Board Game: Cosmic Encounter [Average Rating:6.41 Overall Rank:2526]
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
קוסמיק אינקאונטר בגרסת אבלון-היל עם המרה מושקעת ל 8 שחקנים
המשחק בראש המומלצים של טום ואסל

זה היה פרוייקט הפ.נ.פ הראשון שלי, אבל עם השנים הטעם שלי השתנה וכבר אין סיכי שיראה שולחן

אנא קראו היטב את התיאור

מדובר למעשה בשני עותקים של המשחק שאוחדו בעמל רב כדי לאפשר משחק של עד 8
שחקנים לפי מדריך מומלץ על בגג עם התפלגות קלפים מעודכנת ותוספת של קלפי ארטיפקטים
ce_8-player_kit.zip

כמובן שאפשר להתעלם מכל התוספות ולשחק כמשחק ל 4 שחקנים


לשם ההמרה:
- הדפסתי בצורה מקצועית מדבקות לקלפים, איכות מעולה ובגוונים דומים מאד
- צבעתי בזהירות את הסטים של ספינות השחקנים
- עיצבתי והדפסתי קלפים שיחליפו את הסמנים לבחירת השחקן

קופסה: שפשופי מדף אבל הקופסה חזקה וללא בעיות מבניות
אינסרט: אין - נזרק כדי לפנות מקום לכל התוספות
לוחות: הכל במצב טוב, אבל חסר לוח שחקן אחד - לא משפיע בכלום על המשחק ויהיה דרוש באמת רק ל 8 שחקנים
קלפים: ללא פגם או חוסר, נראים חדשים לגמרי, בגלל שהשתמשתי בקלפים מגרסה גרמנית להמרה יש הבדל קטן בדוגמה על חלק מהקלפים - לא משפיע בכלום על המשחק (ראו תמונה)
רכיבים אחרים: הכל נמצא וללא חוסר, יש אפילו המון כפילויות שנותרו במהלך העבודה
ספר חוקים: ללא פגם

קופסה

תכולה

כל הצבעים השונים

השוואה בין קלפים ללא ועם שינוי- מצאו את ההבדלים
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.