Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Μέσα από το Guild δίνεται η δυνατότητα σε πολλούς από εμάς να πουλήσουμε εύκολα παιχνίδια που δε θέλουμε άλλο σε άλλα μέλη. Επειδή όμως όποτε υπάρχει ανταλλαγή χρημάτων στη μέση ενδέχεται να προκύψουν παρεξηγήσεις, γι' αυτό και θα πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες ώστε να εξασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή της όλης συναλλαγής. Πολλοί από αυτούς θεωρούνται αυτονόητοι αλλά καλό είναι να τους έχουμε κάπου καταγεγραμμένους. Πιο συγκεκριμένα:

Κανόνες Δημοπρασιών Greek Guild

1. Όλες οι δημοπρασίες υποχρεούνται να είναι υπό τη μορφή Geeklist. Ο δημοπράτης οφείλει να έχει ετοιμάσει μία λίστα, με κάθε παιχνίδι που θέλει να πουλήσει να είναι ξεχωριστό αντικείμενο μέσα σε αυτήν, συνοδευόμενο από την κατάσταση στην οποία αυτό βρίσκεται (στη ζελατίνα του, ελαφρώς φθαρμένο, σκισμένο κουτί κλπ) και από την ελάχιστη τιμή στην οποία είναι διατεθειμένος να το δώσει. Στη συνέχεια δημοσιεύει σε κάποιο thread το σχετικό link και ορίζει τη διάρκεια της δημοπρασίας συν ότι άλλες λεπτομέρειες χρειάζονται. (*)

2. Ο δημοπράτης, με τη δημοσίευση της λίστας δεσμεύεται να παραχωρήσει τα παιχνίδια που περιέχονται μέσα σε αυτή. Από τη στιγμή που κοινοποιείται το περιεχόμενο της δεν επιτρέπεται να αφαιρέσει κάποιο παιχνίδι ή να αρνηθεί την πώληση ενός παιχνιδιού σε αυτόν που προσέφερε το υψηλότερο bid.

3. Ο δημοπράτης οφείλει να έχει ξεκαθαρίσει απ' την αρχή (είτε στο πρώτο post της λίστας, είτε στο post της δημοσίευσης της) τις συνθήκες παράδοσης των παιχνιδιών (πχ σύναντηση σε κάποιο σημείο της πόλης ή αποστολή με ταχυδρομείο) καθώς και τα κόστη που μπορεί να συνδέονται με αυτές. Σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι από άλλη πόλη και το αντικείμενο αποσταλεί με ταχυδρομείο, το κόστος αποστολής επιβαρύνει τον αγοραστή.

4. Τα bids των υποψήφιων αγοραστών είναι δεσμευτικά. Άπαξ και κάποιος ποστάρει ένα ποσό κάτω από ένα παιχνίδι, δεσμεύεται ότι θα αγοράσει το παιχνίδι με αυτή την τιμή σε περίπτωση που είναι αυτός ο νικητής. Επιπλέον δεν επιτρέπεται να κάνει edit στο post με το ποσό που δήλωσε.

5. Το ελάχιστο ποσό κατά το οποίο δικαιούται κάποιος να ανεβάσει το bid είναι το 1€. Δεν επιτρέπονται υποδιαιρέσεις, πχ 17.5€.

6. Σε όλες τις δημοπρασίες θα ισχύει anti-sniper κανόνας. Εάν γίνει bid σε χρόνο λιγότερο από 10 λεπτά πριν τη λήξη της, τότε αυτόματα το παιχνίδι στο οποίο έγινε αυτό το bid, θα παίρνει παράταση 10 λεπτών απ' τη χρονική στιγμή του bid. Η διαδικασία αυτή θα συνεχίζεται μέχρι να περάσουν 10 λεπτά από το τελευταίο bid. Οι χρόνοι θα ελέγχονται με βάση τα timestamps στο κάτω μέρος του κάθε post (edits όπως έχουμε πει δεν επιτρέπονται).

7. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας προκύψει αντικειμενικός λόγος που να καθιστά μη δυνατή την παράδοση του παιχνιδιού (πχ καταστροφή του ή σημαντική φθορά του) τότε ο δημοπράτης οφείλει να ενημερώσει δημοσίως το Guild στο ίδιο thread που έκανε τη δημοσίευση της δημοπρασίας του, αναγράφοντας το λόγο αυτό. Ο αγοραστής απαλάσσεται από κάθε υποχρέωση αγοράς του παιχνιδιού. (Σε περίπτωση που συμφωνούν και οι 2 πλευρές μπορεί να δοθεί το κατεστραμμένο παιχνίδι σε τιμή σημαντικά μειωμένη ή και δωρεάν).

8. Κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας απαγορεύονται οι ιδιωτικές συνεννοήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων για τα biddings. Επιπλέον δεν επιτρέπονται μέσα στη λίστα αρνητικά σχόλια γύρω από τα παιχνίδια ή την τιμή εκκίνησης τους. (**)

9. Οποιαδήποτε διένεξη προκύπτει, πριν τη δημοσίευση της θα πρέπει να υπάρχει απόπειρα ιδιωτικής επίλυσης της.

Προτροπές
Τα παρακάτω δεν είναι κανόνες, δεν είναι δηλαδή υποχρεωμένοι οι συμμετέχοντες να τους τηρήσουν, προτείνονται όμως για την καλύτερη διεξαγωγή των δημοπρασιών:

- Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, οι αγοραστές έχουν το δικαίωμα να κάνουν ένα post, στο ίδιο thread που δημοσιεύτηκε η δημοπρασία, που να δηλώνουν ότι παρέλαβαν το παιχνίδι που κέρδισαν καθώς και τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με αυτό (είτε αρνητικές πχ "από το παιχνίδι έλειπαν components" ή "είχε φθορά που δεν είχε αναφερθει", είτε θετικές πχ "ο ο δημοπράτης το είχε συσκευάσει πολύ καλά και δεν έπαθε τίποτα κατά τη μεταφορά" ή "τα components ήταν σε άψογη κατάσταση"). Υπενθυμίζεται, ότι σε περίπτωση αρνητικών εντυπώσεων θα πρέπει πρώτα να έχει προηγηθεί ιδιωτική επικοινωνία μεταξύ των 2 πλευρών.

