THE BASS) 0020-PERGA receives (TOUKOUY) 0056-KINGS and sends to (DORDAS) 0185-SUMER
(BASE THE BASS) 0022-YSPAH receives (GREYWIND) 0476-CROSS and sends to (PERICLES1958) 0231-UBONGO
(BASE THE BASS) 0023-CFAS receives (BOHAGANDE) 0164-CNG and sends to (NEPENTHE) 0473-BWIND
(BASE THE BASS) 0024-CRUNCH receives (FLENNETAR) 0392-PANDE and sends to (DJAGIL) 0006-MRJAC
(BASE THE BASS) 0026-INNFI receives (JAMESH) 0252-KELTIS and sends to (JAMESH) 0261-INTRI
(BASE THE BASS) 0030-LOTRS receives (PERICLES1958) 0233-KDK and sends to (BATTLEMAGE JAES) 0321-DPDJ
(BASE THE BASS) 0032-AKTM receives (TOUKOUY) 0045-COLOR and sends to (TOUKOUY) 0045-COLOR
(BASE THE BASS) 0035-GOWEST receives (ALKIS21) 0268-PORMAR and sends to (TOUKOUY) 0342-DBA
(BASE THE BASS) 0038-ASLSK1 receives (XODROOLIS) 0297-PANDE and sends to (JAMESH) 0301-AXISA
(BASE THE BASS) 0039-THURN receives (POLYSTROFOS) 0346-AOEAD and sends to (FLENNETAR) 0390-REDNOV
(BASE THE BASS) 0352-POKER receives (TOUKOUY) 0046-DICTOW and sends to (ANTONICK) 0315-PORMAR
(BASE THE BASS) 0376-MARVL receives (TRIANOR) 0329-THRON and sends to (GREYWIND) 0478-ELFEN
(BASE THE BASS) 0397-SAYANY receives (DJAGIL) 0017-CATAN and sends to (XODROOLIS) 0297-PANDE
(BATTLEMAGE JAES) 0313-THRON receives (PETERGR) 0469-INGEN and sends to (KASTROLOGOS) 0205-CARMAG
(BATTLEMAGE JAES) 0318-DSVCDWX receives (PROEVO) 0147-ATG and sends to (FRIEDRICH) 0176-NAVBAT
(BATTLEMAGE JAES) 0321-DPDJ receives (BASE THE BASS) 0030-LOTRS and sends to (TRIANOR) 0331-ESIO
(BOHAGANDE) 0164-CNG receives (XE3R) 0378-W4FE and sends to (BASE THE BASS) 0023-CFAS
(BOWMANGR) 0159-ASOO receives (POLYSTROFOS) 0398-PANDE and sends to (JAMESH) 0252-KELTIS
(BOWMANGR) 0161-DIFAH receives (FRIEDRICH) 0053-MACAO and sends to (FRIEDRICH) 0053-MACAO
(CHEVVY) 0333-MAYA receives (PETERGR) 0457-THROU and sends to (XE3R) 0328-80DAY
(CHEVVY) 0335-IMPACT receives (EXPANDER) 0464-RISK and sends to (TOUKOUY) 0044-BMC
(CHEVVY) 0340-WOWDS receives (EXPANDER) 0465-BANG and sends to (KREIKKATURKULAINEN) 0416-AFRKOR
(DJAGIL) 0005-DOMIN receives (TAVLAS) 0226-ANDRO and sends to (ANTONICK) 0312-SMAWOR
(DJAGIL) 0006-MRJAC receives (BASE THE BASS) 0024-CRUNCH and sends to (TAVLAS) 0375-WRING
(DJAGIL) 0008-NEUHEX receives (GEREMES) 0283-7WL and sends to (AVYSSALEOS) 0294-BRITRO
(DJAGIL) 0009-NIAGA receives (GEREMES) 0199-NOTTI and sends to (FRIEDRICH) 0182-YS
(DJAGIL) 0012-TTREU receives (MOONLEAF) 0228-WARINV and sends to (POLYSTROFOS) 0346-AOEAD
(DJAGIL) 0017-CATAN receives (AVYSSALEOS) 0294-BRITRO and sends to (BASE THE BASS) 0397-SAYANY
(DJAGIL) 0467-DT2P receives (MYTHOS999) 0254-STOAGE and sends to (MATHSDIM) 0356-AMBUS
(DORDAS) 0167-DDWOABG receives (FRIEDRICH) 0180-HTL and sends to (RAVEN_D) 0304-EARREB
(DORDAS) 0185-SUMER receives (BASE THE BASS) 0020-PERGA and sends to (FRIEDRICH) 0060-LEODV
(DORDAS) 0186-MRJAC receives (NEPENTHE) 0470-PRISOU and sends to (JAMESH) 0300-COLOS
(DORDAS) 0474-TEMPUS receives (GEREMES) 0200-LANGF and sends to (GEREMES) 0192-CHINA
(DTRIF) 0206-TPD receives (PANOS78) 0108-KINGD and sends to (EXPANDER) 0465-BANG
(DTRIF) 0207-CARCA receives (XODROOLIS) 0082-CCLEO and sends to (POLYSTROFOS) 0398-PANDE
(DTRIF) 0208-UWDZ receives (RAVEN_D) 0307-CWCVK and sends to (FLENNETAR) 0388-SCARA
(EVEY HAMMOND) 0353-RAPSC receives (JAMESH) 0259-PTB and sends to (PANOS78) 0029-CDG
(EXPANDER) 0464-RISK receives (TOUKOUY) 0049-WCTBG and sends to (CHEVVY) 0335-IMPACT
(EXPANDER) 0465-BANG receives (DTRIF) 0206-TPD and sends to (CHEVVY) 0340-WOWDS
(FABREGUS) 0462-MONOP receives (TOUKOUY) 0051-CARCA and sends to (RAVEN_D) 0307-CWCVK
