Board Game: Imperial Settlers [Average Rating:7.46 Overall Rank:169]
Aldis LV
msg tools
Stāvoklis: Labs. Spēļu kārtis un citas komponentes bez nolietojuma pazīmēm, kastes vāks dažās vietās nedaudz iespiests.

Valoda: Angļu.
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}