- Καλό θα είναι η ώρα λήξης της κάθε δημοπρασίας να ορίζεται σε χρονική στιγμή της ημέρας που να εξυπηρετεί όσο το δυνατόν περισσότερους. Για παράδειγμα 21:00 μια καθημερινή ή μεσημέρι μιας Κυριακής. Το να μπει στις 03:00 το πρωί για παράδειγμα ΔΕΝ είναι καλή ώρα.

Οι παραπάνω κανόνες θεωρούνται ότι είναι σε ισχύ για οποιαδήποτε δημοπρασία ξεκινήσει από τις 6/9/2010 και μετά, και θα υπάρχει link στην κεντρική σελίδα για να ενημερώνει τα μέλη. Όποιος θα συμμετέχει σε κάποια δημοπρασία θα θεωρείται οτι τους γνωρίζει και ότι συμμετέχει αναλαμβάνοντας την ευθύνη της τήρησης τους. Δήλωση "άγνοιας" τους δε θα δικαιολογείται, ούτε από δημοπράτες ούτε από αγοραστές. Ένας καλός τρόπος να αποφευχθεί κάτι τέτοιο είναι κάθε δημοπράτης να βάζει ένα link προς αυτό το thread στο πρώτο post της λίστας δημοπρασίας του, ενημερώνοντας έτσι τους υποψήφιους αγοραστες. (Ακόμα και αν δεν υπάρχει τέτοιο link όμως οι κανόνες θα θεωρείται ότι είναι σε ισχύ εκτός και αν ρητά αναφέρεται κάτι άλλο)

Εάν ένας δημοπράτης επιθυμεί, έχει το δικαίωμα να μην τηρήσει ή να παραλλάξει κάποιον από τους παραπάνω κανόνες, ακόμα και να επινοήσει νέους. Οφείλει όμως να το αναγράφει εξ αρχής τόσο στη λίστα δημοπρασίας του όσο και στο post δημοσίευσης της. Δεν επιτρέπεται να το κάνει μετά την έναρξη της δημοπρασίας. Όλοι οι κανόνες που θα ισχύουν κατά τη δημοσίευση της, θα ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της.

Τέλος, να σημειώσω ότι οι κανόνες αυτοί δεν είναι πλήρεις. Οι συμμετέχοντες (δημοπράτες/αγοραστές),δεσμεύονται απο το φιλικό, κοινό αίσθημα δικαίου, ακόμα κ αν δεν παραβαίνουν κανένα τυπικό κανόνα.


(*) Σε περίπτωση που θέλει να πουλήσει κάποιο αντικείμενο σχετικό μεν με επιτραπέζια αλλά που δεν έχει δικό του entry στο boardgamegeek - για παράδειγμα sleeves, ή περιοδικά - τότε χρησιμοποιεί μία από τις παρακάτω εγγραφές:
Miscellaneous Game Accessory (πχ ένα Dice Tower ή κάποια Tuckboxes)
Miscellaneous Game Magazine (πχ ένα περιοδικό σαν το Spielbox)
Miscellaneous Game Book (πχ ένα βιβλίο σαν το Paid to Play)
Miscellaneous Game Merchandise (πχ ένα μπλουζάκι σχετικό με κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι)

(**) Δεν επιτρέπεται για παράδειγμα να "θάψει" κάποιος ένα παιχνίδι που δεν του αρέσει, αποτρέποντας έτσι υποψήφιους αγοραστές. Ούτε να σχολιάζει αρνητικά μια τιμή εκκίνησης. Αν κάποιος θεωρεί ότι η τιμή αυτή είναι πολύ υψηλή μπορεί απλά να μη συμμετάσχει στη δημοπρασία ή να ενημερώσει με geekmail το δημοπράτη.
16 
 Thumb up
1.07
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Έκανα μια καταγραφή κάποιων σημαντικών κανόνων που θεωρώ ότι θα πρέπει να ισχύουν από εδώ και πέρα σε όλες τις δημοπρασίες που ξεκινάνε, ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις. Θεωρώ ότι προστατεύουν τόσο τους δημοπράτες όσο και τους αγοραστές και ότι είναι μια καλή βάση για να ισχύει από εδώ και πέρα.

Αν έχετε κάποιες προτάσεις για προσθήκες ή διορθώσεις πείτε τις με reply από κάτω και εάν χρειαστεί θα κάνω τα απαραίτητα edits. Βέβαια, θεωρώ ότι οι κανόνες αυτοί είναι απλά η βάση. Όπως αναγράφω και στο παραπάνω ποστ, αν κάποιος διαφωνεί με κάποιον και δε θέλει να τον τηρήσει θα μπορεί να το κάνει αναγράφοντας το στην αρχή της δημοπρασίας του. Για τους υπόλοιπους όμως αυτοί οι κανόνες είναι ένας καλός μπούσουλας και θεωρώ ότι είναι ικανοί να καλύψουν τα πιθανότερα σενάρια και να φροντίσουν να διεξαχθούν χωρίς πρόβλημα οι δημοπρασίες μας.

Ευχαριστώ.
11 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Alex Katsoufis
Greece
Athens
Attiki
flag msg tools
badge
Do you seriously believe that BGG ratings matter that much?
Avatar
mbmbmbmbmb
Βαγγέλη μπράβο! Δεν περιμενα να γινει κατι τετοιο (απο εμενα σιγουρα οχι, βαριεμαι πολυ για να ασχοληθω με τα σοβαρα πραγματα ) τοσο γρηγορα.