(FLENNETAR) 0388-SCARA receives (DTRIF) 0208-UWDZ and sends to (IKAROS21) 0426-STAMUN
(FLENNETAR) 0389-RUNEB receives (MYTHOS999) 0098-LOTR and sends to (NEPENTHE) 0470-PRISOU
(FLENNETAR) 0390-REDNOV receives (BASE THE BASS) 0039-THURN and sends to (PKOURKOULOP) 0355-SCARA
(FLENNETAR) 0391-WARRI receives (SCOTTIE771) 0043-BRITRO and sends to (TOUKOUY) 0049-WCTBG
(FLENNETAR) 0392-PANDE receives (PKOURKOULOP) 0078-KHRON and sends to (BASE THE BASS) 0024-CRUNCH
(FRIEDRICH) 0053-MACAO receives (BOWMANGR) 0161-DIFAH and sends to (BOWMANGR) 0161-DIFAH
(FRIEDRICH) 0055-BATAV receives (STELIOS003) 0343-HOS and sends to (PKOURKOULOP) 0241-OSTIA
(FRIEDRICH) 0060-LEODV receives (DORDAS) 0185-SUMER and sends to (PKOURKOULOP) 0083-SAINT
(FRIEDRICH) 0065-MOV receives (MATHSDIM) 0357-NOREN and sends to (MATHSDIM) 0357-NOREN
(FRIEDRICH) 0175-NOSCIT receives (XE3R) 0328-80DAY and sends to (PETERGR) 0457-THROU
(FRIEDRICH) 0176-NAVBAT receives (BATTLEMAGE JAES) 0318-DSVCDWX and sends to (MANOFSORROWS) 0267-HEYWAI
(FRIEDRICH) 0177-YSPAH receives (MATHSDIM) 0356-AMBUS and sends to (TRIANOR) 0329-THRON
(FRIEDRICH) 0178-KUTUZ receives (THE_AR) 0128-PGFM and sends to (MATHSDIM) 0018-FOF
(FRIEDRICH) 0180-HTL receives (RAVEN_D) 0304-EARREB and sends to (DORDAS) 0167-DDWOABG
(FRIEDRICH) 0182-YS receives (DJAGIL) 0009-NIAGA and sends to (PKOURKOULOP) 0080-ELCAP
(GEREMES) 0192-CHINA receives (DORDAS) 0474-TEMPUS and sends to (PETERGR) 0468-ATLFD
(GEREMES) 0194-GIANTS receives (TOUKOUY) 0062-WOWTAG and sends to (TOUKOUY) 0062-WOWTAG
(GEREMES) 0195-PUERT receives (ARKADASK) 0381-PGRID and sends to (SCOTTIE771) 0040-YGGDR
(GEREMES) 0196-OPERA receives (PETERGR) 0456-STRROM and sends to (MYTHOS999) 0098-LOTR
(GEREMES) 0199-NOTTI receives (NEPENTHE) 0473-BWIND and sends to (DJAGIL) 0009-NIAGA
(GEREMES) 0200-LANGF receives (PETERGR) 0452-TRANS and sends to (DORDAS) 0474-TEMPUS
(GEREMES) 0269-TOSCA receives (MOONLEAF) 0229-SAUST and sends to (MOONLEAF) 0229-SAUST
(GEREMES) 0270-HANTEU receives (MYTHOS999) 0092-PANTH and sends to (MYTHOS999) 0092-PANTH
(GEREMES) 0283-7WL receives (TITOS) 0417-CCLEO and sends to (DJAGIL) 0008-NEUHEX
(GIANNISS) 0287-BASIL receives (VASILIS) 0366-SMCTB and sends to (PROEVO) 0153-BYZAN
(GREYWIND) 0476-CROSS receives (TOUKOUY) 0044-BMC and sends to (BASE THE BASS) 0022-YSPAH
(GREYWIND) 0478-ELFEN receives (BASE THE BASS) 0376-MARVL and sends to (JAMESH) 0247-AAP
(IKAROS21) 0426-STAMUN receives (FLENNETAR) 0388-SCARA and sends to (RAVEN_D) 0306-RELIKT
(IKAROS21) 0429-ADO receives (JAMESH) 0247-AAP and sends to (XODROOLIS) 0082-CCLEO
(JAMESH) 0247-AAP receives (GREYWIND) 0478-ELFEN and sends to (IKAROS21) 0429-ADO
(JAMESH) 0252-KELTIS receives (BOWMANGR) 0159-ASOO and sends to (BASE THE BASS) 0026-INNFI
(JAMESH) 0259-PTB receives (PETERGR) 0468-ATLFD and sends to (EVEY HAMMOND) 0353-RAPSC
(JAMESH) 0261-INTRI receives (BASE THE BASS) 0026-INNFI and sends to (TOUKOUY) 0051-CARCA
(JAMESH) 0263-TALHO receives (PROEVO) 0146-ARCANA and sends to (PROEVO) 0147-ATG
(JAMESH) 0264-FURYD receives (KREIKKATURKULAINEN) 0416-AFRKOR and sends to (TOUKOUY) 0073-MYSEXP
(JAMESH) 0300-COLOS receives (DORDAS) 0186-MRJAC and sends to (PROEVO) 0157-AMYIT
(JAMESH) 0301-AXISA receives (BASE THE BASS) 0038-ASLSK1 and sends to (PROSPO) 0285-WRING
(JAMESH) 0303-TE receives (THEOLOC) 0220-MURCIT and sends to (PETERGR) 0469-INGEN
(KASTROLOGOS) 0205-CARMAG receives (BATTLEMAGE JAES) 0313-THRON and sends to (ALKIS21) 0268-PORMAR
(KREIKKATURKULAINEN) 0416-AFRKOR receives (CHEVVY) 0340-WOWDS and sends to (JAMESH) 0264-FURYD
