Board Game: Axis & Allies 1941 [Average Rating:6.42 Overall Rank:3593]
Zsaba Csuk
msg tools
mbmbmb
Играта е изключително запазена - освен поизносените ръбове на кутията по самите части няма следи от употреба. На английски език с оригинална книжка с актуализираните поправени правила. Всички войничета, самолети и кораби са налични. Липсват само 1 зелен и 1 червен от малките картонени токени за натрупване на бойни единици (unit stacking counters), но това не пречи на играта.
Лично - Радомир, София (не всеки ден), иначе еконт
 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}