Προσωπικα εχω 2 προβληματα,
1)
avyssaleos wrote:
Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν τηρήσει κάποιον από τους κανόνες αυτούς, τότε θα απαγορεύεται η συμμετοχή του σε μελλοντική δημοπρασία (είτε ως δημοπράτης, είτε ως αγοραστής) για τους επόμενους 3 μήνες.

Η προταση αυτη θα προτεινα να απομακρυνθει.
Ειναι αρκετα επιθετικη και δεν μπορει να εφαρμοστει με εναν αποτελεσματικο τροπο.
Ασε που αυτο σημαινει οτι οποιος κανει δημοπρασια με αλλους κανονες δεν μπορει να ξανακανει για τους επομενους 3 μηνες.
2)
avyssaleos wrote:
7. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας προκύψει αντικειμενικός λόγος που να καθιστά μη δυνατή την παράδοση του παιχνιδιού (πχ καταστροφή του ή σημαντική φθορά του) τότε ο δημοπράτης οφείλει να ενημερώσει δημοσίως το Guild στο ίδιο thread που έκανε τη δημοσίευση της δημοπρασίας του, αναγράφοντας το λόγο αυτό. Σε περίπτωση αυτή (και κατόπιν συνεννόησης των 2 πλευρών) εάν ο αγοραστής το επιθυμεί ο δημοπράτης θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να αγοράσει εκ νέου το παιχνίδι και να το παραδώσει στον αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στο δημοπράτη είναι ο μέσος όρος του νικητήριου bid της δημοπρασίας και της τιμής αγοράς του παιχνιδιού. (**)

(**) Έστω ότι ο αγοραστής κερδίζει σε μια δημοπρασία ένα παιχνίδι δηλώνοντας το ποσό των 30€. Στη συνέχεια το παιχνίδι καταστρέφεται ή φθείρεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εάν ο αγοραστής το επιθυμεί τότε ο δημοπράτης οφείλει να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να το αγοράσει εκ νέου. Έστω ότι το κάνει, δίνοντας το ποσό των 40€. Τότε, ο αγοραστής θα λάβει το παιχνίδι πληρώνοντας το ποσό των 35€. (Η διαφορά των 10€ θα μοιραστεί ανάμεσα στις 2 πλευρές). Προφανώς πριν γίνει η εκ νέου αγορά θα πρέπει ο αγοραστής να είναι ενήμερος για το νέο ποσό που θα κληθεί να καταβάλει και να έχει συμφωνήσει.


Αυτο το κομματι ΠΡΕΠΕΙ να βγει, αμα καταστραφει το παιχνιδι, καταστραφηκε δεν θα ζητησουμε τον δημοπρατη οχι μονο να μην παρει λεφτα αλλα και να χασει, ατυχηματα συμβαινουν και δεν φταει κανενας.
Ασε που αν το παιχνιδι ειναι OOP τοτε θα κληθει να χασει ΠΟΛΛΑ λεφτα μονο και μονο επειδη ηταν ατυχος.
Θα ηταν βεβαια καλο να δωσει καποια αποδειξη για την κατασταση του παιχνιδιου (π.χ. φωτογραφια) αν και παλι δεν πιστευω οτι θα επρεπε να το επιβαλουμε.
11 
 Thumb up
0.05
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Σ' ευχαριστώ Alex για τα σχόλια. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 2 σημεία ήταν αυτά για τα οποία δεν ήμουν σίγουρος και ήθελα να ακούσω και σχόλια από άλλους.

Piscatella wrote:
avyssaleos wrote:
Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν τηρήσει κάποιον από τους κανόνες αυτούς, τότε θα απαγορεύεται η συμμετοχή του σε μελλοντική δημοπρασία (είτε ως δημοπράτης, είτε ως αγοραστής) για τους επόμενους 3 μήνες.

Η προταση αυτη θα προτεινα να απομακρυνθει.
Ειναι αρκετα επιθετικη και δεν μπορει να εφαρμοστει με εναν αποτελεσματικο τροπο.
Ασε που αυτο σημαινει οτι οποιος κανει δημοπρασια με αλλους κανονες δεν μπορει να ξανακανει για τους επομενους 3 μηνες.

Την πρόταση αυτή την έβαλα γιατί απ' τη στιγμή που ορίζεις κάποιους κανόνες, πρέπει να πεις και τι θα συμβεί αν κάποιος δεν τους τηρήσει. Αν σε μια δημοπρασία αύριο συμβεί κάτι, δε θα πρέπει να υπάρχει μια "τιμωρία" για αυτόν που δεν ήταν σωστός; Σίγουρα το ότι θα δημοσιοποιηθεί το όλο θέμα θα είναι το πρώτο βήμα. Από κει και πέρα;

Το αν θα τηρηθεί ή όχι εξαρτάται από εμάς, από τα υπόλοιπα μέλη του Guild. Αν πχ κάποιος bid-άρει και μετά όταν έρθει η ώρα να πάρει το παιχνίδι το πάρει πίσω και δεν το κάνει, τότε στο χέρι μας είναι για τους επόμενους 3 μήνες να μην τον "δεχόμαστε" στις δημοπρασίες. (αγνοούμε τα bid του αν κάνει πχ)

Btw, αν κάποιος κάνει ο ιδιος δημοπρασία και επιλέξει να μην ισχύουν κάποιοι από αυτούς, αν το έχει δηλώσει εξ αρχής, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί όλοι θα γνωρίζουν τις "ιδιαίτερες" συνθήκες αυτής της δημοπρασίας. Δεν θα τίθεται το θέμα των 3 μηνών προφανώς. Αν όμως στα μισά της διαδικασίας αλλάξει κάτι τότε στην ουσία δε θα τηρεί αυτά που λέει.

Τώρα, αν θεωρείτε κι άλλοι ότι είναι επιθετική σαν πρόταση και ότι πρέπει να αφαιρεθεί, τη βγάζω, κανένα πρόβλημα. Απλά εξήγησα το σκεπτικό μου πίσω από αυτήν.