(MANOFSORROWS) 0267-HEYWAI receives (FRIEDRICH) 0176-NAVBAT and sends to (PETERGR) 0452-TRANS
(MATHSDIM) 0018-FOF receives (FRIEDRICH) 0178-KUTUZ and sends to (TAVLAS) 0226-ANDRO
(MATHSDIM) 0245-EOTPW receives (PKOURKOULOP) 0085-THEBE and sends to (TOUKOUY) 0046-DICTOW
(MATHSDIM) 0356-AMBUS receives (DJAGIL) 0467-DT2P and sends to (FRIEDRICH) 0177-YSPAH
(MATHSDIM) 0357-NOREN receives (FRIEDRICH) 0065-MOV and sends to (FRIEDRICH) 0065-MOV
(MOONLEAF) 0228-WARINV receives (PKOURKOULOP) 0081-YSPAH and sends to (DJAGIL) 0012-TTREU
(MOONLEAF) 0229-SAUST receives (GEREMES) 0269-TOSCA and sends to (GEREMES) 0269-TOSCA
(MYTHOS999) 0092-PANTH receives (GEREMES) 0270-HANTEU and sends to (GEREMES) 0270-HANTEU
(MYTHOS999) 0098-LOTR receives (GEREMES) 0196-OPERA and sends to (FLENNETAR) 0389-RUNEB
(MYTHOS999) 0254-STOAGE receives (SCOTTIE771) 0040-YGGDR and sends to (DJAGIL) 0467-DT2P
(NEPENTHE) 0470-PRISOU receives (FLENNETAR) 0389-RUNEB and sends to (DORDAS) 0186-MRJAC
(NEPENTHE) 0473-BWIND receives (BASE THE BASS) 0023-CFAS and sends to (GEREMES) 0199-NOTTI
(PANOS78) 0025-SBW receives (TOUKOUY) 0214-TFE and sends to (VASILIS) 0366-SMCTB
(PANOS78) 0029-CDG receives (EVEY HAMMOND) 0353-RAPSC and sends to (TOUKOUY) 0054-FLA130
(PANOS78) 0108-KINGD receives (TOUKOUY) 0342-DBA and sends to (DTRIF) 0206-TPD
(PERICLES1958) 0231-UBONGO receives (BASE THE BASS) 0022-YSPAH and sends to (ARKADASK) 0382-YSPAH
(PERICLES1958) 0233-KDK receives (RAVEN_D) 0306-RELIKT and sends to (BASE THE BASS) 0030-LOTRS
(PERICLES1958) 0475-TEMPUS receives (PROEVO) 0157-AMYIT and sends to (PKOURKOULOP) 0240-MYKER
(PETERGR) 0452-TRANS receives (MANOFSORROWS) 0267-HEYWAI and sends to (GEREMES) 0200-LANGF
(PETERGR) 0456-STRROM receives (THEOLOC) 0215-KUTSC and sends to (GEREMES) 0196-OPERA
(PETERGR) 0457-THROU receives (FRIEDRICH) 0175-NOSCIT and sends to (CHEVVY) 0333-MAYA
(PETERGR) 0468-ATLFD receives (GEREMES) 0192-CHINA and sends to (JAMESH) 0259-PTB
(PETERGR) 0469-INGEN receives (JAMESH) 0303-TE and sends to (BATTLEMAGE JAES) 0313-THRON
(PKOURKOULOP) 0078-KHRON receives (ARKADASK) 0383-MRJAC and sends to (FLENNETAR) 0392-PANDE
(PKOURKOULOP) 0080-ELCAP receives (FRIEDRICH) 0182-YS and sends to (TOUKOUY) 0214-TFE
(PKOURKOULOP) 0081-YSPAH receives (THEOLOC) 0218-IDEOL and sends to (MOONLEAF) 0228-WARINV
(PKOURKOULOP) 0083-SAINT receives (FRIEDRICH) 0060-LEODV and sends to (STELIOS003) 0343-HOS
(PKOURKOULOP) 0085-THEBE receives (PROEVO) 0153-BYZAN and sends to (MATHSDIM) 0245-EOTPW
(PKOURKOULOP) 0238-CLEOP receives (TOUKOUY) 0054-FLA130 and sends to (SCOTTIE771) 0043-BRITRO
(PKOURKOULOP) 0240-MYKER receives (PERICLES1958) 0475-TEMPUS and sends to (TITOS) 0417-CCLEO
(PKOURKOULOP) 0241-OSTIA receives (FRIEDRICH) 0055-BATAV and sends to (TOUKOUY) 0064-YGGDR
(PKOURKOULOP) 0355-SCARA receives (FLENNETAR) 0390-REDNOV and sends to (THEOLOC) 0215-KUTSC
(PKOURKOULOP) 0368-MDART receives (PROEVO) 0151-BWIND and sends to (ARKADASK) 0383-MRJAC
(PKOURKOULOP) 0409-TOLEDO receives (ANTONICK) 0315-PORMAR and sends to (XODROOLIS) 0107-CHINA
(POLYSTROFOS) 0346-AOEAD receives (DJAGIL) 0012-TTREU and sends to (BASE THE BASS) 0039-THURN
(POLYSTROFOS) 0398-PANDE receives (DTRIF) 0207-CARCA and sends to (BOWMANGR) 0159-ASOO
(PROEVO) 0146-ARCANA receives (TRIANOR) 0330-THROU and sends to (JAMESH) 0263-TALHO
(PROEVO) 0147-ATG receives (JAMESH) 0263-TALHO and sends to (BATTLEMAGE JAES) 0318-DSVCDWX
(PROEVO) 0151-BWIND receives (STAKON) 0405-RNC and sends to (PKOURKOULOP) 0368-MDART
(PROEVO) 0153-BYZAN receives (GIANNISS) 0287-BASIL and sends to (PKOURKOULOP) 0085-THEBE
