Board Game: Risk [Average Rating:5.58 Overall Rank:16238]
Prehistoric Dog
Bulgaria
Sofia
flag msg tools
by the melvins
badge
burya or die
Avatar
mbmbmbmbmb
Изданието е голямата червена кутия от края на 50те/началото на 60те. Дойде при мен в лошо състояние (компонентите са ОК). Планирах да я реставрирам, но не стигнах по-далеч от един нов ъгъл на капака.

Английски език. София.Действителни снимки: https://photos.app.goo.gl/sFzDmpdXOEbOYehF2

В момента съм в процес на местене в ново жилище, игрите ми са на друго място, съответно е възможно евентуално забавяне за размяна.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.