Piscatella wrote:
avyssaleos wrote:
7. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας προκύψει αντικειμενικός λόγος που να καθιστά μη δυνατή την παράδοση του παιχνιδιού (πχ καταστροφή του ή σημαντική φθορά του) τότε ο δημοπράτης οφείλει να ενημερώσει δημοσίως το Guild στο ίδιο thread που έκανε τη δημοσίευση της δημοπρασίας του, αναγράφοντας το λόγο αυτό. Σε περίπτωση αυτή (και κατόπιν συνεννόησης των 2 πλευρών) εάν ο αγοραστής το επιθυμεί ο δημοπράτης θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να αγοράσει εκ νέου το παιχνίδι και να το παραδώσει στον αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στο δημοπράτη είναι ο μέσος όρος του νικητήριου bid της δημοπρασίας και της τιμής αγοράς του παιχνιδιού. (**)

(**) Έστω ότι ο αγοραστής κερδίζει σε μια δημοπρασία ένα παιχνίδι δηλώνοντας το ποσό των 30€. Στη συνέχεια το παιχνίδι καταστρέφεται ή φθείρεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εάν ο αγοραστής το επιθυμεί τότε ο δημοπράτης οφείλει να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να το αγοράσει εκ νέου. Έστω ότι το κάνει, δίνοντας το ποσό των 40€. Τότε, ο αγοραστής θα λάβει το παιχνίδι πληρώνοντας το ποσό των 35€. (Η διαφορά των 10€ θα μοιραστεί ανάμεσα στις 2 πλευρές). Προφανώς πριν γίνει η εκ νέου αγορά θα πρέπει ο αγοραστής να είναι ενήμερος για το νέο ποσό που θα κληθεί να καταβάλει και να έχει συμφωνήσει.


Αυτο το κομματι ΠΡΕΠΕΙ να βγει, αμα καταστραφει το παιχνιδι, καταστραφηκε δεν θα ζητησουμε τον δημοπρατη οχι μονο να μην παρει λεφτα αλλα και να χασει, ατυχηματα συμβαινουν και δεν φταει κανενας.
Ασε που αν το παιχνιδι ειναι OOP τοτε θα κληθει να χασει ΠΟΛΛΑ λεφτα μονο και μονο επειδη ηταν ατυχος.
Θα ηταν βεβαια καλο να δωσει καποια αποδειξη για την κατασταση του παιχνιδιου (π.χ. φωτογραφια) αν και παλι δεν πιστευω οτι θα επρεπε να το επιβαλουμε.

Εδώ είναι ένα λεπτό σημείο και προβληματίστηκα αρκετά για το πως να το διαχειριστώ. Απ' τη μια έχεις ένα δίκιο, παθαίνει μια ζημιά το παιχνίδι μου, θα κληθώ να πληρώσω κι από πάνω; Απ' την άλλη, αν το αφήσεις έτσι στο φλου, τότε δημιουργείς ένα "παραθυράκι" για να ξεγλυστρίσει κάποιος από τους κανόνες. Πουλάω πχ ένα παιχνίδι και μετά επειδή δεν έπιασα τα λεφτά που ήθελα, λέω ότι το πάτησε αμάξι και τη "σκαπουλάρω". Δε θεωρώ ότι κάποιος από εμάς εδώ πέρα θα το έκανε αυτό, απλά προσπαθώ να δω τι θα μπορούσε γενικά να γίνει σε μια τέτοια περίπτωση. Ο κανόνας που αναφέρω, αφαιρεί αυτό το παραθυράκι, προσθέτει όμως ένα έξτρα κόστος. Για το λόγο αυτό έχω βάλει το "κατόπιν συνεννόησης" του δημοπράτη με τον αγοραστή. (Και φυσικά έχω βάλει το κόστος να το μοιράζονται και οι 2)

Μην ξεχνάς ότι όταν βάζεις ένα παιχνίδι για δημοπρασία είσαι πλέον υπεύθυνος γι' αυτό. Ο άλλος που συμμετέχει θεωρεί ότι θα το παραλάβει στα χέρια του. Εσύ λοιπόν έχεις και μια ευθύνη να φροντίσεις να μην πάθει τίποτα μέχρι να του το παραδώσεις. Αν πάθει δηλαδή, εσύ θα φταις (είτε σε μεγάλο είτε σε μικρό βαθμό), όχι ο αγοραστής. (Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι απ' τη στιγμή που λήξει η δημοπρασία ο νόμιμος ιδιοκτήτης του πλέον είναι ο αγοραστής, απλά δεν το έχει πάρει ακόμα στα χέρια του. Αν λοιπόν πάθει κάτι και φταίει ο δημοπράτης, αυτός είναι που θα πρέπει να το αναπληρώσει).

Αν κρίνετε ότι δε χρειάζεται και ότι αρκεί το να δημοσιευθεί στο thread το τι συνέβη, τότε το βγάζω κι αυτό.

Θα ήθελα όμως να ακούσω και τη γνώμη των άλλων επί του θέματος.
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
George Zotos
Greece
Artemis (Loutsa) Attiki
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Piscatella wrote:
Βαγγέλη μπράβο! Δεν περιμενα να γινει κατι τετοιο (απο εμενα σιγουρα οχι, βαριεμαι πολυ για να ασχοληθω με τα σοβαρα πραγματα ) τοσο γρηγορα.

Προσωπικα εχω 2 προβληματα,
1)
avyssaleos wrote:
Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν τηρήσει κάποιον από τους κανόνες αυτούς, τότε θα απαγορεύεται η συμμετοχή του σε μελλοντική δημοπρασία (είτε ως δημοπράτης, είτε ως αγοραστής) για τους επόμενους 3 μήνες.

Η προταση αυτη θα προτεινα να απομακρυνθει.
Ειναι αρκετα επιθετικη και δεν μπορει να εφαρμοστει με εναν αποτελεσματικο τροπο.