(PROEVO) 0157-AMYIT receives (JAMESH) 0300-COLOS and sends to (PERICLES1958) 0475-TEMPUS
(PROSPO) 0285-WRING receives (JAMESH) 0301-AXISA and sends to (XE3R) 0378-W4FE
(RAVEN_D) 0304-EARREB receives (DORDAS) 0167-DDWOABG and sends to (FRIEDRICH) 0180-HTL
(RAVEN_D) 0306-RELIKT receives (IKAROS21) 0426-STAMUN and sends to (PERICLES1958) 0233-KDK
(RAVEN_D) 0307-CWCVK receives (FABREGUS) 0462-MONOP and sends to (DTRIF) 0208-UWDZ
(SCOTTIE771) 0040-YGGDR receives (GEREMES) 0195-PUERT and sends to (MYTHOS999) 0254-STOAGE
(SCOTTIE771) 0043-BRITRO receives (PKOURKOULOP) 0238-CLEOP and sends to (FLENNETAR) 0391-WARRI
(STAKON) 0405-RNC receives (TRIANOR) 0331-ESIO and sends to (PROEVO) 0151-BWIND
(STELIOS003) 0343-HOS receives (PKOURKOULOP) 0083-SAINT and sends to (FRIEDRICH) 0055-BATAV
(STELIOS003) 0358-7WON receives (TAVLAS) 0375-WRING and sends to (THE_AR) 0128-PGFM
(TAVLAS) 0226-ANDRO receives (MATHSDIM) 0018-FOF and sends to (DJAGIL) 0005-DOMIN
(TAVLAS) 0375-WRING receives (DJAGIL) 0006-MRJAC and sends to (STELIOS003) 0358-7WON
(THEOLOC) 0215-KUTSC receives (PKOURKOULOP) 0355-SCARA and sends to (PETERGR) 0456-STRROM
(THEOLOC) 0218-IDEOL receives (TOUKOUY) 0073-MYSEXP and sends to (PKOURKOULOP) 0081-YSPAH
(THEOLOC) 0220-MURCIT receives (TOUKOUY) 0064-YGGDR and sends to (JAMESH) 0303-TE
(THE_AR) 0120-COSENC receives (ANTONICK) 0312-SMAWOR and sends to (ANTONICK) 0308-MEM44
(THE_AR) 0128-PGFM receives (STELIOS003) 0358-7WON and sends to (FRIEDRICH) 0178-KUTUZ
(TITOS) 0417-CCLEO receives (PKOURKOULOP) 0240-MYKER and sends to (GEREMES) 0283-7WL
(TOUKOUY) 0044-BMC receives (CHEVVY) 0335-IMPACT and sends to (GREYWIND) 0476-CROSS
(TOUKOUY) 0045-COLOR receives (BASE THE BASS) 0032-AKTM and sends to (BASE THE BASS) 0032-AKTM
(TOUKOUY) 0046-DICTOW receives (MATHSDIM) 0245-EOTPW and sends to (BASE THE BASS) 0352-POKER
(TOUKOUY) 0049-WCTBG receives (FLENNETAR) 0391-WARRI and sends to (EXPANDER) 0464-RISK
(TOUKOUY) 0051-CARCA receives (JAMESH) 0261-INTRI and sends to (FABREGUS) 0462-MONOP
(TOUKOUY) 0054-FLA130 receives (PANOS78) 0029-CDG and sends to (PKOURKOULOP) 0238-CLEOP
(TOUKOUY) 0056-KINGS receives (VAGOS) 0279-DEUKA and sends to (BASE THE BASS) 0020-PERGA
(TOUKOUY) 0062-WOWTAG receives (GEREMES) 0194-GIANTS and sends to (GEREMES) 0194-GIANTS
(TOUKOUY) 0064-YGGDR receives (PKOURKOULOP) 0241-OSTIA and sends to (THEOLOC) 0220-MURCIT
(TOUKOUY) 0073-MYSEXP receives (JAMESH) 0264-FURYD and sends to (THEOLOC) 0218-IDEOL
(TOUKOUY) 0166-SENJI receives (XODROOLIS) 0107-CHINA and sends to (VAGOS) 0279-DEUKA
(TOUKOUY) 0214-TFE receives (PKOURKOULOP) 0080-ELCAP and sends to (PANOS78) 0025-SBW
(TOUKOUY) 0342-DBA receives (BASE THE BASS) 0035-GOWEST and sends to (PANOS78) 0108-KINGD
(TRIANOR) 0329-THRON receives (FRIEDRICH) 0177-YSPAH and sends to (BASE THE BASS) 0376-MARVL
(TRIANOR) 0330-THROU receives (ARKADASK) 0382-YSPAH and sends to (PROEVO) 0146-ARCANA
(TRIANOR) 0331-ESIO receives (BATTLEMAGE JAES) 0321-DPDJ and sends to (STAKON) 0405-RNC
(VAGOS) 0279-DEUKA receives (TOUKOUY) 0166-SENJI and sends to (TOUKOUY) 0056-KINGS
(VASILIS) 0366-SMCTB receives (PANOS78) 0025-SBW and sends to (GIANNISS) 0287-BASIL
(XE3R) 0328-80DAY receives (CHEVVY) 0333-MAYA and sends to (FRIEDRICH) 0175-NOSCIT
(XE3R) 0378-W4FE receives (PROSPO) 0285-WRING and sends to (BOHAGANDE) 0164-CNG
(XODROOLIS) 0082-CCLEO receives (IKAROS21) 0429-ADO and sends to (DTRIF) 0207-CARCA
(XODROOLIS) 0107-CHINA receives (PKOURKOULOP) 0409-TOLEDO and sends to (TOUKOUY) 0166-SENJI
(XODROOLIS) 0297-PANDE receives (BASE THE BASS) 0397-SAYANY and sends to (BASE THE BASS) 0038-ASLSK1

