Board Game: Risk Legacy [Average Rating:7.48 Overall Rank:267]
Prehistoric Dog
Bulgaria
Sofia
flag msg tools
by the melvins
badge
burya or die
Avatar
mbmbmbmbmb
Кампанията е играна донякъде; има залепени стикери по картата, два от пликовете са отворени, но нищо от тях не е играно или лепено. В духа на играта, всичко това е напълно поправимо.

Английски език. София.

Действителни снимки: https://photos.app.goo.gl/sFzDmpdXOEbOYehF2

В момента съм в процес на местене в ново жилище, игрите ми са на друго място, съответно е възможно евентуално забавяне за размяна.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.