Συμφωνώ με τον Αλεξ. Άλλωστε και σαν "τιμωρία" δεν θα επιφέρει κάτι μιας και δημοπρασίες γίνονται μια ή έστω 2 φορές το τρίμηνο. Αρκεί το να δημοσιευθεί στο thread το τι συνέβη. Από κει και πέρα ας κρίνει ο καθένας.

Piscatella wrote:

2)
avyssaleos wrote:
7. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας προκύψει αντικειμενικός λόγος που να καθιστά μη δυνατή την παράδοση του παιχνιδιού (πχ καταστροφή του ή σημαντική φθορά του) τότε ο δημοπράτης οφείλει να ενημερώσει δημοσίως το Guild στο ίδιο thread που έκανε τη δημοσίευση της δημοπρασίας του, αναγράφοντας το λόγο αυτό. Σε περίπτωση αυτή (και κατόπιν συνεννόησης των 2 πλευρών) εάν ο αγοραστής το επιθυμεί ο δημοπράτης θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να αγοράσει εκ νέου το παιχνίδι και να το παραδώσει στον αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στο δημοπράτη είναι ο μέσος όρος του νικητήριου bid της δημοπρασίας και της τιμής αγοράς του παιχνιδιού. (**)

(**) Έστω ότι ο αγοραστής κερδίζει σε μια δημοπρασία ένα παιχνίδι δηλώνοντας το ποσό των 30€. Στη συνέχεια το παιχνίδι καταστρέφεται ή φθείρεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εάν ο αγοραστής το επιθυμεί τότε ο δημοπράτης οφείλει να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να το αγοράσει εκ νέου. Έστω ότι το κάνει, δίνοντας το ποσό των 40€. Τότε, ο αγοραστής θα λάβει το παιχνίδι πληρώνοντας το ποσό των 35€. (Η διαφορά των 10€ θα μοιραστεί ανάμεσα στις 2 πλευρές). Προφανώς πριν γίνει η εκ νέου αγορά θα πρέπει ο αγοραστής να είναι ενήμερος για το νέο ποσό που θα κληθεί να καταβάλει και να έχει συμφωνήσει.


Αυτο το κομματι ΠΡΕΠΕΙ να βγει, αμα καταστραφει το παιχνιδι, καταστραφηκε δεν θα ζητησουμε τον δημοπρατη οχι μονο να μην παρει λεφτα αλλα και να χασει, ατυχηματα συμβαινουν και δεν φταει κανενας.
Ασε που αν το παιχνιδι ειναι OOP τοτε θα κληθει να χασει ΠΟΛΛΑ λεφτα μονο και μονο επειδη ηταν ατυχος.
Θα ηταν βεβαια καλο να δωσει καποια αποδειξη για την κατασταση του παιχνιδιου (π.χ. φωτογραφια) αν και παλι δεν πιστευω οτι θα επρεπε να το επιβαλουμε.


Κι εδώ συμφωνώ αρκεί ο δημοπράτης να δώσει το παιχνίδι στον αγοραστή σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ κατάσταση έχει επέλθει μετά την καταστροφή, και ο αγοραστής να δώσει ότι εκείνος κρίνει για την αγορά του ή ακόμα και τίποτα.
6 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Antonis Manolioudakis
Greece
Athens
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
avyssaleos wrote:
Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν τηρήσει κάποιον από τους κανόνες αυτούς, τότε θα απαγορεύεται η συμμετοχή του σε μελλοντική δημοπρασία (είτε ως δημοπράτης, είτε ως αγοραστής) για τους επόμενους 3 μήνες
Δεν καταλαβαίνω τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτή η απαγόρευση.

Πάντως το 3 μήνες μου φαίνεται απαράδεκτο. Δεν καταλαβαίνω αν κάποιος με έκλεψε ή με εξαπάτησε πριν 3 μήνες γιατί να μην το κάνει τώρα. Αν υπάρχει τρόπος να απαγορευτεί η συμμετοχή του, προτείνω να είναι, όχι 3μηνη αλλά μόνιμη!! Το άτομο αυτό δεν είναι πλεον αξιόπιστο. Αν κάποιο μέλος δεν τον ξέρει, μπορεί να την ξαναπατήσει μετά απο 3 μήνες, και θα φταίμε εμείς που δεν τον προστατέψαμε!

Δεν μιλάω φυσικά για την περίπτωση που ο τύπος δεν έκανε bid 17 αλλά 17,5, αλλά για τις περιπτώσεις που δεν τήρησε την συμφωνία απέναντι στον συνάνθρωπό του.

Αν κάποιος δηλ. κλέβει στους κανόνες εν γνώση του στα επιτραπέζια που παίζουμε θα ξαναπαίξετε μαζί του; Είναι τόσο βασικό και αυτονόητο.

Δυστυχώς, και λυπάμαι πολύ που το λέω, αν ήμασταν τίμιοι δεν θα υπήρχε ανάγκη για κανόνες!

EDIT: Επειδή δε νομίζω να μπορεί με κάποιο τρόπο να απαγορευτεί, τότε προτείνω, πολύ απλά να προειδοποιούμε τα υπόλοιπα μέλη ότι ο δημοπράτης είχε κάνει απάτη στο παρελθόν. Αυτό βέβαια θα γίνεται όχι για 3 μήνες, αλλά από τότε και στο εξής! Είναι υποχρέωσή μας να προειδοποιήσουμε άμα ξέρουμε κάτι.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Antonis Manolioudakis
Greece
Athens
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
avyssaleos wrote:
7. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας προκύψει αντικειμενικός λόγος που να καθιστά μη δυνατή την παράδοση του παιχνιδιού (πχ καταστροφή του ή σημαντική φθορά του) τότε ο δημοπράτης οφείλει να ενημερώσει δημοσίως το Guild στο ίδιο thread που έκανε τη δημοσίευση της δημοπρασίας του, αναγράφοντας το λόγο αυτό. Σε περίπτωση αυτή (και κατόπιν συνεννόησης των 2 πλευρών) εάν ο αγοραστής το επιθυμεί ο δημοπράτης θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να αγοράσει εκ νέου το παιχνίδι και να το παραδώσει στον αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στο δημοπράτη είναι ο μέσος όρος του νικητήριου bid της δημοπρασίας και της τιμής αγοράς του παιχνιδιού. (**)