Num trades = 169 of 477 items (35,4%)
Total cost = 3989 (avg 23,60)
Num groups = 11
Group sizes = 75 48 27 4 3 2 2 2 2 2 2
Sum squares = 8707
Elapsed time = 95msΓια καλό χειμώνα είπα να διοργανώσουμε την 4η ελληνική maths trade, καλή μας επιτυχία λοιπόν και καλές ανταλλαγές

Τι είναι όμως Maths trade ? Τα έχουν γράψει και άλλοι, άλλα μια μικρή επανάληψη δεν είναι κακό.

Maths trade είναι ένα σύστημα ανταλλαγών που χρησιμοποιεί κύκλους και δεν χρειάζονται να ανταλλαχτούν παιχνίδια 1-1.

Τα βήματα για να μπούμε στη maths trade είναι τα παρακάτω
Πρώτο βήμα : Κάνουμε add στη λίστα χρησιμοποιώντας το κουμπι add item. Μπορούμε να βάλουμε κάποιο επιτραπέζιο ή rpg βιβλίο ή video game, τα οποία τα έχουμε για ανταλλαγή.
Να προσθέσω ότι επιτρέπονται τα διπλά παιχνίδια , δηλαδή εάν κάποιος προσθέσει το Α παιχνίδι μπορούν να το προσθέσουν και άλλα άτομα.

