Information
RPG Item Version
Nickname
Swedish Hardcover
Version Publisher
Alternate Names
Year Published
1985
Format
Hard Cover
Product Code
01-501
ISBN-10
9178980054
ISBN-13
 
Pages
96 pages
Dimensions
A5
Weight
 
Languages
Swedish
 Corrections
 Clone
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 277381
Description Edit | History

Varje varelse beskrivs i ett textavsnitt, som redogör för dess utseende, vanor och hemvist, och i en uppställning över dess grundegenskaper, färdigheter och förmågor.