(**) Έστω ότι ο αγοραστής κερδίζει σε μια δημοπρασία ένα παιχνίδι δηλώνοντας το ποσό των 30€. Στη συνέχεια το παιχνίδι καταστρέφεται ή φθείρεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εάν ο αγοραστής το επιθυμεί τότε ο δημοπράτης οφείλει να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να το αγοράσει εκ νέου. Έστω ότι το κάνει, δίνοντας το ποσό των 40€. Τότε, ο αγοραστής θα λάβει το παιχνίδι πληρώνοντας το ποσό των 35€. (Η διαφορά των 10€ θα μοιραστεί ανάμεσα στις 2 πλευρές). Προφανώς πριν γίνει η εκ νέου αγορά θα πρέπει ο αγοραστής να είναι ενήμερος για το νέο ποσό που θα κληθεί να καταβάλει και να έχει συμφωνήσει.
Μεγάλο λάθος! Η άμεση καταβολή του νικητήριου bid είναι η μόνη υποχρέωση του αγοραστή και ΤΙΠΟΤΑ παραπάνω. Δηλ. αν καταστραφεί κατά τη μεταφορά θα πρέπει να πληρώσει παραπάνω; Αυτός δε μπορεί να είναι κανόνας! Αυτό θα μπορούσε να είναι ΙΣΩΣ μια άτυπη συμφωνία μεταξή του αγοραστή και του πωλητή, (κάτι που δεν με ενδιαφέρει καθόλου), αλλα σε καμία περίπρωση δε μπορεί να είναι κανόνας!
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Nick Pluto
Greece
Athens
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Πολύ το ψειρίζετε. Εδώ δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με επαγγελματικό σαητ όπως το ebay (πχ ο πωλητής μπορεί όποτε θέλει να κάνει cancel μια δημοπρασία του), και περιμένετε να βγάλετε άκρη εδώ? Και πως θα κάνετε enforce τους κανόνες. Αφού το site δεν είναι δικό σας.

Φιλικά πάντα.
7 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Liou wrote:
Δεν καταλαβαίνω τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτή η απαγόρευση.

Πάντως το 3 μήνες μου φαίνεται απαράδεκτο. Δεν καταλαβαίνω αν κάποιος με έκλεψε ή με εξαπάτησε πριν 3 μήνες γιατί να μην το κάνει τώρα. Αν υπάρχει τρόπος να απαγορευτεί η συμμετοχή του, προτείνω να είναι, όχι 3μηνη αλλά μόνιμη!! Το άτομο αυτό δεν είναι πλεον αξιόπιστο. Αν κάποιο μέλος δεν τον ξέρει, μπορεί να την ξαναπατήσει μετά απο 3 μήνες, και θα φταίμε εμείς που δεν τον προστατέψαμε!

Η απαγόρευση θεωρώ ότι μπορεί να γίνει. Αν συμμετάσχει ως δημοπράτης απλά δε συμμετέχει κανείς από μας στη δημοπρασία του. Αν συμμετάσχει ως αγοραστής απλά αγνοούμε το bid του.

Τώρα, ως προς το να είναι για πάντα η απαγόρευση σε σχέση με τους 3 μήνες, αυτό είναι πολύ υπερβολικό. Οκ, έκανε ένα λάθος. Μπορεί μετά να το μετάνιωσε και να αποφάσισε να μην το επαναλάβει. Μπορεί ο λόγος που δεν τήρησε τη συμφωνία να ήταν κάτι σοβαρό οικογενειακό που του συνέβη με αποτέλεσμα να μην έχει πλέον τα χρήματα. Δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να αποδίδουμε "ποινές" γι' αυτό σκέφτηκα την επιβολή ενός γενικού κανόνα. Πάντως, και έξω, αν κάποιος κλέψει πχ ή γενικά κάνει ένα αδίκημα δεν τον κλείνουν για πάντα φυλακή. Εκτίει την ποινή του και μετά επιστρέφει στην κοινωνία.

Liou wrote:
Μεγάλο λάθος! Η άμεση καταβολή του νικητήριου bid είναι η μόνη υποχρέωση του αγοραστή και ΤΙΠΟΤΑ παραπάνω. Δηλ. αν καταστραφεί κατά τη μεταφορά θα πρέπει να πληρώσει παραπάνω; Αυτός δε μπορεί να είναι κανόνας! Αυτό θα μπορούσε να είναι ΙΣΩΣ μια άτυπη συμφωνία μεταξή του αγοραστή και του πωλητή, (κάτι που δεν με ενδιαφέρει καθόλου), αλλα σε καμία περίπρωση δε μπορεί να είναι κανόνας!


Πρόσεξε: Ακριβώς για τους λόγους που λες τόνισα το ότι θα πρέπει να συνεννοηθεί ο αγοραστής με τον δημοπράτη και να γίνουν τα υπόλοιπα μόνο αν συμφωνεί ο αγοραστής. Όσο για το ότι θα πρέπει να πληρώσει παραπάνω, ναι θα το κάνει αλλά θα πάρει εντελώς καινούριο παιχνίδι, τη στιγμή που πριν θα το έπαιρνε μεταχειρισμένο.