Μπορούμε να προσθέσουμε σαν πακέτο περισσότερα από ένα παιχνίδια σαν sweetener

Δεύτερο Βήμα: Όταν τελείωσει ο χρόνος , θα δείτε παρακάτω, ο κάθε συμμετέχων πρέπει να αποθηκευσει τα παιχνιδία που θέλει προς ανταλλαγή στο
http://bgg.activityclub.org/olwlg/ , εδώ θέλει προσοχή γιατί ο κάθε συμμετέχων πρέπει να κάνει "submit wants", εάν δεν το κάνει είναι σαν να μην έχει συμμετέχει καν. Επίσης μπορεις έαν εχεις δηλώσει παραπάνω από ενα παιχνίδι να όρισει ο καθένας ποιο παιχνίδι προσφέρει για να πάρει πιο.

Έαν κάποιος δεν είναι γραμμένος στο owg τότε μπορεί να το κάνει από εδώ
http://bgg.activityclub.org/olwlg/ βάζουμε απλά το username μας από το bgg και μας έρχεται ένα pm ενεργοποίησης.

χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο ? Η απάντηση είναι όχι, απλά περιμένουμε να κάνει όλη τη δουλεία το owg και μετά βγαίνουν οι αντιστοιχίες.

Με αφορμή τη προηγούμενη λίστα, νομίζω επιβάλλονται 2 κανόνες από μενα, έαν κάποιος διαφωνεί μπορει απλά να μην συμμετεχει και όλα καλα

1 Σαν βάση τα μεταφορικά τα μεταφορικά είναι δωρεάν εκτός εάν ξεπερνούν τα 10 ευρώ οπότε τη διαφορά τη πληρώνει ο παραλήπτης

2 ΑΠΑΓΟΡΕΎΟΝΤΑΙ τα χρήματα , όποιος ενδιαφερεται υπάρχει το thread που πουλάμε και μπορει να βάλει έκει τα παιχνίδια του

3 Απαγορεύεται να ζητήσουμε ενά παιχνίδι Α + Χ και να δίνουμε μόνο το Α ή το Χ

Αναλυτικοί κανόνες ] http://www.boardgamegeek.com/wiki/page/Math_Trades
thread
Ελληνικοί κανόνες απο τον Base
http://www.boardgamegeek.com/article/5849410#5849410


για συζήτηση ή σχόλια
http://www.boardgamegeek.com/thread/587740/e-prhote-ellenikh...

καλή επιτυχία σε όλους

Οποίος έχει τη παραμίκρη απορία μπορεί να μου στείλει πμ ή να ρωτήσει στο αντιστοίχο thread

mathsdim wrote:
παιδιά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην spammarete στην λιστα γιατι ετσι την βαραίνει χωρίς ουσιαστικό λόγο, ότι θέλετε μπορείτε να το σχολιάζεται εδώ.

Εαν το σχολιο ειναι σχετικο με το παιχνίδι ή καποια ερώτηση ειναι φυσικα καλοδεχούμενη και απαραίτητη

%Options%
Deadline-Offers: wednesday, September 14th, 2011, 10:00 PM BST
Deadline-Wants: sunday, September 18th, 2011, 10:00 PM BST
%End%
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [20]  |  
1. Board Game: Ants! [Average Rating:6.01 Overall Rank:8372]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Πολύ Καλή (9φορές παιγμένο και αν)
Γλώσσα:Αγγλικά
Μεταφορικά:Δωρεάν

+Cold War: CIA vs KGB

Κατάσταση: Πολύ Καλή ( 5-6 φορές παιγμένο και αν)
Γλώσσα:Αγγλικά
Μεταφορικά:Δωρεάν
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: Dice Town [Average Rating:6.86 Overall Rank:802]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Πολύ Καλή (10 φορές παιγμένο και αν)
Γλώσσα:Ελληνικά
Μεταφορικά:Δωρεάν

+ Big Manitou

Κατάσταση: Πολύ Καλή (5 φορές παιγμένο και αν)
Γλώσσα:Αγγλικά
Μεταφορικά:Δωρεάν
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: Red November [Average Rating:6.32 Overall Rank:1688]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Μέτρια ( 10 φορές παιγμένο από εμένα 20 χέρι)
Γλώσσα:Αγγλικά
Μεταφορικά:Δωρεάν

Animocrazy 豬事議會

Κατάσταση: Μέτρια ( 10 φορές παιγμένο και αν)
Γλώσσα:Αγγλικά
Μεταφορικά:Δωρεάν
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
4. Board Game: Funny Friends [Average Rating:6.50 Overall Rank:1807]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση:Πολύ Καλή (2o χέρι geremes)
Γλώσσα:Αγγλικά
Μεταφορικά:Δωρεάν

