Board Game: Concordia [Average Rating:8.11 Overall Rank:18]
Kārlis Jēriņš
Latvia
Riga
flag msg tools
I'm a sheep.
badge
A lovely, fluffy sheep.
Avatar
mbmbmbmbmb
Valoda: angļu/vācu

Stāvoklis: kā jauna. Spēle ir paplašinājuma Salsa kastē (bet pats paplašinājums nav pieejams maiņai); kastes izmērs tas pats, tikai vāka bilde smukāka
 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}