Board Game: Machi Koro [Average Rating:6.66 Overall Rank:840]
Kalvis Kincis
Latvia
Riga
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Kosmos vācu versija. Uz kārtīm ir teksts, to gan iespēlējoties var atcerēties.
Spēlēts, labā stāvoklī.

Klāt nāk mazspēlēts (te valoda ir vairāk no svara nekā pamatspēlē): Machi Koro: Großstadt-Erweiterung
 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.