Information
RPG Item Version
Nickname
Rollspelet PDF version
Version Publisher
Alternate Names
Year Published
2015
Format
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
Product Code
JR100001
ISBN-10
 
ISBN-13
978-9187915048
Pages
240 pages
Dimensions
Letter
Weight
 
Languages
Swedish
 Corrections
 Clone
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 297304
Description Edit | History

From publisher blurb:

”Skymningen faller, Davokar mörknar”, väste svartalfen Fenya lugnt, trots den flock kränkor som flaxade omkring dem. De förväntansfulla flygfäna förutspådde blodspillan, det visste alla. Kvarek kände hur handsvetten hotade hans grepp om spjutet och ropade över axeln: ”Magdala, det brådskar.” Häxan svarade inte, förlorad som hon var i ritualens mollstämda melodi, smekande pelarens grymma stenansikte.

Det brakade till bland ruinerna, det dånade som om en gigantisk gestalt hade vaknat och rest sig från under lager på lager av sten och mull. ”Häxan sa att styggelserna kommer om natten”, muttrade Fenya. Kvareks knogar vitnade, greppet om spjutet hårdnade: ”Nej, bara att de är som hungrigast då. De räds inte aftonsolens ljus, inte heller …” Han avbröts av Magdalas hesa stämma: ”Pelaren har svarat; jag vet var mausoleet finns.”

Då, ut ur ruinerna kom urstyggelsen vaggande, väldig och brölande. Dess klor skrapade i marken, skar upp djupa sår som osade av ren korruption, som efterlämnande droppar av svart, kvicksilverliknande dagg på mossa och stenar.

”Vi hinner inte fly”, konstaterade Fenya sakligt. Magdala nickade instämmande. ”Då så”, sade Kvarek sammanbitet, ”det blir här vi slåss, för rätten till Symbaroums rikedomar.”

Rollspelet Symbaroum bjuder in till äventyr! Ge er ut i det enorma skogsbältet Davokar sökande efter skatter, kunskaper och berömmelse. Uppsök de elva barbarklanerna för att lära, handla eller plundra deras fyndkamrar. Skapa er en maktbas bland furstar, skrån eller flyktingar i storstaden Yndaros. Överlev möten med svultna ärketroll, svartsinta styggelser och vandöda barbarkungar. Men vad ni än gör, ignorera inte varningen från Davokars spetsörade väktarkår: träd försiktigt och undvik att störa skogarnas djup, ty i djupet rister Symbaroums bane i rastlös sömn.

- Ett intuitivt och smidigt regelsystem för skapandet av rollpersoner och för att agera i spelvärlden
- 5 spelbara släkten samt 3 arketyper, indelade i 15 yrken, som grund för rollpersonens skapande
- 35 förmågor, 25 mystiska krafter, 33 ritualer samt ett stort antal vapen och rustningar för att göra varje rollperson unik
- Detaljerade riktlinjer för skapandet av äventyr, 38 monster och motståndare samt 19 monstruösa särdrag att utrusta rollpersonernas fiender med.
- Hela 55 sidor som beskriver spelvärldens historia, geografi och kulturer, med särskilt fokus på fyra miljöer – skogsbältet Davokar, lycksökarstaden Tistla Fäste, ambriernas huvudstad Yndaros samt barbarernas samlings- och tingsplats, klippan Karvosti.
- Symbaroum är ett komplett rollspel, allt som behövs är papper, penna och tärningar.
- Rollspelet Symbaroum är lämpat för alla äventyrslystna människor, svartalfer och troll från 12 års