Τον κανόνα αυτόν, τον έβαλα πρωτίστως προς όφελος του αγοραστή, όχι για να του κάνω ζημιά (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προσπαθώ να ζημιώσω το δημοπράτη). Αν σε δημοπρασία μου κερδίσεις ένα παιχνίδι και μέχρι να στο δώσω χύσω πάνω του μισό μπουκάλι γάλα, τότε το παιχνίδι είναι άχρηστο πια. Απ' το να μην κάνω τίποτα και να σου πω απλά "σορρυ, διαλύθηκε" (που και πάλι, χρήματα δεν ανταλλάχθηκαν, ατύχημα έγινε, θα μπορούσε κανείς να πει δεν τρέχει τίποτα), σου λέω "θες να δώσεις Χ € παραπάνω και να σου πάρω ένα καινούριο;". Αν δε θες, λήγει εκεί το θέμα. Διαφορετικά με μια μικρή σχετικά επιβάρυνση παίρνεις το παιχνίδι καινούριο πια. Εγώ θα κληθώ να πληρώσω Χ απ' την τσέπη μου γιατί δεν πρόσεξα το παιχνίδι που είχες αγοράσει πια εσύ και του έκανα ζημιά. (Αν ήταν παιχνίδι που μου είχες δανείσει και στο κατέστρεφα δε θα έπρεπε μετά να σου πάρω καινούριο; Θα τα έβαζα όλα απ' την τσέπη μου τότε. Τουλάχιστον τώρα δίνο ένα αρκετά μικρότερ ποσό)

Ήδη κάποιοι πρότειναν να μη γίνεται τίποτα. Κάποιος άλλος μπορεί να πει "να το ξανααγοράσει ο δημοπράτης με λεφτά απ' την τσέπη του, παίρνοντας απ' τον άλλο μόνο το bid". Και οι δυο απόψεις έχουν ένα δίκιο, ανάλογα από ποια οπτική γωνία θα το δεις. Γι' αυτό το λόγο πρότεινα μια λύση λίγο πολύ συμβιβαστική.

Γενικά πάντως το σενάριο αυτό το θεωρώ πολύ ακραίο και ζήτημα να γίνει 1 φορά σε 100 παιχνίδια που θα δημοπρατηθούν. Απλά όπως εξήγησα τον έβαλα για να κλείσω ένα "παραθυράκι". Στην τελική και με τον κανόνα σε ισχύ, αν τα βρουν αγοραστής και δημοπράτης στην μεταξύ τους επικοινωνία, μπορούν να μην κάνουν απολύτως τίποτα και να μην υπάρχει πρόβλημα.
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Δημητρης Βασιαδης
Greece
Ζωγραφου, Αθηνα
Αττική
flag msg tools
designer
Avatar
mbmbmbmbmb
Ευχαριστουμε Βαγγελη για τη δουλεια που εκανες(γιατι ΕΙΝΑΙ δουλεια) και ευχομαι αχρειαστη να ειναι.

διαβασα προσεκτικα ολα οσα γραφτηκαν εδω.Καντε μου τη χαρη να ριξετε μια ματια σε αυτα που θα πω κ εγω
οι κανονες ειναι ενα θεμα που με ανησυχει,γιατι οπου μπαινουν κανονες κερδιζουμε σε τυπικοτητα αλλα πολλες φορες χανεται η κοινη λογικη και το φιλοτιμο,αξιες που δεν πασχουν απο ασαφειες και παραθυρακια.
Το πλαισιο κανονων ειναι κατι που καθημερινα μασουλαει την προσωπικοτητα του μεσου ατομου προκαλωντας νευρωσεις και γεμιζει τις τσεπες των συναδελφων μου.

α).Θελω να δωσω αλλη μια ψηφο στα λεγομενα Piscatela και GeorgeZzzz(εχοντας διαβασει την απαντηση avyssaleou)
Το "πειθαρχικο" που υπεστη ο mathsdim ειναι πολυ χειροτερο απο οποιαδηποτε πειθαρχικη επιβολη και αρκει.

β)Διαφωνω με τον κανονα:
οι αγοραστές είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν παρατηρήσεις (είτε αρνητικές πχ "είχε φθορά που δεν είχε αναφερθει", είτε θετικές)

θα μπορουσε να μετατραπει σε:

οι αγοραστες εχουν το δικαιωμα να κοινοποιησουν σοβαρες παρεκλισεις απο την περιγραφη του προιοντος,αφου πρωτα αποπειραθουν να το λυσουν με ιδιωτικη συνεννοηση.
Δεν μου αρεσει να βγαινει καποιος και να θιγει πχ τον avyssaleo επειδη αντι για 50 κυβακια το παιχνιδι που του πουλησε ειχε 49.

γ)Προτεινω default ληξη καθε δημοπρασιας να οριζεται η 1900 ωρα καθως ειναι μια ωρα που οι περισσοτεροι ουτε δουλευουν,ουτε κοιμουνται,ουτε ειναι σε βραδινη εξοδο.

δ)θα ηθελα να τονιστει με bold γραμματα η εξης φραση:
Εάν ένας δημοπράτης επιθυμεί, μπορεί να μην τηρήσει ή να παραλλαξει κάποιον από τους παραπάνω κανόνες,ή να επινοησει οποιονδηποτε κανονα αυτος επιθυμει.Αρκει να το δηλωσει εξαρχης φυσικα,οπως αναφερει και ο Βαγγελης.

ε)Προτεινω: "οποιαδηποτε διενεξη προκυπτει,πριν τη δημοσιευση της πρεπει να υπαρχει αποπειρα ιδιωτικης επιλυσης της".

Αυτο για να μειωθει το αγχος και των δυο πλευρων.Οι χαρακτηρισμοι που ακουστηκαν δεν ειναι δικαια τιμωρια για τον mathsdim.Για να μη παρεξηγηθω,ειμαι ενημερος οτι ο Remiel εχει τηρησει την προταση αυτη καθως πρωτα ανταλλαχθησαν μεηλ και επειτα δημοσιευσε το προβλημα του.

στ)δεν περιμενω απο τον Βαγγελη να τα εχει προβλεψει ολα και αποκλειεται να του παραπονεθω οτι πασχει η νομοθετικη του ικανοτητααν καποιος εξυπνακιας βρει καποιο παραθυρακι και κανει κατι που παραβαινει την κοινη λογικη.
Θα ηθελα λοιπον να προστεθει η διευκρινηση:

Οι κανονες αυτοι δεν ειναι πληρεις.Οι συμμετεχοντες/δημοπρατες,δεσμευονται απο το φιλικο,κοινο αισθημα δικαιου,ακομα κ αν δεν παραβαινουν κανενα τυπικο κανονα.

