Board Game: Sid Meier's Civilization: The Board Game [Average Rating:7.44 Overall Rank:217]
Anton Kirilov
Bulgaria
flag msg tools
mb
Добро състояние. Английски език.
Враца.

От играта липсва едно синьо знаменце - лесно за заместване с нещо.

Допълнително към нея и разширението Sid Meier's Civilization: The Board Game – Fame and Fortune .

Разширението е без кутия, а се намира в кутията на базовата игра. От него липсват три кервана.


https://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/108415/sid-meie...

 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}