Fantasy Business

Κατάσταση: Καλή (2o χέρι ή πως γνώρισα τον base)
Γλώσσα:Αγγλικά
Μεταφορικά:Δωρεάν
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
5. Board Game: Dominion [Average Rating:7.64 Overall Rank:80] [Average Rating:7.64 Unranked]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Βασικό και Dominion: Intrigue Dominion: Seaside Dominion: Prosperity Dominion: Alchemy + promo Dominion: Envoy Promo Card Dominion: Black Market Promo Card Dominion: Stash Promo Card όλα sleeved εκτός του prosperity που είναι ανέγγιχτο. Όλα σε 2 μόνο κουτιά.
Κατάσταση: Άριστη
Γλώσσα:Αγγλικά
Μεταφορικά:Δωρεάν
13 
 Thumb up
0.02
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
6. Board Game: Mr. Jack [Average Rating:7.04 Overall Rank:476]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
+ Mr. Jack Extension σε ένα κουτί όλα
Κατάσταση: ¨Πολύ Καλή (20 φορές παιγμένο και)
Γλώσσα:Αγγλικά
Μεταφορικά:Δωρεάν


Let's Kill

Κατάσταση: Μέτρια (χαλασμένο κουτί)
Γλώσσα:Αγγλικά
Μεταφορικά:Δωρεάν
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
7. Board Game: Municipium [Average Rating:6.68 Overall Rank:2566]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Άριστη (1 φορά παιγμένο)
Γλώσσα:Αγγλικά
Μεταφορικά:Δωρεάν
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
8. Board Game: Neuroshima Hex! 3.0 [Average Rating:7.41 Overall Rank:240] [Average Rating:7.41 Unranked]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Πολύ Καλή ( 10 φορές παιγμένο και αν)
Γλώσσα:Αγγλικά
Μεταφορικά:Δωρεάν
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
9. Board Game: Niagara [Average Rating:6.50 Overall Rank:1267]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Άριστη (απλά ανοιγμένο)
Γλώσσα:Αγγλικά
Μεταφορικά:Δωρεάν
5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
10. Board Game: Outside the Scope of BGG [Average Rating:6.71 Overall Rank:3096]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
+altname+ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ -altname-
10 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
11. Board Game: Senji [Average Rating:6.52 Overall Rank:2238]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Πολύ καλή 2ο χέρι geremes
Γλώσσα: Αγγλικά
Μεταφορικά: Δωρεάν

Spy

Κατάσταση: Σχεδόν άριστο (5 φορές)
Γλώσσα: Αγγλικά
Μεταφορικά: Δωρεάν
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
12. Board Game: Ticket to Ride: Europe [Average Rating:7.55 Overall Rank:106] [Average Rating:7.55 Unranked]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση:άριστο (2 φορές)
Γλώσσα: Ελληνικά
Μεταφορικά: Δωρεάν
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
13. Board Game: Elixir [Average Rating:5.54 Overall Rank:16078]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: άριστο (2 φορές)
Γλώσσα: Ελληνικά
Μεταφορικά: Δωρεάν

Once Upon a Time: The Storytelling Card Game + Once Upon a Time: Dark Tales

Κατάσταση: άριστο (2 φορές) σε ένα κουτί
Γλώσσα: Ελληνικά
Μεταφορικά: Δωρεάν
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
14. Board Game: Yspahan [Average Rating:7.10 Overall Rank:514]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: άριστο (3 φορές)
Γλώσσα: Αγγλικά
Μεταφορικά: Δωρεάν
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
15. Board Game: Citadels [Average Rating:7.09 Overall Rank:368]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Σχεδόν άριστο (5 φορές) έκδοση φανταστικού κόσμου
Γλώσσα: Ελληνικά
Μεταφορικά: Δωρεάν
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
16. Board Game: Black Sheep [Average Rating:5.96 Overall Rank:4527]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση:άριστο (3 φορές)
Γλώσσα: Ελληνικά
Μεταφορικά: Δωρεάν
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
17. Board Game: Catan [Average Rating:7.18 Overall Rank:345] [Average Rating:7.18 Unranked]
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
+ Catan: Cities & Knights
Κατάσταση: Σχεδόν άριστο (3 φορές)
Γλώσσα: Ελληνικά
Μεταφορικά: Δωρεάν
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
18. Board Game: Fields of Fire [Average Rating:7.79 Overall Rank:1208]
dimitris mavroudis
Greece
piraeus
attica
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Το έχω πάρει από προηγούμενη maths trade και δεν το έχω παίξει ούτε εγώ ούτε οι προηγούμενοι

Έκδοση: πρώτη
Μεταφορικά: Δωρεάν
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
19. Board Game: 7 Ages [Average Rating:7.06 Overall Rank:1785]
dimitris mavroudis
Greece
piraeus
attica
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Το παιχνίδι είναι άπαιχτο, το είχα κερδίσει σε ένα διαγωνισμό του emil, είναι γραμμένα χειρόγραφα πάνω στο manual όλα τα errata από τον ίδιο

Μεταφορικά: Δωρεάν
7 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
20. Board Game: Pergamon [Average Rating:6.92 Overall Rank:1149]
Δημητρης Βασιαδης
Greece
Ζωγραφου, Αθηνα
Αττική
flag msg tools
designer
Avatar
mbmbmbmbmb
Στο πνευμα της ιδεας του bowmangr, παρεχω κ την ελληνικη μεταφραση των τιτλων:
ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ

Γερμανικη εκδοση, language independent, πουθενα δεν υπαρχει κειμενο.

