Board Game: Small World [Average Rating:7.29 Overall Rank:221] [Average Rating:7.29 Unranked]
Tsonko Tsonev
Bulgaria
Sofia
Sofia
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Английско издание, много добро състояние на компонентите, леко вдлъбване отдолу на кутията и леко изхабяване по ъглите
Включва разширение: Small World: Tales and Legends
Възможност за предаване на удобно за мен място в София
 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}