και το σημαντικοτερο,που γινεται κατα κορον και το αφησαμε τελειως απεξω:
η)απαγορευονται οι ιδιωτικες συνεννοησεις μεταξυ των συμμετεχοντων για τα biddαρισματα!απαγορευεται να θυμωνετε στους φιλους σας επειδη σας αρνουνται την συνεννοηση.

εαν καποιος φιλος σας αρνηθει την συνεννοηση,μην τον λιθοβολειτε.Δεν ειναι ηλιθιος,ουτε το κανει για να σας εκνευρισει.Το κανει γιατι του αρεσει ο θεσμος της δημοπρασιας,ακομα κ αν πληρωσει κατι ακριβοτερα.
7 
 Thumb up
0.01
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Nikolas Sakaloglou
Greece
Keratsini
flag msg tools
designer
Avatar
mbmbmbmbmb
Ευχαριστούμε Βαγγέλη για την όλη προσπάθεια.

Σε γενικές γραμμές καλό είναι να υπάρχει ένα πλαίσιο πρακτικών κανόνων που θα βοηθάει τις μελλοντικές δημοπρασίες.

Διαφωνώ όμως 100% με την έννοια της ατομικής τιμωρίας.

Ποιοι είμαστε εμείς που θα τιμωρήσουμε οποιονδήποτε?

Ολοι εδώ πιστεύω ότι έχουμε την απαραίτητη κρίση ώστε να δούμε ποιους μπορούμε να εμπιστευτούμε και ποιους όχι.

Αν δηλαδή εγώ εμπιστεύομαι κάποιον τιμωρημένο και θέλω να πάρει μέρος στην δημοπρασία μου,ποιος θα μου το απαγορεύσει?

Νομίζω ότι δεν χρειάζονται ούτε τιμωρίες ούτε ποινές.
Απλά κοινός νους και καλή διάθεση!

Ετσι και αλλιώς για παιχνίδια μιλάμε....
10 
 Thumb up
0.04
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατόπιν των σχολίων σας και των προτροπών σας, αφαίρεσα τα 2 σχετικά κομμάτια και πρόσθεσα κάποια που ανέφερε ο Base the Bass τα οποία όντως θεώρησα καλό να αναγράφονται.

Έτσι, έφυγε ο προηγούμενος κανόνας 8 και μπήκαν άλλοι 2 στη θέση του. Επιπλέον κάποιες παρατηρήσεις μπήκαν ως προτροπές γιατί δε μπορούμε να επιβάλλουμε με το ζόρι σε κάποιον να κάνει κάτι, καλό είναι όμως να ξέρει τι θα ήταν ιδανικό να κάνει.

Όπως και πριν, αν έχετε παρατηρήσεις ή σχόλια γράψτε τα από κάτω.

Ευχαριστώ.

5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Richard
Greece
Marousi
Athens
flag msg tools
the cave you fear holds the treasure you seek
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Οσοι δεν ερθουν και δεν εχουν καταλαβει ?
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
George Zotos
Greece
Artemis (Loutsa) Attiki
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Boards of Games wrote:
Οσοι δεν ερθουν και δεν εχουν καταλαβει ?


Θα έρθει το meeting σ' αυτούς zombie
13 
 Thumb up
0.12
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
provokator provokatorious
Greece
Attiki Perissos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
χωρίς παρεξήγηση 3pod δεν αφήνεις τους γρίφους να βγάλεις το περιοδικό ???
6 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Δημητρης Βασιαδης
Greece
Ζωγραφου, Αθηνα
Αττική
flag msg tools
designer
Avatar
mbmbmbmbmb
avyssaleos παρακαλω να προστεθει ο πολυ χρησιμος κανονας:

Αν biddάρετε σε μια δημοπρασία, κ κρίνετε ότι ο δημοπράτης δεν έχει το τηλεφωνό σας, φροντίστε να του το στείλετε ταυτόχρονα με το bid σας, ώστε να μπορεί να σας παραδώσει μετά το πέρας της δημοπρασίας ή να σας ενημερώνει για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Δημητρης Βασιαδης
Greece
Ζωγραφου, Αθηνα
Αττική
flag msg tools
designer
Avatar
mbmbmbmbmb
Σε περιπτωση που οντως το βρισκετε καλη ιδεα να χρησιμοποιειται μια geeklist- ημερολογιακο προγραμμα δημοπρασιων (ΟΧΙ για εφαρμογη καποιου κανονα και πειθαρχια, απλως για συνεννοηση - ενημερωση) εφτιαξα αυτην εδω:

Προγραμμα δημοπρασιων του greek guild

Εφοσον εχει το "greek guild" στον τιτλο, η περιγραφη του header της ειναι υπο την γνωμη ολων των μελων του guild κ δεν δικαιουμαι εγω να γραφω οτι θελω.

Εφοσον δεν ειναι ομοφωνη η γνωμη στο να μην γινονται δυο δημοπρασιες ταυτοχρονα, φυσικα κ δεν ειναι κανονας, απλως ευκαιρια καλης συνεννοησης μεταξυ των δημοπρατων. Εαν καποιος επιθυμει, μπορει να το αγνοησει κ να βαλει την δημοπρασια του.

Δεν εφτιαξα δηλαδη την λιστα για να επιβαλω το δικο μου, ουτε εχω ελεγχο στο τι θα λεει στο header της. Ειναι ολα υπο συζητησην. Αυτο το εχω αλλωστε γραψει και στο header ξεκαθαρα.

proevo αν θες προσθεσε και την δικη σου εκει, και μετα οποιος θελει μπορει να παρει σειρα κ.ο.κ.

εαν κρινουμε οτι η geeklist αυτη ειναι για προβληματικη, θα την σβησω φυσικα.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.