Τους αγγλικους κανονες θα τους βρειτε εδω:
http://www.boardgamegeek.com/filepage/63728/pergamon-english...

Αριστη κατασταση, 2 plays.

Medium complexity game 45 λεπτων, πολυ καλα components, με θεμα τις αρχαιολογικες ανασκαφες με πολυ μεγαλυτερο βαθος απο οτι θα περιμενε κανεις.

Μεταφορικα δωρεαν.
7 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
21. Board Game: Outside the Scope of BGG [Average Rating:6.71 Overall Rank:3096]
Δημητρης Βασιαδης
Greece
Ζωγραφου, Αθηνα
Αττική
flag msg tools
designer
Avatar
mbmbmbmbmb
+altname+ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ -altname-

Εδω υπηρχε το BYZAINE (byzanz) που αφαιρεσα γιατι με παρακαλεσε καποιο φιλτατο μελος να του το δωσω.
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
22. Board Game: Yspahan [Average Rating:7.10 Overall Rank:514]
Δημητρης Βασιαδης
Greece
Ζωγραφου, Αθηνα
Αττική
flag msg tools
designer
Avatar
mbmbmbmbmb
language independent Γερμανικο, πουθενα κειμενο στο παιχνιδι.

Στο σελοφαν.

Κανονες official αγγλικοι εδω:
http://www.ystari.com/yspahan/YspUSc.pdf
και για 2 παικτες εδω:
http://www.ystari.com/yspahan/Ysp2US.pdf

Το παιχνιδι ειναι καλο. Χρησιμοποιει το μηχανισμο του pickomino ομαδοποιωντας πολλα ζαρια αλλα ειναι ολοκληρωμενο boardgame και εχει διαφορες στρατηγικες προς ανακαλυψη.

Μεταφορικα δωρεαν.
5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
23. Board Game: A Castle for All Seasons [Average Rating:6.74 Overall Rank:1256]
Δημητρης Βασιαδης
Greece
Ζωγραφου, Αθηνα
Αττική
flag msg tools
designer
Avatar
mbmbmbmbmb
Γερμανικο, fully playable χωρις μεταφραση.
Μονο 6 δημοσιες καρτες καιρου που συμμετεχουν σε variant του παιχνιδιου εχουν κειμενο, και το effect τους αναφερεται και επεξηγειται στο manual, οποτε μπορειτε να το διαβαζετε δημοσιως εαν παιξετε αυτο το variant.

Για να βεβαιωθειτε δειτε τους official κανονες απο το site της Rio Grande:
http://www.riograndegames.com/uploads/Game/Game_290_gameRule...

Στο σελοφαν. Medium sized box τυπου Ticket to ride, Cuba, Pillars κλπΕιναι ενα πολυ καλο euro που στους μηχανισμους θυμιζει λιγο pillars κλπ με καταπληκτικη εικονογραφηση (Menzel). Χτιζεις κομματια του καστρου με μηχανισμο αντιστοιχο του "Κοσμος διχως τελος", αφαιρώντας δηλ τα αντιστοιχα κομματια απο το ταμπλο. Διαφοροι ρολοι σε καθε γυρο σε βοηθουν να παρεις διαφορα resources. Πολυ ωραιος ο worker placement μηχανισμος ωστε να αυξησεις τα scoring conditions σου.

Μεταφορικα δωρεαν.
5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
24. Board Game: Crunch: The Game for Utter Bankers [Average Rating:5.63 Overall Rank:14994]
Δημητρης Βασιαδης
Greece
Ζωγραφου, Αθηνα
Αττική
flag msg tools
designer
Avatar
mbmbmbmbmb
Αγγλικο.
Αριστη κατασταση, 1 play.Επιτελους μπορειτε να κλεψετε νομιμα. Σε αυτο το game τα vp σας ειναι οσες καρτες καταφερετε να κρυψετε στα ρουχα σας πριν χρεωκοπησει η τραπεζα σας κ χωρις να σας παρουν χαμπαρι οι αλλοι φυσικα. Απο τις οδηγιες του παιχνιδιου συστηνεται να το παιζετε φορωντας κουστουμι (περισσοτεροι..χμμ αποθηκευτικοι χωροι).

Μεταφορικα δωρεαν.
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
25. Board Game: StarCraft: The Board Game – Brood War Expansion [Average Rating:8.22 Unranked] [Average Rating:8.22 Unranked]
Παναγιώτης
Greece
ΝΙΚΑΙΑ
flag msg tools
badge
Wing Chun Strikers
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: καινούριο
Μεταφορικά: Δωρεάν
6 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [20]  |  
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [20]  |