Board Game: Descent: Journeys in the Dark (Second Edition) [Average Rating:7.73 Overall Rank:82]
Milen Sotirov
Bulgaria
flag msg tools
Descent Journeys in the Dark Base Game Second Edition + Descent Base Game First Edition + Conversion Kit + Heirs of Blood Campaign Digital Book
Почти всички компоненти са в отлично състояние. Останалите са в много добро. Няма счупени миниятюри. Играх си няколко часа да разпределям компоненти. Доколкото видях няма липсващи. Тук таме някой друг токен, от който има тонове. За тези, които решават да броят компонентите да имат предвид, че има доста грешки в книжките. Някъде пише, че има по-малко от нещо, а то има повече и обратно. На базовата игра (2nd ed) малко е скъсана кутията в единия ъгъл и е залепена с прозрачно тиксо.(Англисйка версия)
Descent Base Game First Edition (НЕМСКА ВЕРСИЯ) - Това е първия едишън на играта, издаден от Fantasy Flight.Кутията е огромна и много запазена. Тук таме има малко олющвания.
Conversion Kit (Англисйка версия)- Служи за използване на всички миниятюри с герои и чудовища от първата версия във Second Edition. Следователно върви с hero sheets за всеки герои и monster cards за всяко чудовище, които някога са пускани за първата версия. Това вкключва всички експажъни. Следва да се има предвид обаче, че въпреки, че ги има в конвершън кита като карти, не всички миниятюри са налични, защото нямам експажъните към първата версия. В нашата група просто ако си харесаме чудовище или героя ползвахме някоя друга миниятюра и със съответната карта все още може да се играе.
Blood Campaign Digital Book (Англисйка версия)
 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.