Board Game: Onitama [Average Rating:7.47 Overall Rank:205]
Daniel Simeonov
Bulgaria
Sofia
flag msg tools
mbmbmbmb
!!! От играта изчезнаха по неведоми пътища 4 от 16-те карти, имайте го предвид. Във всяка игра участват по 5 карти, което означава, че просто има по-малък от избор от карти, но играта може да се играе пълноценно.

Английско издание, в отлично състояние.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.